На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 14. Застосування спеціальних коштів

Співробітники міліції мають право застосовувати спеціальні кошти, що є на озброєнні міліції, в наступних випадках:

1) для відображення нападу на громадян і співробітників міліції;

2) для припинення опору, що надається співробітнику міліції;

3) для затримання особи, застигнутого при здійсненні злочину проти життя, здоров'я або власності і що намагається сховатися,

4) для затримання осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються вчинити озброєний опір;

5) для доставлення осіб, що затримуються в міліцію, конвоювання і охорони заримованих, а також осіб, підданих адміністративному арешту і укладених під варту, коли вони своєю поведінкою дають підставу вважати, що можуть здійснити втечу або заподіяти шкоду навколишнім або собі або надають протидію співробітнику міліції;

6) для звільнення осіб, що насильно втримуються, захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів і земельних дільниць;

(шкода Федерального закону від 31.03 99 № 68-ФЗ)

7) для припинення масового безладдя і групових дій, що порушує роботу транспорту, зв'язку і організацій;

(шкода Федерального закону від 31 03 99№ 68-ФЗ)

8) для зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу співробітника міліції зупинитися;

9) для виявлення осіб, що здійснюють або що здійснили злочини.

(шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

Як спеціальні кошти можуть застосовуватися:

гумові палиці - у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 7 частини I справжньої статті;

сльозоточивий газ - у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 частини I справжньої статті;

наручники - у випадках, передбачених пунктами 2, 3 і 5 частини I справжньої статті. При відсутності наручників співробітник міліції має право використати підручні кошти скріплення;

светозвуковие засобу відволікаючого впливу - у випадках, передбачених пунктами 1,4, 6, 7 частини I справжньої статті;

кошти руйнування перешкод - у випадках, передбачених пунктами 4 і 6 частини I справжньої статті;

кошти примусової зупинки транспорту - у випадках, передбачених пунктом 8 частини I справжньої статті,

водомети і бронемашини - у випадках, передбачених пунктами 4, 6, 7 частини I справжньої статті, і тільки по вказівці начальника органу внутрішніх справ, начальника кримінальної міліції, начальника міліції суспільної безпеки з подальшим повідомленням прокурора протягом 24 годин з моменту застосування; (в ред. Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ) спеціальні забарвлюючі кошти - у випадках, предусмотрен пунктом 9 частини I справжньої статті. На об'єктах власності сигнальні кошти, що забарвлюються встановлюються із згоди власника або уповноваженої ним особи;

службові собаки - у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4 5,6, 9 частини I справжньої статті,

електрошоковие пристрою - у випадках, передбачених пунктами 1,2, 3 і 4 частини першої справжньої статті. (абзац введений Федеральним законом від 31 03 99 № 68-ФЗ)

Всі види спеціальних коштів, крім того, можуть застосовуватися у випадках, передбачених частиною I статті 15 справжнього Закону.

Забороняється застосовувати спеціальні кошти відносно жінок з видимими ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності і малолітніх, крім випадків надання ними озброєного опору, здійснення групового або інакшого нападу, загрозливого життю і здоров'ю людей, а також при припиненні незаконних зборів, мітингів, вуличних ходів і демонстрацій ненасильного характеру, які не порушують роботу транспорту, зв'язку, організацій. (шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

У стані необхідної оборони або крайньої необхідності співробітник міліції при відсутності спеціальних коштів або вогнепальної зброї має право використати будь-які підручні кошти.

Перелік спеціальних коштів, що перебувають на озброєнні міліції, а також правила їх застосування встановлюються Урядом Російської Федерації. При цьому забороняється озброєння міліції спеціальними коштами, які наносять понадміру важкі поранення або служать джерелом невиправданого ризику (шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

Спеціальні кошти, що перебувають на озброєнні міліції, - це технічні пристрої (предмети), а також тварини (собаки), які призначені для надання безпосереднього впливу на людину, об'єкт або тварин.

