На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26

Книги і монографії

Аванесов Г. А. Крімінология і соціальна профилактика.- М., 1980.- 450 з.

Аванесов Г. А., Віцин С. Е. Теорія і практика кримінологічного прогнозирования.- М., 1972.- 177 з.

Афанасьев В. Г. Проблема цілісності в філософії і биології.- М., 1964.- 122 з.

Бабаев М. М. Социальние наслідку преступности.- М., 1982.- 81 з.

Бахрах Д. Н., Ренов Е. Н. Проїзводство у справах об адміністративну правонарушениях.- М., 1989.- 80 з.

Бекешко з. П., Матвієнко Е. А. Подозреваємий в радянському карному процессе.- Мінськ, 1969.- 72 з.

Белозеров Ю. Н., Чувільов А. А. Проблеми забезпечення законності і обгрунтованості збудження карного дела.- М., 1973.- 96 з.

Березин М. Н., Гуткин И. М., Чувільов А. А. Задержаніє в радянському карному судопроизводстве.- М., 1975.- 96 з.

Блацберг И. В., Юдін Е. Г. Становленіє і суть системного подхода.- М., 1973.- 210 з.

Блувштейн Ю. Д., Зирін М. И., Романів В. В. Профілактіка преступлений.- Мінськ, 1986.- 270 з.

Бородин С. В. Борьба із злочинністю: Теоретична модель комплексної программи.- М., 1990.- 160 з.

Бородин з. В. Решеніє питання про збудження карного дела.- М., 1970.- 98 з.

Брайнин Я. М. Уголовная відповідальність і її основа в радянському карному праве.- М., 1963.- 112 з.

Бушуев Г. В. Способ здійснення злочину і його вплив на суспільну опасность.- Омськ, 1988.- 24 з.

Вицин С. Е. Системний підхід і преступность.- М., 1980.- 230 з.

Владимиров В. А., Левіцкий Г. А. Суб'ект злочину по радянському кримінальному праву.- М., 1964.- 174 з.

Власов И. С., Тяжкова И. М. Ответственность за злочини проти правосудия.- М., 1968.- 136 з.

Питання кримінального права і процесу в практиці Верховних Судів СРСР і РСФСР (1938-1969).- М., 1971.- 382 з.

Галахова А. В. Превишеніє влади або службових полномочий.- М., 1978.- 96 з.

Галахова А. В. Уголовная відповідальність за посадові злочини співробітників органів внутрішніх дел.- М., 1988.- 60 з.

Гаухман Л. Д. Насиліє як засіб здійснення преступления.- М., 1974.- 167 з.

Глистин В. К. Проблема кримінально-правової охорони суспільних отношений.- Л., 1979.- 210 з.

Горелик А. С. Конкуренция кримінально-правових норм.- Красноярськ, 1998.- 106 з.

Григорьев В. Н. Задержаніє подозреваемого.- М., 1999.- 420 з.

Гуткин И. М. Актуальние питання кримінально-процесуального задержания.- М., 1980.- 86 з.

Дагель П. С., Котів Д. П. Суб'ектівная сторона злочину і її установление.- Воронеж, 1974.- 232 з.

Даль В. І. Толковий словник живого великорусского язика.- В 3 т.- М., 1955.- Т. 3.- 750 з.

Даль В. І. Толковий словарь.- М., 1995.- 796 з.

Демидов Ю. А. Социальная цінність і оцінка в карному праве.- М., 1975.- 182 з.

Динека В. И. Уголовная відповідальність працівників органів внутрішніх справ за перевищення влади або службових полномочий.- М., 1994.- 60 з.

Дізнання в органах внутрішніх справ / Під ред. А. А. Чувільова - М., 1986.- 92 з.

Елизаров П. С. Преступленія проти правосудия.- Київ, 1965.- 64 з.

Жижиленко А. А. Должностние (службові) злочину / Під ред. проф. М. Н. Гернета і А. Н. Трайнина.- М., 1923.- 64 з.

