На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 28.1. Право співробітників міліції і членів їх сімей на охорону здоров'я і медичну допомогу

(введена Федеральним законом від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Надання всіх видів медичної допомоги співробітникам міліції і членам їх сімей (дружинам, мужьям, дітям у віці до 18 років і особам, що знаходяться на утриманні співробітників міліції) в медичних установах системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації здійснюється безкоштовно.

При відсутності по місцю служби, місцю проживання або інакшому місцю знаходження співробітників міліції медичних установ системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації медична допомога виявляється ним безперешкодно і безкоштовно в інакших медичних установах в порядку, визначуваному Урядом Російської Федерації. Оплата цих послуг проводиться з коштів бюджетів, за рахунок яких фінансуються підрозділи міліції

1. Зміст справжньої статті сформульований у відповідності зі ст. 54 Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації. Співробітники органів внутрішніх справ мають право на безкоштовне медичне обслуговування (в тому числі забезпечення ліками) в медичних установах системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. При відсутності по місцю служби або мешкання співробітників органів внутрішніх справ медичних установ системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації медична по потужність співробітникам органів внутрішніх справ виявляється беспрепятствен але і безкоштовно в установах державної охорони здоров'я незалежно від їх відомчої приналежності.

2. Оплата медичної допомоги, що надається співробітникам міліції членам їх сімей поза спеціальними медичними установами системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, проводиться або за рахунок коштів федерального бюджету (кримінальна і транспортна міліція), або за рахунок бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів (міліція суспільної безпеки), див. статті 8 9, 35 справжніх Закони. Можливе також використання з цією метою позабюджетних цільових фондів і інакших надходжень на рахунки міліції.