3. Спеціальними коштами співробітники міліції озброюються не за власним розсудом, а по дозволу (вказівці) або чергового органу внутрішніх справ (гумові палиці, наручники, аерозольні упаковки сльозоточивого газу "черемха"), або начальника органу внутрішніх справ (всі інші кошти).

4. Закон передбачає можливість, а не необхідність застосування спеціальних коштів. Це означає, що кожний випадок їх застосування повинен бути об'єктивно обгрунтований конкретною ситуацією правопорушення і може послужити основою для подальшої службової або прокурорської перевірки з точки зору законності і обгрунтованості застосування тих або інакших спеціальних коштів (або незастосування, коли обстановка того вимагала). Тому, якщо дозволяє ситуація, співробітники міліції повинні спочатку попередити громадян про можливість застосування спеціальних коштів (якщо можливо, з вказівкою конкретного їх вигляду), і використати їх тільки у разах відмови виконати законні вимоги міліції.

5. Застосування спеціальних коштів є допустимим і законним тільки тоді, коли мають місце активні насильні дії. Пасивна поведінка правопорушника (непокора) не є основою для їх застосування.

6. Застосування спеціальних коштів для відображення нападу на громадян і співробітників міліції допустиме при умові, що напад є реальним, а не передбачуваним або уявним; дії "на упреждение" недопустимі, незаконні і можуть розглядатися як перевищення посадових повноважень.

7. Закон говорить про застосування спеціальних коштів для подолання опору, що надається співробітнику міліції . Таким чином, є у вигляду активні протиправні дії правопорушника, які потрібно відмежовувати від пасивної непокори. У цьому випадку співробітники міліції мають можливість і повинні обмежитися застосуванням фізичної сили (див. коментар до ст. 13 справжнього Закону).

8. Спеціальні кошти можуть бути використані проти особи, застигнутої при здійсненні злочину (не адміністративного правопорушення) - підозрюваного в кримінально-процесуальному значенні - тільки при умові:

злочин направлений проти життя, здоров'я або власності (здійснення всіх інших злочинів не дає підстав для їх використання);

обличчя, його що здійснило, намагається сховатися.

У ІНШИХ випадках використання спеціальних коштів недопустиме, оскільки фактично воно буде актом розправи. Виключення допускаються відношенні застосування наручників як превентивної міри, про При затриманні осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються (а не просто можуть) вчинити озброєний опір (є дані об'єктивного характеру з оперативних відомостей, свідчень свідків, потерпілих), використання спеціальних коштів буде законним і допустимим. Достатність умов для застосування спеціальних коштів - оцінне поняття. Конкретне рішення повинно прийматися з урахуванням обстановки затримання і особистості правопорушника. Так, намір вчинити озброєний опір може бути такий, що убачився в спробах дістати зброю або приискать предмети, які можуть бути використані як таке. Під поняттям "озброєний опір" потрібно розуміти використання:

- зброї вогнепальної;

- холодного;

- газового;

- іскряних розрядників;

- електрошокових пристроїв (див. коментар до ст. 222 УК РФ, ст. 2 - 5 Закони "Про зброю").

У відповідності зі ст. 2 цього Закону зброя в залежності від цілей його використання відповідними суб'єктами, а також по основних параметрах і характеристиках поділяється:

- на цивільне;

- службове;

- бойове ручне стрілецьке і холодне.

РИ цьому до цивільного відноситься зброя, призначена для використання: з Метою самооборони; для занять спортом; Для полювання.

Службовою є зброя, призначена для використання посадовими особами державних органів і юридичних осіб, яким законодавством Російської Федерації дозволено носіння, зберігання, застосування вказаної зброї в цілях:

- самооборона;

- для виконання покладених Федеральним законом обов'язків по захисту:

- життя і здоров'я громадян;

- власність;

- охороні природи і природних ресурсів;

- цінних і небезпечних вантажів;

- спеціальної кореспонденції.

