На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 11. Права міліції

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право:

1) вимагати від громадян і посадових осіб припинення злочину або адміністративного правопорушення, а також дій, перешкоджаючих здійсненню повноважень міліції, законної діяльності депутатів, кандидатів в депутати, посадових осіб органів державної влади і посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників суспільних об'єднань; видаляти громадян з місця здійснення правопорушення або випадку;

(шкода Федерального закону від 31 03.99 № 68-ФЗ)

2) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують особистість, якщо є достатні основи підозрювати їх здійсненні злочину або адміністративного правопорушення, а при наявності достатніх даних про те, що вони мають при собі зброю, запаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, наркотичні кошти або психотропні речовини, виготовляти в порядку, встановленому федеральним законом, особистий огляд осіб, огляд їх віщої ручної поклажі і багажу, вилучати вказані предмети, кошти і речовини при відсутності даних про наявність законних основ для їх носіння і зберігання, перевіряти у фізичних і юридичних осіб дозволи (ліцензії) на здійснення певних дій або заняття певною діяльністю, контроль за якими покладений на міліцію законодавством Російської Федерації, (шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

3) викликати громадян і посадових осіб у справах і матеріалам, що знаходяться у виробництві міліції, піддавати приводу у випадках і в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством і законодавством про адміністративні правопорушення, громадян і посадових осіб, що ухиляються без шанобливих причин від явки по виклику,

4) отримувати від громадян і посадових осіб необхідні пояснення, зведення, довідки, документи і копії з них,

5) складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати адміністративне затримання, застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення, затримувати на термін до трьох часів осіб, що незаконно проникли або що намагалися проникнути на території, що охороняються міліцією і об'єкти, перевіряти у них документи, що засвідчують особистість, отримувати від вказаних осіб пояснення, виготовляти у встановленому федеральним законом порядку їх особистий огляд і огляд їх речей, а також огляд їх транспортних засобів, за допомогою яких були довершені проникнення або спроба проникнення на території, що охороняються міліцією і об'єкти,

(п 5 шкода Федерального закону від 31 03 99№ 68-ФЗ)

6) виготовляти в передбачених законом випадках і порядку кримінально-процесуальні дії,

7) затримувати і містити під вартою згідно із законом осіб, підозрюваних в здійсненні злочину, а також осіб, відносно яких мірою припинення вибраний висновок під варту,

8) затримувати і містити в міліції на основах і в порядку, передбачених законодавством, осіб, що ухиляються від виконання карного покарання і адміністративного арешту, для подальшої передачі їх відповідним органам і установам,

9) затримувати і доставляти в спеціальні установи осіб, що ухиляються від проходження призначених ним у встановленому законом порядку примусових заходів медичного і виховального характеру,

10) затримувати і доставляти в приймачі-розподільники, центри тимчасової ізоляції для неповнолітніх правопорушників, а також центри соціальної реабілітації осіб у випадках і порядку, передбачених законом, (в ред Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

11) доставляти в медичні установи або в чергові частини органів внутрішніх справ і містити в них до витвереження осіб, що знаходяться в суспільних місцях в стані сп'яніння і що втратили здатність самостійно пересуватися або орієнтуватися в навколишньому оточенні, або що можуть заподіяти шкоду навколишнім або собі, а що знаходяться в житлі - по письмовій заяві проживаючих там громадян, якщо є основи вважати, що поведінка вказаних осіб представляє небезпеку для їх здоров'я, життя і майна, (шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

12) затримувати військовослужбовців, підозрюваних в здійсненні злочину або адміністративного правопорушення, до передачі їх військовим патрулям, військовому коменданту, командирам вояцьких частин або військовим комісарам,

13) вносити згідно із законом до державних органів, організацій і суспільних об'єднань обов'язкові для розгляду уявлення і пропозиції про усунення обставин, сприяючих здійсненню правопорушень,

(шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

14) здійснювати передбачені законодавством учети фізичних і юридичних осіб, предметів і фактів і використати дані цих учетов, використати для документування своєї діяльності інформаційні системи, відео- і аудиотехнику, кіно- і фотоаппаратуру, а також інші технічні і спеціальні засоби, що не заподіює шкоди життя, здоров'ю людини і навколишньому середовищу,

(шкода Федерального закону від 31 0399 № 68-ФЗ)

15) проводити реєстрацію, фотографування, звукозапис, кіно- і видеосъемку, дактилоскопування осіб, укладених під варту, заримованих за підозрою в здійсненні злочину або занятті бродяжництвом, обвинувачених в здійсненні злочинів, підданих адміністративному арешту, а також осіб, підозрюваних в здійсненні адміністративного правопорушення при неможливості встановлення їх особистості, і інакших осіб відповідно до законодавства Російської Федерації.

16) здійснювати оперативно-розшукову діяльність згідно з федеральним законом;

(п. 16 в ред. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

17) застосовувати передбачені законом заходи по контролю за особами, звільненими з місць позбавлення свободи, а також осудженими яким призначені види покарання, не пов'язані з позбавленням свободи, або покарання призначене умовно;

(в ред. Закону РФ від 18.02.93 №4510-1, Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

18) входити безперешкодно в житлові і інакші приміщення громадян, на належні їм земельні дільниці, на територію і в приміщення, займані організаціями, і оглядати їх при переслідуванні осіб, підозрюваних в здійсненні злочинів, або при наявності достатніх даних вважати, що там довершено або здійснюється злочин, стався нещасний випадок, а також для забезпечення особистої безпеки громадян і суспільної безпеки при стихійних лихах, катастрофах, аваріях, епідеміях, епізоотіях і масовому безладді.

(в ред. Федерального закону від 31 03.99 № 68-ФЗ)

Про всі випадки проникнення в житлі проти волі проживаючих в йому громадян міліція повідомляє прокурора протягом 24 годин;

19) провести у встановленому законом порядку огляд осіб, підозрюваних в здійсненні злочину або адміністративного правопорушення, для визначення наявності в організмі алкоголю або наркотичних коштів або направляти або доставляти даних осіб в медичну установу, якщо результат огляду необхідний для підтвердження або спростування факту правопорушення або об'єктивного розгляду справи про правопорушення;

20) проводити за рішенням начальника органу внутрішніх справ (органу міліції) або його заступника оточення (блокування) дільниць місцевості при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, проведенні карантинних заходів у разі епідемій або епізоотії, припиненні масового безладдя і групових дій, що порушує роботу транспорту, зв'язку, організацій, а також при розшуку осуджених, що здійснили втечу і осіб, укладених під варту, переслідуванні осіб, підозрюваних в здійсненні злочинів, здійснюючи при необхідності огляд транспортних засобів.

(в ред Федерального закону від 31.03 99 № 68-ФЗ)

При цьому міліцією приймаються заходи до забезпечення нормальної життєдіяльності населення і функціонування народного господарства в даній місцевості;

21) виготовляти у відповідності із законодавством Російської Федерації особистий огляд пасажирів, ручної поклажі і багажу на повітряному транспорті;

(п. 21 шкода. Федерального закону від 31.03.99№ 68-ФЗ)

22) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту до пішоходів на вулицях і дорогах, а також не допускати громадян на окремі дільниці місцевості і об'єкти, зобов'язувати їх залишитися там або покинути ці дільниці і об'єкти з метою захисту здоров'я, життя і майна громадян, проведення слідчих і розшукових дій;

