На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 21. Підготовка співробітників міліції

Особи, що приймаються на службу в міліцію, в обов'язковому порядку проходять спеціальне професійне навчання або перепідготовку.

Професійні кадри співробітників міліції готують освітні установи професійного утворення (середні спеціальні і вищі учбові заклади) системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, які створюються, реорганізуються і скасовуються відповідно до рішень Уряду Російської Федерації, а також інакші освітні установи професійної освіти. (частина друга в ред. Федерального закону від 3] 03.99 № 68-ФЗ)

У учбові закладу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, що здійснюють підготовку співробітників міліції, можуть прийматися обличчя, що не досягли 18 років, що мають середню (повне) загальну освіту. (шкода. Федерального закону від 31.03.99№ 68-ФЗ)

Слухачі і курсанти освітніх установ професійного утворення (середніх спеціальних і вищих учбових закладів) системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, здійснюючих підготовку співробітників міліції, а також керівний і професорсько-викладацький склад цих учбових закладів у відповідності з штатним розкладом, що затверджується міністром внутрішніх справ Російської Федерації, вважаються що знаходяться на службі в міліції. (шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Положення (Статут) освітньої установи професійного утворення (середнього спеціального і вищого учбового закладу) системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і учбові програми затверджуються у встановленому порядку. (шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

1. У відповідності зі ст. 7 Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації з метою укомплектування органів внутрішніх справ висококваліфікованими фахівцями Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації здійснює професійну підготовку співробітників органів внутрішніх справ, яка включає в себе:

- спеціальне первинне навчання;

- періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням зброї;

- підготовку фахівців в учбових закладах;

- підвищення кваліфікації;

- перепідготовку. Організація і зміст професійної підготовки визначаються Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації.

2. Правила прийому у вищі і середні учбові заклади системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації допускають прийом на службу в міліцію осіб, що не досягли віку 18 років, у вигляді виключення із загального правила. При цьому зберігає силу правило про вищий віковий ценз (35 років).

3. Обмеження по підлозі відносно що поступають в середні спеціальні і вищі вчені заклади системи Міністерства внутрішніх справ РОСІЙСЬКОЇ Федерації не передбачені.

4- Підготовка фахівців для органів міліції здійснюється також системою загальногромадянських середніх спеціальних і вищих учбових закладів (юристи, психологи, педагоги, технічні фахівці різних спеціальностей і інш.).

5. Та обставина, що слухачі і курсанти освітніх установ професійного утворення системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, а також керівний і професорсько-викладацький склад цих учбових закладів вважаються що знаходяться на службі в міліції, означає, що на них повністю розповсюджуються порядок і правила проходження служби в міліції, пільги і обмежень, передбачений Законом (див. Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації).