На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 28. Право співробітників міліції на об'єднання в професійні союзи (асоціації)

Співробітники міліції з метою захисту своїх професійних, соціально-економічних і інакших прав і інтересів мають право об'єднуватися або вступати в професійні союзи (асоціації). Порядок освіти і компетенція професійних союзів (асоціацій) співробітників міліції визначаються законодавством Російської Федерації. (шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Припинення роботи співробітником міліції як засіб дозволу колективної трудової суперечки забороняється.

1. Право утворення професійних союзів (асоціацій) в міліції відповідає положенням ст. 22 Міжнародного пакту об граждански і політичних правах (прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.; ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р.): "... Кожна людина... має право вступати в профспілки для захисту своїх інтересів", а також ст. 30 Конституції Російської Федерації: "Кожний має право на об'єднання, включаючи право створювати професійні союзи для захисту своїх інтересів. Свобода діяльності суспільних об'єднань гарантується".

2 Специфіка служби в міліції як державного правоохоронного органу обумовлює заборону на припинення роботи (служби) співробітником міліції, заборону на організацію і участь в страйку. Порушення цього правила є дисциплінарним правопорушенням і спричиняє передбачену Законом відповідальність аж до звільнення з міліції (ст. 58 Положення про службу в органах внутрішніх справ).

3. Більш детально порядок освіти і діяльність професійних союзів (асоціацій) в міліції визначений ст. 55 - 56 Положення про службу в органах внутрішніх справ: "Співробітники органів внутрішніх справ з метою захисту своїх професійних, соціально-економічних і інакших прав і інтересів можуть об'єднуватися або вступати на добровільній основі і відповідно до чинного законодавства в професійні союзи (асоціації).

Співробітники органів внутрішніх справ можуть бути членами професійних союзів (асоціацій), об'єднуючих співробітників органів внутрішніх справ".

"Професійні союзи (асоціації) співробітників органів внутрішніх справ здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції Російської Федерації, законів і інакших правових актів Російської Федерації, їх статутів, справжнього Положення, за винятком обмежень, встановлених справжньою статтею (56). Пропозиції професійних союзів (асоціацій) з питань призначення на посаду або відновлення в посади, переміщення по службі або усунення із займаної посади, привласнення спеціального звання або зниження в спеціальному званні, звільнення з органів внутрішніх справ, застосування заходів заохочення і стягнення, а також з питань службової діяльності органів внутрішніх справ носять рекомендаційний характер".

4. Можна відмітити певну неточність формулювання ч. 2 статті, що коментуються. Точніше було б говорити (і так її потрібно розуміти) про заборону припинення роботи співробітником міліції як про колективну дію, а не одноосібному, що відповідає поняттю колективного договору. Одноосібні ж дії співробітника міліції у вигляді припинення роботи (служби) можуть розглядатися як порушення службової дисципліни і спричинити накладення одного з Дисциплінарних стягнень, передбачених - ст. 38 Положення про службу аж до звільнення з міліції.