23) забороняти експлуатацію транспортних засобів при наявності у них технічних несправностей, що створюють загрозу безпеки дорожнього руху, зупиняти транспортні засоби і перевіряти документи на право користування і управління ними, а також документи на транспортні засоби і вантажі, що перевозяться; здійснювати з участю водіїв або громадян, супроводжуючих вантажі, огляд транспортних засобів і вантажів; проводити огляд транспортних засобів при підозрі, що вони використовуються в протиправних цілях; відчужувати від управління транспортними засобами осіб, відносно яких є достатні основи вважати, що вони знаходяться в стані сп'яніння, а одинаково не маючих документів на право управління або користування транспортним засобом; затримувати транспортні засоби, що знаходяться в розшуку; обмежувати або забороняти проведення ремонтно-строительних і інших робіт на вулицях і дорогах, якщо не дотримуються вимоги по забезпеченню суспільної безпеки; здійснювати контроль за дотриманням умов, передбачених ліцензіями на виготовлення бланків водійський посвідчень, державних реєстраційних знаків і іншої спеціальної продукції, необхідної для допуску транспортних засобів і водіїв до участі в Дорожньому русі, а також на роботи по установці і експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху, припиняти дію вказаних ліцензій, анулювати їх або продовжувати термін їх дії;

(п- 23 шкода Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

24) оглядати місця зберігання і використання зброї, боеприпа-08 до нього і вибухових матеріалів, а також об'єкти, де вони звертатися, при виявленні порушень встановлених правил давати обов'язкові розпорядження громадянам і посадовим особам про усунення їх порушень, вилучати вказані предмети, забороняти діяльність відповідних об'єктів, анулювати видані дозволи і застосовувати інакші заходи, передбачені законодавством; (шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

25) при наявності даних про манливу карну або адміністративну відповідальність порушення законодавства, регулюючого фінансову, господарську, підприємницьку і торгову діяльність: безперешкодно входити в приміщення, займані організаціями незалежно від підлеглості і форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв і приміщень консульських установ іноземних держав, які використовуються виключно для роботи консульських установ), у виробничі приміщення, що використовуються громадянами для заняття індивідуальною і інакшою трудовою діяльністю і іншими видами підприємництва, провести з участю власника майна або його представників або уповноважених ним осіб, а при відсутності таких - з участю представників органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, огляд виробничих, складських, торгових і інакших службових приміщень, транспортних засобів, інших місць зберігання і використання майна; вилучати необхідні документи на матеріальні цінності, грошові кошти, кредитні і фінансові операції, а також зразки сировини і продукції; опечатувати каси, приміщення і місце зберігання документів, гроші і товарно-матеріальні цінності; провести контрольні закупівлі; вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої і фінансово-господарської діяльності організацій, а також провести їх, отримувати від посадових і матеріально-відповідальних осіб зведення і пояснення за фактами порушення законодавства; припиняти до усунення допущених порушень законодавства діяльність підприємств торгівлі, а одинаково громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність в сфері торгівлі, у разах невиконання ними законної вимоги співробітника міліції про припинення правопорушення;

(в ред. Закону РФ від 01.07.93 №5304-1, Федерального закону від 31.03 99 № 68-ФЗ)

26) продовжувати термін дії ліцензій на заняття приватною детективною і охоронною діяльністю; при виявленні порушень правил, встановлених федеральним законом, анулювати вказані ліцензії або застосовувати інакші заходи, передбачені федеральним законом; (п 26 в ред. Федерального закону від 31 03.99 № 68-ФЗ)

27) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підробки, а також речі, предмети і речовини, вилучені з цивільного обороту, що знаходяться у громадян без спеціального дозволу, зберігати безгосподарне майно і у встановленому порядку вирішувати питання про їх подальшу приналежність;

28) використати транспортні засоби організацій, суспільних об'єднань або громадян, крім належних дипломатичним, консульським і інакшим представництвам іноземних держав, міжнародним організаціям і транспортних засобів спеціального призначення, для проїзду до місця стихійного лиха, доставлення в лікувальні установи громадян, потребуючого термінової медичної допомоги, переслідування осіб, що здійснили злочини, і доставлення їх в міліцію, а також для транспортування пошкоджених при аваріях транспортних засобів і проїзду до місця випадку або збору особистого складу міліції по тривозі у випадках, що не терплять зволікання, з відстороненням при необхідності водіїв від управління цими коштами;