Загородников Н. И. Советськоє кримінальне право: Загальна і Особлива части.- М., 1976.- 568 з.

Зайців О. А. Теоретічеськиє і правові основи державного захисту учасників карного процесса.- М., 1997.- 138 з.

Здравомислов А. Г. Проблема інтересу в соціологічної теорії.- Л., 1964.- 62 з.

Здравомислов Б. В. Должностние злочину. Поняття і квалификация.- М., 1975.- 124 з.

Злобин Г. А., Нікифоров Б. С. Умисел і його форми.- М., 1972.- 130 з.

Иванов В. Д. Вопроси боротьби з посяганням проти правосуддя в діяльності органів суду і слідства Казахської ССР.- Караганда, 1975.- 68 з.

Ильин Л. В. Предели етичної допустимості кримінально-процесуального принуждения.- М., 1989.- 162 з.

Исмаилов И. А. Проблеми попередження преступлений.- Баку, 1990.- 78 з.

Каиржанов Е. К. Інтереси трудящих і карний закон.- Алма-Ата, 1973.- 160 з.

Карницкий Д. И., Рогинський Г. И. Уголовний кодекс РСФСР: Допомога для юридичних вузів, шкіл і юридичних курсов.- М., 1936.- 320 з.

Карпец И. И. Современние проблеми кримінального права і криминології.- М., 1976.- 384 з.

Карпец И. И. Преступность: ілюзії і реальность.- М., 1992.- 432 з.

Кириченко В. Ф. Ответственность за посадові злочини по радянському кримінальному праву.- М., 1956.- 172 з.

Клейменов М. П. Кримінально-правове прогнозирование.- Томськ, 1991.- 168 з.

Ковалев М. И. Понятіє і ознаки злочину, їх значення для квалификації.- Свердловськ, 1977.- 82 з.

Ковалев М. И. Проблеми вчення про об'єктивну сторону складу преступления.- Красноярськ, 1991.- 176 з.

Козаченко И. Я. Преступленія і покарання в Російській Федерації: Популярний коментар до Карного кодексу РФ.- М., 1997.- 562 з.

Козелецкий Ю. И. Психологичеська теорія решений.- М., 1979.- 60 з.

Коментар до Карного кодексу Російській Федерації / Під ред. А. В. Наумова.- М., 1996.- 824 з.

Коментар до Карного кодексу Російській Федерації / Під ред. А. С. Міхліна, І. В. Шмарова.- М., 1996.- 640 з.

Коментар до Карного кодексу Російської Федерациї.- Ростов-на-Дону, 1996.- 736 з.

Коментар до Карного кодексу Російській Федерації: Загальна частина / Під ред. Ю. І. Скуратова і В. М. Лебедева.- М., 1996.- 320 з.

Коментар до Карного кодексу Російській Федерації: Особлива частина / Під ред. Ю. І. Скуратова і В. М. Лебедева.- М., 1996.- 592 з.

Коментар до Карного кодексу РСФСР / Під ред. Ю. Д. Северина.- М., 1984.- 528 з.

Кондрашов Б. П., Соловей Ю. П., Черников В. В. Российський закон об милиції.- М., 1992.- 96 з.

Коржанский Н. И. Об'ект і предмет кримінально-правовий охрани.- М., 1980.- 249 з.

Коржанский Н. И. Кваліфікация слідчим посадових преступлений.- Волгоград, 1986.- 72 з.

Коробеев А. И. Кримінально-правова политика.- Владивосток, 1977.- 140 з.

Красиков А. Н. Преступленія проти личности.- Саратов, 1999.- 582 з.

Крімінология.- М., 1995.- 682 з.

Кудин Ф. М. Прінужденіє в карному судопроизводстве.- Красноярськ, 1985.- 136 з.

Кудрявцев В. Н. Об'ектівная сторона преступлений.- М., 1960.- 74 з.

