На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 17. Співробітник міліції

(шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Співробітниками міліції в Російській Федерації є громадяни Російської Федерації, що перебувають на посадах рядового або начальницького складу органів внутрішніх справ, яким у встановленому порядку привласнені спеціальні звання рядового або начальницького складу міліції.

Співробітники міліції можуть пройти службу не на посадах рядового або начальницького складу у випадках:

а) знаходження в розпорядженні органів внутрішніх справ;

б) знаходження за штатом;

в) прикомандирования до органів державної влади, а також до інакших організацій.

Співробітникам міліції видаються службові посвідчення встановленого Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації зразка і спеціальні жетони з особистим номером.

Співробітники міліції мають формений одяг, зразки якої затверджуються Урядом Російської Федерації.

Співробітники міліції мають право на постійне носіння і зберігання табельної вогнепальної зброї і спеціальних коштів. Порядок видачі, носіння і зберігання вказаних зброї і спеціальних коштів визначається міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

За рішенням органів виконавчої влади суб'єктів Російської федерації формений одяг міліції суспільної безпеки суб'єктів Російської Федерації може мати додаткову відмітну нагрудну і нарукавну символіку.

Зумовлені особливостями служби обмеження деяких загальногромадянських прав і свобод співробітників міліції встановлюються федеральними законами і компенсуються відповідними пільгами.

1. Порядок проходження служби в міліції визначається Положенням про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації, затвердженою Постановою Верховної Поради Російської Федерації від 23.12.92 №4202-1 "Про затвердження Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації і тексту Присяги співробітника органів внутрішніх справ Російської Федерації".

2. Співробітниками органів внутрішніх справ (отже, і міліції) Російської Федерації є тільки громадяни Російської Федерації. Іноземці і особи без громадянства на службу не допускаються. Співробітники міліції складаються на посадах рядового або начальницького складу органів внутрішніх справ або в кадрах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. У порядку, встановленому Положенням про службу в органах внутрішніх справ, привласнюються спеціальні звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Перелік спеціальних звань встановлений ст. 17-1 справжнього Закону.

3. Співробітники міліції мають службові посвідчення встановленого зразка, які вони зобов'язані пред'являти на першу вимогу громадян і посадових осіб. На форменому одягу вони носять жетон з особистим номером, по якому і без ознайомлення з посвідченням легко може бути встановлена особистість, посада і звання співробітника в кадровій службі міліції. Таким чином встановлюється контроль за законністю діяльності співробітників міліції з боку громадськості і забезпечується можливість жалоби на її законність.

4. Співробітники міліції незалежно від приналежності до конкретної служби мають єдину форму одягу. Співробітники міліції суспільної безпеки при виконанні службових обов'язків з охорони громадського порядку зобов'язані носити її, що дозволяє громадянам у разі необхідності відразу ж звернутися до них за допомогою або із заявою про довершене правопорушення. Сама по собі наявність форменого одягу надає профілактичний вплив на потенційних правопорушників, дисциплінує самих співробітників міліції і служить одним з коштів забезпечення їх безпеки.

Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації загальну (в межах Російської Федерації) форму одягу має право доповнювати власними відмітними знаками, вказуючими приналежність співробітника міліції до відповідної служби цього суб'єкта.

5. Співробітники міліції мають право на постійне носіння і зберігання табельної вогнепальної зброї і спеціальних коштів. Це новація Закону. Раніше зберігання і носіння вогнепальної зброї допускалося тільки при виконанні службових обов'язків. Таким чином, підвищується особиста захищеність співробітника міліції, його готовність в будь-який момент виступити на правоохорону суспільного або покласти край правопорушенню (злочин).

6. Про деякі обмеження загальногромадянських прав і свобод співробітників міліції див. коментар до ст. 20 справжнього Закону.

Стаття 17.1. Спеціальні звання співробітників міліції (введена Федеральним законом від 31.03.99 № 68-ФЗ)

Встановлюються наступні спеціальні звання співробітників міліції:

а) рядовий склад: рядової міліції;

б) молодший начальницький склад:

молодший сержант міліції, сержант міліції, старший сержант міліції, старшина міліції, прапорщик міліції, старший прапорщик міліції;

в) середній, начальницький склад:

молодший лейтенант міліції, лейтенант міліції, старший лейтенант міліції, капітан міліції;

г) старший начальницький склад:

майор міліції, підполковник міліції, полковник міліції;

д) вищий начальницький склад:

генерал-майор міліції, генерал-лейтенант міліції, генерал-полковник міліції.

Спеціальні звання начальницького складу міліції є довічними. При припиненні служби до спеціальних звань співробітників міліції, що є додаються слова "у відставці".

Порядок привласнення і поневіряння спеціальних звань співробітників міліції визначається федеральним законом.

1. Спеціальні звання співробітників міліції, порядок їх привласнення і позбавлення встановлені Положенням про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації (див. Додаток). Так, у відповідності зі статтею 23 вказаного Положення, спеціальні звання співробітникам міліції привласнюються персонально з урахуванням їх кваліфікації, утворення, відношення до служби, вислуги років штатної посади, а також інших умов, передбаченої Положенням. У залежності від послідовності привласнення спеціальні звання поділяється на перші і чергові. Спеціальне звання рядового міліції привласнюється начальником, якому надане право призначення на посаді рядового і молодшого начальницького складу. Перші і чергові спеціальні звання молодшого начальницького складу привласнюються міністрами внутрішніх справ суб'єктів Російської Федерації, начальниками управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ і інакшими начальниками, яким таке право надане Міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

2. Зниження в спеціальному званні на один рівень співробітників міліції, що мали звання молодшого начальницького складу, проводиться як міра дисциплінарного стягнення рішенням прямих начальників, яким надане право привласнення вказаних звань. Зниження в спеціальному званні на один рівень співробітників міліції, що мають звання середнього і старшого начальницького складу, проводиться тільки Міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

3. Співробітники міліції, а також обличчя, що мають спеціальне звання з додаванням слів "у відставці", можуть бути позбавлені спеціальних звань при припиненні громадянства Російської Федерації або при засудженні за довершений злочин.