(шкода. Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

29) користуватися безперешкодно в службових цілях коштами зв'язку, належними організаціям, суспільним об'єднанням і громадянам;

(шкода. Федерального закону від 31.03.99 № 68-ФЗ)

30) отримувати безвідплатно від організацій і громадян інформацію, за винятком випадків, коли законом встановлений спеціальний порядок отримання відповідної інформації;

(шкода Федерального закону від 31 03 99 № 68-ФЗ)

31) використати безвідплатно можливості засобів масової інформації для встановлення обставин злочинів, а також осіб, їх що здійснили, для розшуку осіб, що сховалися від дізнання, слідства і суду, і осіб, без звістки що зникли;

32) залучати громадян з їх згоди до співпраці, оголошувати про призначення винагороди за допомогу в розкритті злочинів і затриманні осіб, їх що здійснили, і виплачувати його громадянам і організаціям; заохочувати громадян, що надали допомогу міліції у виконанні інакших покладених на неї обов'язків.

Використання міліцією наданих їй прав можливе тільки з метою виконання обов'язків, покладеній на міліцію справжнім Законом. (частина друга введена Федеральним законом від 31.03 99 № 68-ФЗ)

1. Підкреслимо ще раз нерозривний зв'язок наданих міліції прав з охорони громадського порядку і покладених на- неї в зв'язку з цим обов'язків. Цей зв'язок підкреслюється останньою редакцією Закону, а саме новою частиною другий справжньої статьи' "Використання міліцією наданих їй прав можливе тільки з метою виконання обов'язків, покладеній на міліцію справжнім Законом".

Не випадково в тексті Закону спочатку говориться про обов'язки міліції (ст. 10), а тільки потім про її права (ст. 11). Звідси слідує висновок про те, що якщо співробітники міліції використовують формально надані їм права, але поза конкретними цілями правоохоронної діяльності (наприклад, в особистих інтересах), то такі дії як мінімум повинні признаватися серйозною службовою провиною, манливою залучення до дисциплінарної відповідальності.

Широкий набір правомочності міліції, часом вельми гострої і зв'язаних з можливістю істотного порушення і обмеження прав і законних інтересів громадян і організацій повинен використовуватися тільки для реалізації загальних задач міліції в тому вигляді, як вони сформульовані в ст. 2 справжнього Закону (див. коментар до ст. 2). Ці загальні задачі конкретизуються застосовно до кожної ситуації, що вимагає уваги з боку співробітників міліції.

2. Право вимагати припинення правопорушення (карного або адміністративного) є першим невідкладним кроком по припиненню протиправного діяння. Дана правомочність являє собою спосіб безпосереднього, оперативного реагування на правопорушення, що здійснюється або злочин. Мета своєчасного запобігання і припиненню правопорушень і злочинів в чималій мірі носить профілактичний характер, не дозволяючи протиправній діяльності перерости в більш інтенсивні форми і тим самим збільшити шкоду, що заподіюється законом, що охороняється цінностям.

Даний пункт статті, що коментується зараз доповнений вказівкою на право міліції видаляти громадян з місця здійснення правопорушення або випадку (що практично робилося і раніше). Зумовлене це необхідністю створити спокійну, робочу обстановку для діяльності оперативно-слідчої групи і інших співробітників міліції, а також міркуваннями безпеки навколишніх. При цьому представники засобів масової інформації мають право на отримання необхідних відомостей, виробництво відео- і аудиозаписей, без створення перешкод діяльності представників правоохоронних органів. Практика показує, що особливих проблем в цьому плані, як правило, не виникає.

Вимога співробітника міліції повинна бути виражена в твердій, але конкретній формі. При необхідності потрібно роз'яснити, яке імен-До положення закону порушується і які можуть бути наслідки цього пушения для правопорушника. Зокрема, потрібно указати на те, що "невиконання законної вимоги співробітника міліції може спричинити відповідальність відповідно до Кодексу про адміністративних правопорушення. Взагалі форма і спосіб первинного звертання співробітника міліції до правопорушника має велике значення не тільки з точки зору необхідності підтримки авторитету державної влади, але і в плані встановлення психологічного контакту між ними. При його наявності набагато легше зупинити подальший розвиток конфлікту, в якому, зрештою, не зацікавлені обидві сторони.