Кудрявцев В. Н. Прічинность в кримінології: Про структуру індивідуального злочинного поведения.- М., 1968.- 177 з.

Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації преступления.- М., 1972.- 282 з.

Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації преступлений.- М., 1999.- 302 з.

Кузнецова Н. Ф. Значеніє злочинних наслідків для карної ответственности.- М., 1958.- 162 з.

Кузнецова Н. Ф. Преступленіє і преступность.- М., 1969.- 232 з.

Кузнецова Н. Ф. Проблеми кримінологічної детерминації.- М., 1984.- 80 з.

Кулешов Ю. И. Уголовная відповідальність посадових осіб органів внутрішніх справ за злочини проти правосудия.- Хабаровськ, 1988.- 76 з.

Кульберг Я. М. Преступленія проти правосудия.- М., 1962.- 72 з.

Куринов Б. А. Научние основи кваліфікації преступлений.- М., 1976.- 182 з.

Курс радянського кримінального права: Частина Особлива. У 5 т.- Л., 1973.- Т.4.- 836 з.

Курс радянського кримінального права: Частина Особлива. У 6 т.- М., 1971.- Т.6.- 560 з.

Курс радянського кримінального права: У 5 т.- Л., 1978.- Т. 4.- 622 з.

Лейкина Н. С. Лічность злочинця і карна ответственность.- Л, 1968.- 129 з.

Лихачев Б. Т. Педагогика.- М., 1992.- 286 з.

Лобанова Л. Проблеми правової захищеності особистості в карному судопроизводстве.- Ярославль, 1991.- 84 з.

Лунеев В. В. Преступность XX віку. Світові, регіональні і російські тенденції.- М., 1997.- 340 з.

Ляпунов Ю. И. Общественная небезпека діяння як універсальна категорія радянського кримінального права.- М., 1989.- 264 з.

Малков В. П. Совокупность преступлений.- Казань, 1974.- 92 з.

Мальцев В. В. Проблеми кримінально-правової оцінки суспільно небезпечних последствий.- Саратов, 1989.- 193 з.

Маркс До., Енгельс Ф. Соч.- 2-е изд.- Т.1.- 826 з.

Марцев А. И. Специальноє попередження преступлений.- Омськ, 1977.- 84 з.

Марцев А. И. Преступленіє: Суть і содержание.- Омськ, 1986.- 68 з.

Марцев А. И. Шнітенков А. В. Преступленія проти державної влади, інтересів державної служби і служби в органах місцевого самоуправления.- Омськ, 1999.- 27 з.

Механізм злочинної поведінки / Під ред. В. Н. Кудрявцева.- М., 1981.- 248 з.

Михлин А. С. Последствія преступлений.- М., 1969.- 68 з.

Момов В. Человек, мораль, воспитание.- М., 1975.- 72 з.

Наумов А. В. Российськоє кримінальне право: Загальна часть.- М., 1996.- 560 з.

Никифоров Б. С. Об'ект злочину по радянському кримінальному праву.- М., 1960.- 182 з.

Ожегов з. І. Словарь російського язика.- М., 1970.- 900 з.

Ожегов з. І., Шведова Н. Ю. Толковий словник російського язика.- М., 1996.- 928 з.

Орлів В. С. Суб'ект преступления.- М., 1958.- 96 з.

Оримбаев Р. Специальний суб'єкт преступления.- Алма-Ата, 1977.- 152 з.

Основи кримінально-правової заборони: Криминализация і декриміналізація / Під ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева.- М., 1982.- 303 з.

Нариси методології пізнання соціальних явлений.- М., 1970.- 164 з.

Павла Н. Е. Суб'екти карного процесса.- М., 1997.- 144 з.

Петелин Б. Я. Установленіє мотиву і мети преступления.- М., 1979.- 268 з.

Петрухин И. Л. Свобода особистості і кримінально-процесуальне принуждение.- М., 1985.- 220 з.

Петрухин И. Л. Проблеми кодифікації кримінально-процесуального права.- М., 1987.- 186 з.

Петрухин И. Л. Непрікосновенность особистості і примушення в карному процессе.- М., 1989.- 256 з.

Петрухин И. Л. Правосудіє: час реформ.- М., 1991.- 208 з.

Пионтковский А. А. Преступленія проти личности.- М., 1938.- 164 з.

Пионтковский А. А. Ученіє про злочин по радянському кримінальному праву.- М., 1961.- 620 з.

Прохоров В. С. Преступленіє і ответственность.- Л., 1984.- 120 з.

Рарог А. И. Общая теорія провини в карному праве.- М., 1980.- 240 з.

Рарог А. И. Віна і кваліфікація преступлений.- М., 1982.- 63 з.

Рарог А. И. Проблеми суб'єктивної сторони преступления.- М., 1991.- 84 з.

Рашковская Ш. С. Преступленія проти правосудия.- М., 1978.- 104 з.

Розин Н. Н. Уголовноє судопроизводство.- СПб., 1914.- 320 з.

Російське законодавство Х-ХХ віків: У 9 т. Законодавство періоду утворення і зміцнення централізованого государства.- М., 1985.- Т. 6.- 520 з.

Російське законодавство Х-ХХ віків: У 9 т. Законодавство періоду становлення абсолютизма.- М., 1986.- Т. 8.- 512 з.

Російське кримінальне право: Загальна частина / Під ред. А. В. Наумова.- М., 1994.- 460 з.

Російське кримінальне право: Особлива частина / Під ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова.- М., 1997.- 496 з.

Савицкий В. М. Язик процесуального закона.- М., 1987.- 82 з.

Светлов А. Я. Ответственность за посадові преступления.- Київ, 1978.- 156 з.

Сергія А. І. Задержаніє осіб, підозрюваного в здійсненні злочину, по радянському кримінально-процесуальному закону.- Гіркий, 1976.- 60 з.

Сергеевский Н. Д. Русськоє кримінальне право: Частина Общая.- СПб., 1910.- 384 з.

Словник основних кримінально-процесуальних понять і термінів / Сост. А. М. Баранов, П. Г. Марфицин.- Омськ, 1997.- 88 з.

Словник по кримінальному праву / Отв. редактор А. В. Наумов.- М., 1997.- 702 з.

Радянське кримінальне право: Особлива частина / Під ред. Г. А. Крігера, Б. А. Курінова, Ю. М. Ткачевского.- М., 1982.- 472 з.

Соколів Н. Я. Профессиональноє свідомість юристов.- М., 1988.- 242 з.

Соловей Ю. П. Правовоє регулювання діяльності міліції в Російської Федерациї.- Омськ, 1993.- 504 з.

Соломичев В. И. Прокурорський нагляд за виконанням законності органами, що здійснюють дізнання і попередню следствие.- М., 1998.- 310 з.

Спиридонов Л. И. Социология кримінального права.- М., 1986.- 230 з.

Таганцев Н. С. Лекциї по кримінальному праву: Частина Особенная.- СПб., 1894.- 564 з.

Таганцев Н. С. Уложеніє про покарання карних і виправних 1885 года.- СПб., 1913.- 1248 з.

Таганцев Н. С. Русськоє кримінальне право: Частина Загальна. У 2 т.- М., 1994.- Т.1.- 380 з.

Тарарухин з. А. Установленіє мотиву і кваліфікація преступления.- Київ, 1977.- 76 з.

Тимейко Г. В. Общеє вчення про об'єктивну сторону преступления.- Ростов-на-Дону, 1977.- 216 з.

Тихенко з. І. Советськоє кримінальне право. Злочини проти правосудия.- Київ, 1970.- 106 з.

Ткаченко В. И. Преступленія проти личности.- М., 1981.- 92 з.

Тоболкин П. С. Социальная обумовленість кримінально-правових норм.- Свердловськ, 1983.- 177 з.

Тлумачний словник російської мови / Під ред. Д. І. Ушакова.- М., 1996.- 1090 з.

