На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 22. Оплата труда співробітників міліції

Види і розміри грошового постачання співробітників міліції встановлюються Урядом Російської Федерації і повинні забезпечувати достатні матеріальні передумови для комплектування кадрів міліції на конкурсній основі, враховувати характер і умови служби. (шкода. Федерального закону від 31.03 99 № 68-ФЗ)

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування можуть виробляти додаткові виплати співробітникам міліції зверх встановленого розміру грошового постачання. (шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

За роботу в нічний час, у вихідних і святкові дні, а також за роботу зверх встановленої законом тривалості робочого часу співробітникам міліції надається компенсація в порядку, встановленому законодавством про труд.

1. Грошове постачання співробітників міліції включає в себе:

- оклад по штатній посаді;

- оклад по привласненому спеціальному званню;

- процентну надбавку за вислугу років, що обчислюється з урахуванням вояцької і інших передбачених правовими актами видів державної служби;

- процентну надбавку за вчений ступінь в розмірі 5 відсотків від посадового окладу кандидату наук і 10 відсотків - доктору наук;

- процентну надбавку за вчене звання;

- вартість продовольчого пайка (якщо він не виданий в натуральному вигляді);

- інші грошові виплати, встановлені Урядом Російської Федерації.

Співробітникам міліції, що мають право на пенсію, встановлюється в залежності від стажу служби і в порядку, визначуваному Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, щомісячна доплата в розмірі від 25 до 50 відсотків суми пенсії, яка могла бути ним нарахована. Всі категорії співробітників міліції звільняються від сплати прибуткового податку з фізичних лиць по грошовому постачанню і іншим виплатам, що отримується ними в зв'язку зі службою в міліції. Суб'єкти Російської Федерації і органи місцевого самоврядування можуть встановлювати для співробітників міліції додаткові виплати за коштів бюджету відповідного рівня.

2. Закон "Про міліцію" орієнтований на комплектування її кадрів на конкурсній основі, що забезпечує оптимальні можливості відбору кандидатів відповідно до вимог, що пред'являються до них з числа що претендують на службу в міліції (див. коментар до ст. 19 справжнього Закону). Цьому в чималій мірі повинен сприяти встановлений порядок і розміри грошового постачання співробітників міліції в залежності від характеру і умов служби

3. На співробітників міліції розповсюджуються встановлені законодавством про труд правила і норми компенсації за роботу:

- понаднормово;

- у вихідних і святкові дні;

- в нічний час.