У разі необхідності вимога про припинення правопорушення може бути зв'язана з вимогою про ліквідацію його наслідків, якщо останнє представляється можливим

3. Вимога про припинення правопорушення може використовуватися для забезпечення свободи правомірних дій:

- депутатів;

- кандидатів в депутати;

- посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

- представників суспільних об'єднань.

Відносно суспільних об'єднань потрібно сказати особливо. Є у вигляду ті з них, які визнані і зареєстровані у встановленому законом порядку. Діяльність різних "неформальних" організацій і їх представників в цьому значенні під захистом міліції не знаходиться, що не означає, однак, відмови від її правоохоронної діяльності при здійсненні правопорушення. Але правовий статус "неформальних" організацій при цьому нічому не відрізняється від статусу громадянина, чиї права і свободи знаходяться під загрозою або порушуються

Міліції надане право перевіряти у громадян і посадових ЛИЧ Документи, що засвідчують особистість. Основою для перевірки Документів можуть служити:

безпосереднє виявлення співробітником міліції ознак правопорушення або злочину;

вказівка свідків на певне обличчя як на правопорушника;

оперативне дане, наприклад, орієнтування про розшук (розшук по гарячих слідах", словесному портреті).

Як видно з тексту Закону, перевірка документів повинна бути обгрунтована як мінімум підозрою (обгрунтованим) в здійсненні карного злочину або адміністративного правопорушення, тобто вона не повинна носити довільний характер, наприклад, по ознаці національної приналежності.

Закон говорить про можливість виробництва особистого огляду, огляду віщої, ручної поклажі і багажу (слід би доповнити: "транспортних засобів") осіб при наявності достатніх даних про те, що вони мають при собі зброю, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, наркотичні кошти або психотропні речовини. Поняття достатніх основ вельми розпливчате і може визначатися, крім об'єктивних даних і оперативних відомостей, особистим досвідом і розсудом співробітників міліції. У загальному плані потрібно відмітити, що достатніми можуть бути визнані об'єктивні дані, що свідчать про можливість правопорушення (злочини), що здійснюється, так званих доказах поведінки:

- зовнішній вигляд;

- поведінка;

- спроба сховатися від співробітників міліції;

- спроба позбутися певних предметів і речовин.

Важливо при цьому, щоб дії співробітників міліції не були довільними, а мали під собою цілком певну основу. Це пригодиться надалі у разі жалоби зацікавленої особи. Умови і порядок особистого огляду, огляду віщої, ручної поклажі і об'єму багажу визначені КоАП. За загальним правилом особистий огляд може вироблятися співробітниками міліції однієї підлоги з тим, що додивляється і в присутності двох зрозумілих тієї ж підлоги. Виключення можливі у разах затримання за підозрою в здійсненні злочину, коли негайний особистий огляд необхідний з метою виявлення і вилучення зброї, а також предметів і речовин, які можуть бути знищені або втрачені.

Огляд віщої, ручної поклажі і багажу повинен виготовлятися в присутності власника або іншої уповноваженої ним особи, однак у випадках, що не терплять зволікання, можливий без їх присутності, з участю двох зрозумілих. Зрозумілі тут (і в інших випадках) необхідні для того, щоб засвідчити факт зробленого огляду і його результати - позитивні або негативні. Документи, складені з їх участю, а також можливі їх свідчення в майбутньому як свідки у справі про адміністративне правопорушення або по карній справі, є джерелом доказів, що беруться до уваги при дозволі справи по суті (органом, що здійснює адміністративне виробництво, судом).

Про особистий огляд і огляд речей складається протокол або справи - відповідний запис в протоколі про адміністративне правопорушення або адміністративне затримання.