Трайнин А. Н. Уголовноє право: Частина Особенная.- М., 1927.- 410 з.

Трайнин А. Н. Общеє вчення про склад преступления.- М., 1957.- 308 з.

Турецький М. В. Уголовная відповідальність і дисциплинарная.- М., 1957.- 102 з.

Кримінальне право Росії: Особлива частина / Під ред. Б. В. Здравомислова.- М., 1996.- 500 з.

Кримінальне право Російської Федерації: Особлива частина / Під ред. Г. Н. Борзенкова і В. С. Комиссарова.- М., 1997.- 782 з.

Кримінальне право Росії: Особлива частина. У 2 т. / Під ред. А. Н. Ігнатова і Ю. А. Красикова.- М., 1998.- Т. 2.- 480 з.

Кримінальне право Російської Федерації: Загальна частина / Під ред. А. І. Марцева.- Омськ, 1998.- 368 з.

Кримінальне право Російської Федерації: Особлива частина / Під ред. А. І. Марцева.- Омськ, 2000.- 688 з.

Кримінальне право: Загальна частина / Під ред. І. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой.- М., 1998.- 516 з.

Кримінальне право: Особлива частина / Під ред. І. Я. Козаченко, З. А. Незнамової, Г. П. Новоселова.- М., 1998.- 768 з.

Карне укладення: Проект редакційної комісії і пояснення до нього. У 12 т.- СПб., 1897.- Т. 6.- 640 з.

Карне укладення: Проект редакційної комісії і пояснення до нього. У 12 т.- СПб., 1897.- Т. 8.- 624 з.

Кримінально-процесуальний кодекс: Коментар / Під ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева.- М., 1995.- 613 з.

Карний кодекс Російської Федерації: Постатейний комментарий.- М., 1997.- 792 з.

Карний процес / Під ред. В. П. Божьева.- М., 1998.- 420 з.

УК Росії з постатейним додатком нормативних актів / Під ред. А. В. Галаховой.- М., 1999.- 824 з.

Устименко В. В. Специальний суб'єкт преступления.- Харків, 1989.- 140 з.

Утевский Б. С. Віна в радянському карному праве.- М., 1950.- 160 з.

Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар / Під ред. В. В. Ніколюка, В. В. Кальніцкого, А. Е. Чечетина.- Ізд. 3-е, испр. і доп.- М., 1998.- 138 з.

Фефелов П. А. Общественная небезпека злочинного діяння і основа карної ответственности.- М., 1972.- 178 з.

Филановский И. Г. Соціально-психологічне відношення суб'єкта до преступлению.- Л., 1970.- 176 з.

Филимонов В. Д. Крімінологичеськиє основи кримінального права.- Томськ, 1981.- 212 з.

Фон Лист Ф. Учебник кримінального права: Особлива частина. Дозволений автором переклад з 12 і 13 перероблених видання Ф. Еляшевича.- М., 1905.- 580 з.

Хабибулин В. В. Ответственность за явно помилковий донос і явно помилкове свідчення по радянському кримінальному праву.- Казань, 1975.- 46 з.

Церетели Т. В. Прічинная зв'язок в карному праве.- М., 1963.- 110 з.

Людина і його робота: Соціологічне исследование.- М., 1967.- 92 з.

Чувилев А. А. Прівлеченіє слідчим і органом дізнання особи як підозрюваний по карному делу.- М., 1982.- 78 з.

Чучаев А. И. Преступленія проти правосуддя: Науково-практичний комментарий.- Ульяновськ, 1997.- 132 з.

Шишов О. Ф. Преступленіє і адміністративний проступок.- М., 1967.- 74 з.

Шнайдер Г. И. Криминология.- М., 1994.- 420 з.

Яковлев А. М. Совокупность злочинів по радянському кримінальному праву.- М., 1960.- 119 з.

Яковлев А. М. Совокупность преступлений.- М., 1961.- 116 з.