До бойового ручного стрілецького і холодного відноситься зброя, призначена для рішення бойових і оперативно-службових задач, прийнята відповідно до нормативних правових актів Уряду Російської Федерації на озброєння Міністерства оборони і інших федеральних відомств.

Можливість надання що затримується озброєного опору може убачатися з його поведінки, а також витікати з тих, що є відносно нього відомостей (оперативного, слідчого, відповідного орієнтування).

Крім того, Закон (зокрема, ст. 162 УК РФ) використовує і поняття "предмети, ті, що використовуються як зброя" Під цю категорію можуть попасть в принципі будь-які предмети, навіть спеціально не призначені для нанесення тілесних пошкоджень, але пристосовані для цього в процесі протиправних дій або опору затриманню (камінь, палиця і пр.).

10. При доставленні в міліцію осіб, що затримуються спеціальні кошти можуть бути використані:

- для припинення спроб втечі і протидії співробітникам міліції;

- запобігання можливості заподіяти шкода собі (суицидние спроби) або стороннім особам.

11. До випадків необхідності звільнення захоплених правопорушниками будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів і земельних дільниць можуть бути прирівняні і ситуації звільнення заложників (захват заложників є злочином, передбаченій ст. 206 УК РФ), а також інакших осіб, що насильно втримуються (остання редакція Закону). Такого роду силові акції повинні робитися, як правило, після відповідного попередження (можливо, з вказівкою що можуть бути використаними спеціальних коштів) і витікання наданої на виконання вимоги міліції терміну.

12. До числа масового безладдя можуть бути віднесені протиправні дії, що здійснюються значним скупченням людей і що супроводиться порушеннями громадського порядку, пошкодженням або знищенням майна, іншими протиправними діями. Проведення несанкціонованих заходів різного роду (мітинги, демонстрації і пр.); що не порушують нормальне функціонування транспорту, зв'язку і організацій не дає основ для застосування спеціальних коштів, але не виключає можливість застосування фізичної сили як більш "щадячого" варіанту їх припинення, а також затримання організаторів і найбільш активних дійових осіб (що, до речі, може розглядатися як превентивна міра).

13. Всім випадкам застосування спеціальних коштів для припинення масового безладдя і протиправних групових дій повинно передувати попередження про необхідність їх припинення і можливості силового впливу на їх учасників, в тому числі з використанням спеціальних коштів. Групою можуть бути визнані два і більше за осіб, якщо їх протиправні дії узгоджені по об'єктивних показниках. Відмінність групових дій від масового безладдя складається головним чином в кількості осіб, що беруть участь в них. У першому випадку вони піддаються обліку, у другому - можуть бути оцінені тільки приблизно. Тому перша задача співробітників міліції - визначити, які саме події мають місце. Друга - виділити і ізолювати керівників і активно дійових осіб. Відповідно до цього визначається і тактика здійснення заходів щодо відновлення громадського порядку

До числа спеціальних коштів впливу можуть бути віднесені вертольоти Для розпилення сльозоточивих, фарбувальних і інакших хімічних речовин, установка коштів загородження і т. д.

14. Для зупинки транспортного засобу, водій якого не виконує вимоги співробітників міліції зупинитися, можуть використовуватися (крім вогнепальної зброї) спеціальні кошти пошкодження автомобіля (стрічки з шпичками). При їх застосуванні повинні дотримуватися правила безпеки дорожнього руху, зокрема, виключатися аварійна ситуація і з самим транспортним засобом, що зупиняється, і з іншими учасниками дорожнього руху. Для виявлення і викриття осіб, що здійснило злочини (раніше проти власності), можуть використовуватися спеціальні забарвлюючі кошти. Представляється, що вони можуть застосовуватися і відносно осіб, що здійснили адміністративні правопорушення. Використання даних речовин допустиме, якщо вони не представляють небезпеки для життя і здоров'я громадян.

