На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 35. Фінансування міліції

(шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Фінансування міліції здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, коштів, що поступають від організацій на основі укладених у встановленому порядку договорів, і інакших надходжень відповідно

до законодавства Російської Федерації, законів і інакших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації.

Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування мають право самостійно збільшувати витрати на вміст міліції в межах коштів, що є в їх розпорядженні.

Підрозділи міліції позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ фінансуються за рахунок коштів, що поступають на основі договорів.

Підрозділи міліції на залізничному, водному і повітряному транспорті фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету.

Підрозділу міліції в закритих адміністративно-територіальних освітах, на особливо важливих і режимних об'єктах фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів і коштів, що поступають на основі договорів.

Позабюджетні кошти використовуються для поліпшення матеріально-технічного забезпечення підрозділів міліції, соціального забезпечення співробітників міліції і стимулювання їх труда в порядку, визначуваному Урядом Російської Федерації, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування.

1. Фінансування кримінальної міліції здійснюється головним чином за рахунок федерального бюджету (як централізованого правоохоронного органу Російської Федерації), що не виключає, однак, і фінансування її за рахунок бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів. Однак в останньому випадку даний порядок фінансування не може обмежувати самостійність і незалежність кримінальної міліції від місцевих органів державної влади. Міліція суспільної безпеки фінансується головним чином за рахунок бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів. Причому дані органи влади мають право в залежності від потреб і обстановки збільшувати витрати на зміст міліції (але не скорочувати їх відносно федеральних стандартів). Крім того, в сучасних умовах не убачається основ і можливостей для скорочення рівня фінансування міліції в порівнянні з попереднім періодом; швидше, навпаки, він повинен підвищуватися застосовно до економічної ситуації.

2. У Законі "Про міліцію" можна було б передбачити можливість надходження на рахунки міліції певних процентних відрахувань від вартості розшуканого і поверненого власникам майна в деяких випадках, а також сум, що поступають в порядку винагороди від юридичних і фізичних осіб за запобігання, припинення і розкриття злочинів і правопорушень, інші успішні дії міліції.

3. Детальніше про фінансування міліції (кримінальної і суспільної безпеки) див. ст. 8 і 9 справжніх Закони.