Головна

всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
УВЕДЕННЯ
§ 1. Поняття й основні ознаки адміністративно-правового примуса
§ 2. Види примусових заходів
§ 1. Адміністративна відповідальність як особливий вид юридичної відповідальності
§ 2. Нормативна основа адміністративної відповідальності. Систематизація законодавства про адміністративну відповідальність
§ 3. Функції адміністративної відповідальності
§ 4. Принципи адміністративної відповідальності
§ 5. Поняття адміністративної провини і його ознаки
§ 6. Класифікація адміністративних провин.
§ 1. Поняття і структура складу адміністративної провини
§ 2. Види складів адміністративних провин
§ 3. Об'єкт адміністративної провини
§ 4. Об'єктивна сторона адміністративної провини
§ 5. Суб'єкт адміністративної провини
§ 6. Суб'єктивна сторона адміністративної провини
§ 1. Поняття адміністративного стягнення
§ 2. Система адміністративних стягнень по законодавству України
§ 3. Класифікація адміністративних стягнень
§ 4. Загальні правила накладення адміністративного стягнення
§ 5. Обставини, що зм'якшують і обтяжують адміністративну відповідальність
§ 6. Призначення адміністративного стягнення при множинності адміністративних провин
§ 7. Покладання обов'язку відшкодувати заподіяний адміністративною провиною майновий збиток
§ 1. Адміністративно-процесуальне право як наука і навчальна дисципліна
§ 2. Адміністративно-процесуальне празо в системі права України
§ 3. Поняття і структура адміністративного процесу
§ 4. Адміністративно-процесуальні норми й адміністративно-процесуальні відносини
§ 1. Поняття виробництва по справах про адміністративні правопорушення
§ 2. Правове регулювання і види виробництв по справах про адміністративні правопорушення
§ 3. Задачі і принципи виробництва по справах про адміністративні правопорушення
§ 4. Доказу у виробництві по справах про адміністративні правопорушення
§ 5 Учасники виробництва по справах про адміністративні правопорушення.
§ 6. Стадії виробництва по справах про адміністративні правопорушення
§ 7. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
§ 1. Загальна характеристика мір забезпечення виробництва по справах про адміністративні правопорушення (процесуально-забезпечувальних мір)
§ 2 Доставляння порушника
§ 3. Адміністративна затримка
§ 4. Особистий огляд і огляд речей
§ 5. Вилучення речей і документів
§ 1. Порушення виробництва по справах про адміністративні правопорушення
§ 2. З'ясування фактичних обставин
§ 3. Порушення справи про адміністративну провину
§ 4. Напрямок справи по приналежності
§ 1. Загальні правила розгляду справ про адміністративні правопорушення
§ 2. Підготовка справи до розгляду
§ 3. Аналіз зібраних матеріалів, обставин справи (слухання справи)
§ 4. Прийняття постанови (рішення) у справі
§ 5. Доведення постанови (рішення) до зведення
§ 1. Загальна характеристика стадії
§ 2. Оскарження, опротестування постанови (рішення) у справі
§ 3. Перевірка законності постанови (рішення) і винесення рішення по скарзі, протесту прокурора і його реалізація
§ 1. Загальна характеристика стадії
§ 2. Виконання постанов (рішень) про накладення окремих видів адміністративних стягнень