На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Розділ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ

Міліція, як складова частина органів внутрішніх справ, входить в систему правоохоронних органів Російської Федерації. Під останніми в загальному плані прийнято розуміти державні органи, покликані забезпечувати в межах своєї компетенції застосування, виконання і дотримання існуючих нормативних розпоряджень (законів) всіма учасниками різноманітних правових відносин. У цьому значенні компетенція, коло задач міліції в справі правоохорони особливо широке. Велике значення має і те, що саме органи і співробітники міліції знаходяться на першій лінії боротьби з правопорушеннями, в тому числі їх найбільш небезпечним різновидом - злочинами. Практично з діяльністю міліції в тій або інакшій її формі прямо або непрямо щодня стикаються всі громадяни і організації. Тим більше важливі загальні принципові положення цього Розділу Закону "Про міліцію".

Передусім звертає на себе увагу широке розуміння законодавцем задач міліції (ст. 2), в сфері уваги якої повинні знаходитися всі основні питання забезпечення правопорядку, безпосередньо зачіпаючі інтереси фізичних і юридичних осіб, суспільства і держави загалом. У той же час закон чітко відсікає можливості використання органів міліції не за призначенням. У цьому значенні вельми сумнівної є, наприклад, практика залучення співробітників міліції для забезпечення належного заклику на дійсну військову службу контингенту військовозобов'язаних, хоч і є спільна Інструкція, затверджена наказом Міністра оборони РФ № 118 і МВС РФ №218 від 04.03.2000 "Об організацію взаємодії військових комісаріатів і органи внутрішніх справ в роботі по забезпеченню виконання громадянами вояцького обов'язку". Представляється, що такого роду діяльність не повинна покладатися на міліцію і проблеми з комплектуванням Збройних Сил і інших вояцьких формувань повинні вирішувати самі їх представники (військкомати). Вельми важливі, далі, положення статей 3-5 Закони, ті, що визначають загальноправові, передусім конституційні, основи діяльності міліції. Закон про міліцію прямо відтворює ряд положень Конституції Російської Федерації і інших федеральних законів, зокрема, що визначають права особистості, належні неухильному виконанню співробітниками міліції. Норми даного Розділу розвиваються і конкретизуються в Розділах III і IV.