На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 36. Матеріально-технічне забезпечення міліції

Матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на фінансування підрозділів міліції.

Норми забезпечення міліції зброєю, боєприпасами, продовольством і речовим майном встановлюються Урядом Російської Федерації, а норми інакших видів матеріально-технічного забезпечення - міністром внутрішніх справ Російської Федерації. (частина друга в ред. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Міліція має право приймати у володіння і користування від організацій транспортні засоби і іншу техніку, необхідні для виконання покладених на неї обов'язків. (в ред. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Відповідні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування надають міліції службові приміщення, а дільничим уповноваженим міліції - приміщення для роботи на адміністративних дільницях, що обслуговуються, обладнані меблями, оргтехнікою і коштами зв'язку. (частина четверта в ред. Федерального закону від 29 12.2000 № 163-ФЗ)

Службові приміщення підрозділам міліції, що містяться за рахунок коштів,, що поступають на основі договорів, надають організації, з якими укладені ці договори. (шкода. Федерального закону від 31 03.99 № 68-ФЗ)

Міліції на залізничному, водному і повітряному транспорті службові приміщення, обладнання, кошти зв'язку (в тому числі канали зв'язку), інформацію, необхідну для боротьби із злочинністю, надають безкоштовно відповідні транспортні організації. (частина шоста в ред. Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування і організації забезпечують технічну експлуатацію, в тому числі опалювання і освітлення, службових приміщень, що надаються міліції і їх більш капітально ремонт. (шкода. Федерального закону від 31 03.99 № 68-ФЗ)

Постачання міліції форменим одягом, зброєю, боєприпасами, спеціальними коштами і технікою здійснюється через Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації по встановлених нормах (в ред. Федерального закону від 31 03.99 № 68-ФЗ)

1. Про кошти, що виділяються на фінансування підрозділів міліції, див. коментар до ст. 8, 9, 35 справжніх Закони.

2. Постачання підрозділів міліції суспільної безпеки, коштів республіканського бюджету , що містяться за рахунок Російської Федерації, озброєнням, а також речовим постачанням по встановлених нормах і табелях положенности здійснюється органами матеріально-технічного і військового постачання Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації безкоштовно, іншими видами постачання - за плату за рахунок асигнувань, що виділяються на ці цілі. Підрозділи міліції суспільної безпеки, що містяться за рахунок бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, забезпечуються всіма видами постачання органами матеріально-технічного і військового постачання Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації за плату (Розділ 8 Положення про міліцію суспільної безпеки; см Додаток).

3. Закон дозволяє міліції приймати від організацій різних форм власності транспортні засоби і іншу необхідну техніку для виконання покладених на неї задач у володіння і користування, але не у власність, оскільки відсутнє право розпорядження. Фактично тут мова йде про оренду - термінової або безстрокової, платної або безвідплатної. До числа необхідних міліції технічних засобів, крім транспорту (а для його обслуговування і експлуатації - горючесмазочних матеріалів і запчастин), можуть бути віднесені також комп'ютери, кошти зв'язку і оргтехніка.

4. Міліції, що Надаються службові приміщення повинні бути обладнані необхідними меблями, коштами зв'язку і безпеки і придатні для експлуатації в будь-який час.