У плані вдосконалення законодавства і практики його застосування бажано передбачити можливість використання так званих "хімічних пасток" для подальшої ідентифікації правопорушників. До числа "хімічних пасток", крім забарвлюючих речовин можуть бути віднесені флюоресцирующие, можливо, і слаборадиоактивние речовини.

16. До числа допустимих спеціальних коштів Закон "Про міліцію" відносить наступні. Гумові палиці. Вони можуть бути використані:

- для відображення нападу на громадян і співробітників міліції;

- припинення опору, що надається співробітнику міліції;

- припинення масового безладдя і групових дій, що порушує роботу транспорту, зв'язку і організацій (незалежно від форми власності).

Правила застосування спеціальних коштів забороняють співробітникам міліції завдавати ударів палицями по певних частинах тіла людини (голові, животу і інш.), вести прицільну стрільбу газовими гранатами Встановлені правила застосування гумових куль, що дозволяють звести до мінімуму небезпеку спричинення серйозних пошкоджень. Сльозоточивий газ може бути використаний:

- для відображення нападу на громадян і співробітників міліції;

- припинення опору, що надається співробітнику міліції;

- затримання осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються вчинити озброєний опір (п. 9);

- звільнення захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів і земельних дільниць; під захватом вказаних об'єктів і територій потрібно розуміти активні дії особи (осіб), що вторглися на них і що відмовляються їх покинути, внаслідок чого порушуються законні права і інтереси громадян і організацій, створюються перешкоди для нормального функціонування організацій і умови для правопорушень. (п.11);

- припинення масового безладдя і групових дій, що порушує роботу транспорту, зв'язку і організацій (п. 12).

Правила застосування спеціальних коштів забороняють застосовувати сльозоточивий газ (окремі його види) в приміщеннях.

Наручники можуть застосовуватися для припинення опору, що надається співробітнику міліції:

- при затриманні особи, застигнутої при здійсненні злочину проти життя, здоров'я або власності і що намагається сховатися;

- доставленні осіб, що затримуються в міліцію;

- конвоюванні і охороні заримованих, а також осіб, підданих адміністративному арешту і укладених під варту; Зорі, що заримовані можуть здійснити втечу або заподіяти навколишнім і собі, або вчинити опір співробітнику міліції. Пои відсутності наручників можуть бути використані підручні коштів - скріплення. При цьому потрібно мати на увазі можливість порушення кровообігу в пов'язаних частинах тіла, тому час і характер скріплення потрібно контролювати.

Светозвуковие засобу відволікаючого впливу можуть бути застосовані:

- для відображення нападу на громадян і співробітників міліції;

- затримання осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються вчинити озброєний опір (п. 6, 7); - звільнення захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів і земельних дільниць (п. 11);

- припинення масового безладдя і групових дій, що порушує роботу транспорту, зв'язку і організацій (п. 12, 13).

Кошти руйнування перешкод можуть включати в себе звичайні інструменти (плотницкие, слюсарні) і спеціальні кошти (бульдозери, бронемашини, вибухові речовини).

Порядок і умови застосування засобів руйнування перешкод регулюються Правилами застосування спеціальних коштів. Зокрема, повинні бути додержані правила, що забезпечують безпеку життя і здоров'я як осіб (необхідно попередити їх про таку можливість), що знаходяться за перешкодою, так і самих співробітників міліції при виробництві вибухів.

Водомети і бронемашини використовують у випадках:

- затримання осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються вчинити озброєний опір (що стосується водометов, то представляється, що їх згадка в даному контексті зайва, оскільки важко уявити собі ситуацію, коли для подолання вогневого опору доцільно було б використовувати тільки струмені води; бронемашини же дійсно можуть бути використані прикриття дій штурмових груп і груп захвата; крім того одночасно вони, як відмічалося вище, можуть служити засобом руйнування перешкод);

- звільнення захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів і земельних дільниць;

припинення масового безладдя і групових дій, що порушує роботу транспорту, зв'язку і організацій при наявності вказівки начальника органу внутрішніх справ, начальника кримінальної міліції, начальника міліції суспільної безпеки.

