На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 2. Види складів адміністративних проступків

Класифікувати склади адміністративних проступків можна по різних основах. Наприклад, по характеру шкоди, що заподіюється адміністративною провиною - на матеріальні і формальні склади.

До матеріальних відносяться склади, в яких як обов'язковий елемент вказані наслідки матеріального характеру, що заподіюються адміністративною провиною. Наприклад, незаконний поруб, пошкодження і знищення лісових культур і молодняка (ст. 65 КУоАП); пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст. 69 КУоАП); пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками (ст. 72 КУоАП); пошкодження внутрішнього обладнання і скла автобусів, маршрутного таксі, тролейбусів і трамваїв (ч. 1 ст. 119 КУоАП); знищення або пошкодження зелених насаджень або інакших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 КУоАП) і інші проступки.

До формальних відносяться склади, в яких матеріальні наслідки адміністративної провини як обов'язковий елемент складу не вказані. Однак це не означає, що такі адміністративні проступки зовсім не заподіюють майнову шкоду. Наприклад, дрібне хуліганство (ст. 173 КУоАП) відноситься до проступків з формальним складом, однак здійснення такого правопорушення іноді зв'язане з спричиненням имуществен55

> > > 56 > > >

ного шкоди (зламав поручні; розбив скло; порвав сорочку і т. д.). До адміністративних проступків з формальним складом відносяться так само: азартна гра, ворожіння в суспільних місцях (ч. 1 ст. 181 КУоАП); порушення тиші в суспільних місцях (ст. 182 КУоАП); невиконання батьками або обличчями їх замінюючими, обов'язків по вихованню дітей (ч. 1 ст. 184 КУоАП); невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції по енергопостачанню (ст. 18814 КУоАП) і інші правопорушення.

У залежності від суб'єкта адміністративної провини розрізнюють - особисті, спеціальні і змішані состави52. До особистих відносяться склади, де суб'єктом адміністративної провини є осудне обличчя, що досягло 16-літнього віку. До таких складів відносяться: дрібне хуліганство (ст. 173 КУоАП); поширення помилкових чуток (ст. 1731 КУоАП); виготовлення, зберігання самогонки і апаратів для його виробітку (ст. 176 КУоАП); порушення законодавства про вибори Презі52

В. К. Колпаков і О. В. Кузьменко (Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрінком Інтер, 2003.- С. 233) в залежності від суб'єкта адміністративної провини ділять склади - на особисті і службові, де під службовим розуміється склад провини, протиправне діяння якого здійснюється за допомогою дії, пов'язаної зі службою особи. Однак така класифікація, на нашій думку, не в повній мірі відображає специфіку складів, в основу ділення яких був встановлений критерій - суб'єкт адміністративної провини. З даної класифікації випадають такі склади адміністративних проступків, де як спеціальний суб'єкт вказуються не керівники організацій або інакші посадові особи, а, наприклад, водії транспортних засобів (порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки - ст. 121 КУоАП; експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам в реєстраційних документах - ст. 1211 КУоАП; перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення правил перевезення людей і інших правил дорожнього руху - ст. 122 КУоАП і т. п.) або військовозобов'язані (порушення військовозобов'язаними або призовниками законодавства про загальний вояцький обов'язок і військову службу - ст. 210 КУоАП; умисне псування або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-вояцьких документів - ст. 211 КУоАП).

56

> > > 57 > > >

дента України і народних депутатів (ст. 1862 КУоАП) і інші правопорушення.

До адміністративних проступків зі спеціальним складом відносяться склади, де як обов'язковий елемент вказані ознаки спеціально суб'єкта і тільки він може бути притягнутий до відповідальності за здійснення даної адміністративної провини (посадові особи, механизатори, капітан судна, іноземці і особи без громадянства і т. д.). До таких складів відносяться: порушення правил ведіння первинного обліку і здійснення контролю за операціями поводження з відходами або ненадання або надання звітності за освітою, використанню, знешкодженню і видаленню відходів (ст. 821 КУоАП); прийом посадовими особами на роботу без паспорта (ст. 200 КУоАП); порушення іноземцями і особами без громадянства правил перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України (ст. 203 КУоАП); невиконання капітаном судна або іншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами (ст. 62 КУоАП) і інші правопорушення (див. з 5 даного розділу).

До змішаних відносяться склади, які передбачають як загальний, так і спеціальний суб'єкт адміністративної провини. Наприклад, порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів (ст. 82 КУоАП); пошкодження доріг, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху і неприйняття необхідних заходів для їх усунення (ст. 139 КУоАП); порушення правил змісту собак і кішок (ст. 154 КУоАП); порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів, револьверів і патронів до них (ст. 1952 КУоАП) і інші правопорушення.

У залежності від внутрішньої структури розрізнюють однозначні і альтернативні склади. Однозначні склади описують ознаки одного діяння в межах однієї статті нормативного акту. Наприклад, поширення помилкових чуток (ст. 1731 КУоАП); придбання самогонки і інших міцних спиртних напоїв домашнього виробітку (ст. 177 КУоАП); доведення несовершеннолет57

> > > 58 > > >

нього до стану сп'яніння (ст. 180 КУоАП) і інші правопорушення. Альтернативні склади описують декілька дій в рамках однієї статті нормативного акту. Наприклад, ст. 44 КУоАП встановлює адміністративну відповідальність за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилку наркотичних коштів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. Адміністративною провиною буде визнано, наприклад, тільки придбання наркотичних речовин або здійснення особою всіх вказаних в статті дій (виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилка).

У залежності від конструкції розрізнюють описові і бланкетние (отсилочние) склади адміністративних проступків. Описові склади повністю розкривають зміст і суть діяння, визнаного адміністративною провиною. Наприклад, ухиляння від медичного огляду або медичного обстеження (ст. 441 КУоАП), невчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх в стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54 КУоАП), експлуатація на водних об'єктах водозаборних споруд, не забезпечених рибозащитним обладнанням (ст. 861 КУоАП) і інші правопорушення.

Бланкетние склади адміністративних проступків вказують на необхідність звернення до відповідних нормативних актів, що встановлюють ознаки проступків. Наприклад, порушення Правил охорони електричних мереж (ст. 99 КУоАП), порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті (ст. 120 КУоАП), порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КУоАП) і інші правопорушення.

У залежності від міри суспільної небезпеки адміністративної провини, а також наявності в складі ознак обтяжуючих адміністративну відповідальність розрізнюють - основні і кваліфіковані склади. До основних складів відносяться склади, не вмісні обтяжуючих обставин. Саме такі проступки в основному і містяться в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Кваліфікований склад містить ознаки, що підвищують суспільну небезпеку адміністративної

58

> > > 59 > > >

провини і що посилюють санкцію за його здійснення. До таких кваліфікуючих ознак законодавство про адміністративну відповідальність відносить: повторність (статті 130, 154, 187 КУоАП і інші); наявність або можливість настання шкідливих наслідків (статті 123, 126, 127 КУоАП і інші); аварійну ситуацію (статті 123, 127, 1281 КУоАП); здійснення діяння посадовою особою (статті 73, 74, 75, 76 КУоАП і інші); грубе порушення правил (статті 85 і 108); стан сп'яніння (ст. 127 КУоАП і інші); залишення місця випадку (ст. 127 КУоАП) і інш.