На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 3. Принципи діяльності міліції

Діяльність міліції будується відповідно до принципів поваги прав і свобод людини і громадянина, законності, гуманізму, гласності. (частина перша шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Міліція вирішує стоячі перед нею задачі у взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суспільними об'єднаннями, трудовими колективами і громадянами, а також муніципальними органами правоохорони суспільного, діяльність яких регулюється федеральним законом, законами і інакшими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. (шкода Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

1. Звертає на себе увагу, що і в цій статті на перше місце висувається положення про необхідність в діяльності міліції поважати права і свободи людини і громадянина. Часто міліція буває поставлена перед необхідністю застосування до правопорушників заходів примушення, часом вельми гострих. Але навіть і в таких ситуаціях примушення повинно вписуватися в систему загальнолюдських цінностей, зокрема закріплених в "Декларації прав і свобод людини і громадянина", прийнятої 22 листопада 1991 р. Зрозуміло, міліція повинна керуватися відповідними нормами Конституції Російської Федерації, її законів, що визначають правовий статус громадянина (див. коментар до ст. 37 - 40 справжніх Закони).

2. Принцип законності в діяльності міліції означає, що вона не тільки є одним з гарантів точного і одноманітного виконання законів, віднесених до її ведіння, але і сама в своїй діяльності зобов'язана суворо дотримувати нормативні розпорядження. Неналежне виконання своїх службових обов'язків, допущені при цьому службові проступки або довершені злочини переслідуються згідно із законом. Співробітник міліції, що здійснив посадове правопорушення, може бути притягнутий до дисциплінарної або навіть карної відповідальності.

3. З принципом гуманізму зв'язана необхідність стриманого, ввічливого і коректного звертання з всіма громадянами, що залучаються в діяльність міліції. Співробітник міліції при виконанні службових обов'язків - представник державної влади, і грубість з його сторони здатна цю владу дискредитувати (див. коментар до ст. 12- 16 справжнього Закону). Гуманізм означає шанобливе відношення, в тому числі і до правопорушників. По відношенню до них допускається застосування таких заходів впливу і в таких межах, які викликаються необхідністю і передбачені законом. У всіх випадках, незалежно від яких-небудь міркувань, забороняється застосування методів впливу, принижуючих людське достоїнство.

4. Міліція діє на основі гласності, що означає:

- сповіщення правопорушника про юридичні претензії, що є до нього;

- надання можливості захищатися як особисто, так і за допомогою професійного адвоката проти висуненого обвинувачення (підозри);

- можливість оскарження дій і рішень посадових осіб міліції, які він вважає незаконними і необгрунтованими, в тому числі і в судовому порядку.

Принцип гласності певною мірою розповсюджується і на оперативно-розшукову діяльність міліції, хоч вона і володіє специфікою внаслідок необхідності дотримання правил конспірації. Тому в діяльності міліції поєднуються голосні і негласні форми (методи) роботи в межах, що виключають можливість розголошування державної або службової таємниці. Взагалі гласність в діяльності міліції означає її офіційний характер і включає в себе доведення до відома відповідних органів, організацій, облич відомостей про того, хто і навіщо цікавиться певною інформацією. Це збільшує можливість зацікавлених організацій і осіб відстоювати свої законні права і інтереси.

Принцип гласності означає, далі, що дії міліції можуть в межах нерозголошування службової таємниці освітлюватися засобами масової інформації. Це потрібно тільки вітати, оскільки докладна, об'єктивна і своєчасна інформація відносно діяльності міліції сприяє формуванню шанобливого відношення до неї з боку громадськості і відкриває канал зворотного зв'язку, значення якого в практичній діяльності міліції важко переоцінити. У ряді випадків закон допускає виключення з принципу гласності, зокрема, в інтересах розслідування. Матеріали оперативно-розшукової діяльності, як правило, завжди закриті (з ними в рамках спеціальної процедури можуть знайомитися деякі відповідальні працівники прокуратури, а також суддя).

5. Частина друга статті, що коментується тепер отримала нову, розширену редакцію, яка охоплює весь спектр взаємовідносин органів міліції з органами влади і управління, в тому числі місцевого самоврядування.

Принцип взаємодії означає, що діяльність міліції здійснюється в постійному контакті з інакшими органами і організаціями, державними і суспільними, а також громадянами. У останньому випадку в рамках оперативно-розшукової діяльності допускається використання агентурних джерел. Досвід показує, що там, де на Ділі налагоджена співпраця міліції з іншими органами, організаціями, населенням, правопорядок забезпечується ефективніше, правопорушень здійснюється менше і вони швидше виявляються і розкриваються. Тому взаємодія - не тільки принцип діяльності міліції, але і вимога до неї. Найбільш очевидно зіткнення органів міліції з населенням відбувається в повсякденній діяльності дільничих інспекторів, які служать як би зв'язуючою ланкою між міліцією і населенням.