На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 23. Обов'язковість виконання законних вимог співробітника міліції

Законні вимоги співробітника міліції обов'язкові для виконання громадянами і посадовими особами.

Невиконання законних вимог співробітника міліції і дії, перешкоджаючі виконанню покладених на нього обов'язків, спричиняють за собою відповідальність у встановленому законом порядку.

Співробітники міліції не несуть відповідальності за моральну, матеріальну і фізичну шкоду, заподіяну правопорушнику застосуванням у передбачених справжнім Законом разах фізичної сили, спеціальних коштів і вогнепальної зброї, якщо заподіяна шкода розподілена відповідно до сили протидії, що надається.

1. Обов'язковими для виконання громадянами і посадовими особами є тільки законні вимоги співробітника міліції, тобто такі, які пред'являються в зв'язку з виконанням останнім своїх обов'язків і використанню прав з охорони громадського порядку і реалізації інших задач міліції (див. коментар до ст. 2 справжнього Закону). Це означає, що можливо невиконання очевидно незаконної вимоги співробітника міліції і навіть опір примушенню до виконання цієї вимоги в рамках чинного законодавства, наприклад, правил про необхідну оборону.

2. Незаконність вимог співробітника міліції повинна бути очевидна для адресата. У спірних ситуаціях вимоги співробітника міліції повинні бути виконані, а згодом можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку (див. коментар до ст. 39 справжнього Закону). Одночасно може бути поставлений і питання про залучення співробітника міліції до дисциплінарної або карної відповідальності.

3. Невиконання явно незаконної вимоги співробітника міліції правопорушенням не є, тому, зокрема, воно не дає підстав для застосування останнім фізичної сили або спеціальних коштів

Якщо це все-таки відбулося, то повинно розглядатися як грубе перевищення службових повноважень або зловживання владою і супроводитися розв'язанням питання про залучення співробітника міліції до відповідної відповідальності.

4. Незаконними вимогами співробітника міліції потрібно вважати лише такі, які явно виходять за межі його прав і повноважень (не передбачені чинним законодавством або прямо ним заборонені), а також що здійснюються з порушенням встановленої Законом процедури.

5. Закон встановлює різні форми відповідальності за невиконання законних вимог співробітника міліції - від адміністративної (ст. 165 КоАП) до карної (ст. 317 - 319 УК РФ).

6. Невиконання законних вимог співробітника міліції дає підстави для застосування ним фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, але не зобов'язує це зробити. Конкретне рішення приймається в залежності від ситуації у встановлених Законом випадках. При цьому повинно дотримуватися загальне правило про пропорційність фізичного впливу, що надається на правопорушника характеру правопорушення і силі протидії, що надається або опору.

7. Якщо в процесі подолання протидії, що надається правопорушнику буде заподіяна моральна, матеріальна або фізична шкода, то співробітник міліції, що не перевищив надані йому справжнім Законом і іншими нормативними актами правомочності, відповідальності за це не несе. Іншими словами, ризик спричинення шкоди лежить на правопорушникові.

8. Питання про пропорційність заподіяної правопорушнику шкоди силі наданої ним протидії співробітнику міліції підлягає розгляду в кожному випадку індивідуально з урахуванням всіх обставин здійснення правопорушення (злочини), припинення його, затримання і Доставлення правопорушника до органу міліції. Представляється, що Мова повинна йти тільки про явну невідповідність дій співробітника Міліції конкретній обстановці і особистості правопорушника, очевидного навіть в напруженій обстановці здійснення цих дій. Взагалі, психологічний аспект обстановки правопорушення і дій співробітників міліції завжди повинен прийматися до уваги при оцінці Правомірності і адекватності їх дій.