Використання водометов допускається при умові, що температура зовнішнього повітря не нижче за нуль градусів.

Представляється, що в струмені води можуть бути додані забарвлюючі речовини, а також зухвалі слезоточение або нудоту і блювоту. Спеціальні забарвлюючі кошти застосовуються для виявлення осіб, що здійснили злочини.

Потрібно визнати можливість їх використання і для встановлення осіб, що здійснили адміністративні правопорушення. У цих випадках відповідним образом процесуально оформлені результати застосування забарвлюючих коштів можуть служити доказами по карній справі і у справі про адміністративне правопорушення. Забарвлюючі кошти на об'єктах власності можуть використовуватися тільки із згоди власника або уповноваженої ним особи ( "хімічні пастки"). Представляється, що в окремих випадках при проведенні оперативно-розшукових заходів така згода не обов'язкова. Більш того воно може бути шкідливе при викритті злочинця. Однак в будь-якому випадку повинні бути додержані правила, що забезпечують безпеку законопослушних громадян. Службові собаки можуть бути застосовані:

- для відображення нападу на громадян і співробітників міліції;

- припинення опору, що надається співробітнику міліції;

- затримання особи, застигнутого при здійсненні злочину проти життя, здоров'я або власності і що намагається сховатися;

- затримання осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються вчинити озброєний опір;

- доставлення осіб, що затримуються в міліцію;

- конвоювання і охорони заримованих, а також осіб, підданих адміністративному арешту і укладених під варту, якщо вони своєю поведінкою дають підстави вважати, що можуть здійснити втечу, при' лагодити шкоду навколишнім і собі, вчинити опір співробітнику міліції;

- звільнення захоплених будівель, приміщень, споруд, транспортних засобів і земельних дільниць;

- виявлення осіб, що здійснили злочини.

Тут необхідна наступна обмовка. Всупереч широко поширеній думці, поведінка службово-розшукової собаки, фиксируют6" своя увага на певному обличчі як на правопорушникові (при переслідуванні по сліду або при так званій вибірці з числа декількох не є доказом ні по карному, ні по адміністративній справі, оскільки не входить в число встановлених законом джерел доказів. Останнє зумовлене тим, що поведінка баки неможливо перевірити (хоч і існують методики, що дозволяють обмежити можливий відсоток помилок). Однак те, що допустимо доцільно в криміналістичних цілях, не завжди допустиме і виправдане в процесі доведення провини по карній або навіть адміністративній справі. Дуже велика ціна можливої помилки, від якої, зрозуміло, не застрахована ні собака, ні особи, що тлумачить її поведінка.

Таким чином, використання службових собак має значення в рамках здійснюваної оперативно-розшукової діяльності, але не карно-або адміністративно-процесуальної.

Закон має на увазі можливість використання спеціально навчених собак в супроводі осіб, відповідальних за їх застосування і поведінку. При цьому повинні дотримуватися правила, перешкоджаючі спричиненню собаками необгрунтованих пошкоджень особам, що затримуються або особам, дії яких кладуться край. Наприклад, знаходження собаки на поводку, хоч по обставинах злочину можливий і вільний пошук.

Крім вищепоказаних випадків, службових собак використовують при пошуку предметів, речовин (вибухівка, наркотики), майна, трупів. Результати застосування службової собаки оформляються відповідним протоколом, що складається инспектором-кинологом або іншим працівником міліції, або заносяться в протокол слідчої дії, в якому вона використовувалася (огляд, обшук).

17 Закон дозволяє застосування всіх без обмежень видів спеціальних коштів в тих випадках, коли допустиме застосування вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 15 Закони, що коментуються ). Ці ситуації характеризуються найбільшою мірою агресивності винного і своєю суспільною небезпекою, причому застосування у таких разах спеціальних засобів, а не вогнепальної зброї являє собою менше з двох л і для правопорушника, і для навколишніх.

18 Закон встановлює ряд обмежень на застосування спеціальних коштів. Так, забороняється застосовувати спеціальні кошти відносно жінок з явними ознаками вагітності (незрозуміло в цьому випадку обмеження застосування наручників з метою перешкодити спричиненню шкоди правопорушницею собі самої, адже під загрозу може бути поставлене не тільки здоров'я самої жінки, але і життєздатність плоду).

Можливість застосування певних спеціальних коштів відносно осіб з явними ознаками інвалідності також повинна визначатися характером інвалідності і особливостями поведінки правопорушника, наприклад, психічно хворого.

19. Заборона застосування спеціальних коштів відносно певних категорій громадян не розповсюджується на випадки надання ними озброєного опору, здійснення групового або інакшого нападу, загрозливого життю і здоров'ю людей. При цьому під "інакшим нападом" можна розуміти і індивідуальні дії при умові, що вони носять характер реальної загрози життя, здоров'ю і майну громадян Під озброєним нападом потрібно розуміти, як вже відмічалося, використання в процесі його будь-якої вогнепальної, холодної, газової зброї, інших предметів і пристроїв, призначених для поразки людини або спеціально для цього пристосованих. Груповим є напад, в якому беруть участь двоє і більше за осіб, чиї дії узгоджені і взаємно доповнюють один одну.

20. Забороняється застосування спеціальних коштів для припинення:

- незаконних зборів;

- мітингів;

- вуличних ходів;

- демонстрацій ненасильного характеру, які не порушують роботу транспорту, зв'язку і організацій.

У разі необхідності міліція повинна обмежитися застосуванням фізичної сили, що представляє меншу загрозу здоров'ю учасників цих заходів. Представляється, що законодавець необгрунтовано звузив можливості співробітників міліції по припиненню незаконних дій, заборонивши застосування спеціальних коштів. Хоч би частина з вказаного "арсеналу" доцільно було б використовувати. Навіть ненасильні збори груп людей можуть створювати загрозу громадському порядку загалом, а не тільки перешкоджати роботі транспортних і інакших організацій. Крім того скупчення осіб можуть послужити своєрідним "детонатором" подальших правопорушень з боку маси людей, що організувалася аж до злочинів і масового безладдя (злочин, передбачений ст. 212 УК РФ).

21. У стані необхідної оборони або крайньої необхідності співробітник міліції при відсутності спеціальних коштів або вогнепальної зброї має право використати будь-які підручні кошти При цьому, однак, повинні дотримуватися встановлені карним законом (ст. 37 і 39 УК РФ) загальні правила допустимості відповідних дій. Підручні кошти, що Використовуються, їх вражаючі характеристики повинні бути мінімально необхідними і достатніми. 22 Електрошоковие пристрої можуть бути застосовані:

для відображення нападу на громадян і співробітників міліції; припинення опору, що надається співробітнику міліції;

- затримання осіб відносно яких є достатні основи вважати, що вони збираються вчинити озброєний опір;

- затримання обличчя застигнутого при здійсненні злочину проти життя, здоров'я або власності і що намагається сховатися.

У відповідності зі ст. 3 Закону "Про зброю" електрошоковие пристрої і іскряні розрядники є цивільною зброєю самооборони. Вони повинні мати параметри, відповідні вимогам державних стандартів Російської Федерації. Дані пристрої розраховані на застосування в умовах безпосереднього контакту з нападником, причому таким чином, щоб не заподіяти останньому безповоротних пошкоджень здоров'я. Тому на їх застосування розповсюджуються загальні обмеження (див. вище).