5 Особи, що займаються діяльністю або здійснюючі дії відповідно до законодавства що вимагають ліцензування, зобов'язані мати при собі ліцензію і пред'явити її на першу вимогу співробітника міліції. У іншому випадку ця діяльність або дії підлягають припиненню, в тому числі примусово, до з'ясування всіх обставин.

6. Органи міліції мають право викликати громадян і посадових осіб у справах і матеріалам, що знаходяться у них у виробництві. Основи виклику громадянина (посадової особи) при цьому - необхідність отримання пояснень, допити і інші слідчі дії по тих справах, які знаходяться у виробництві зухвалого співробітника міліції. Виклик може бути оформлений і до іншого співробітника, але діючому за дорученням першого.

З моменту отримання офіційного виклику (повістка, телефонограма) громадянин (посадова особа) зобов'язані з'явитися і дати необхідні пояснення. Шанобливими причинами нез'явлення викликаного є:

- хворобливий стан, засвідчений медичним документом органу охорони здоров'я;

- невчасне отримання сповіщення про виклик;

- знаходження особи у відсутності;

- перешкоди природного характеру;

- неможливість залишити без нагляду старезного або хворого родича.

Відсутність шанобливих причин нез'явлення дає підстави для його примусового приводу силами міліції, про що виноситься відповідна постанова. Основи для приводу передбачені УПК РФ.

Право міліції отримувати від громадян і посадових осіб необхідні пояснення і документи (копії з них) визначається необхідністю отримання в ряді випадків додаткової інформації про довершене правопорушення (злочині) і про особистість правопорушника, необхідну прийняття законного і обгрунтованого рішення по суті справи.

Пояснення можуть бути усними і письмовими. Усні пояснення оформляються співробітником міліції зі слів опитуваного і підписуються ім. При цьому, крім істоти справи, в поясненні повинні міститися

відомості про особистість громадянина, місце і час отримання пояснень. Власноручні письмові пояснення особи залучаються до матеріалів виробництва.

Необхідні письмові документи (довідки, акти перевірок і ревізій і пр.) представляються до органів міліції, як правило, по письмовому запиту

Факт і обставини отримання довідок, документів і їх копій оформляється відповідним запитом або постановою (в копії), а також протоколом виїмки, копія якого вручається особі (представнику організації), у якої була зроблена виїмка.

8. Про виявлення адміністративного правопорушення складається протокол, який підписується особою, його що склав, і правопорушником. При відмові правопорушника від підпису протоколу в ньому робиться відповідна відмітка. Протокол служить основою для подальшого розгляду справи і також є одним з джерел доказів.

У разі необхідності особа, що здійснила адміністративне правопорушення, може бути заримовано для з'ясування особистості і уточнення обставин правопорушення на термін до трьох годин, а що знаходиться в стані сп'яніння - до витвереження. Крім того, до нього можуть бути застосовані інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення: особистий огляд і огляд речей і товарів; вилучення речей і документів і інші. Ці ж заходи можуть бути зроблені відносно осіб, що незаконно проникли або що намагалися проникнути на території, що охороняються міліцією або об'єкти (корисне доповнення Закону).

9. Перелік допустимих кримінально-процесуальних дій, а також компетенція органів міліції по їх здійсненню (виступаючі як органи дізнання, а також що сприяють технічну мірою слідчому) визначений кримінально-процесуальним законодавством.

10. При наявності в довершеному діянні (дії або бездіяльності) ознак злочину органи міліції порушують кримінальну справу. Для цього необхідна наявність хоч би деяких елементів з числа створюючих склад злочину - об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної сторони. Органи міліції виконують невідкладні слідчі дії по встановленню і закріпленню слідів злочину:.

огляд; обшук;

- виїмку;.

огляд; затримання і допит підозрюваних;. допит потерпілих і свідків.

Про виявлений злочин і почате дізнання орган міліції негайно повідомляє прокурора. Після цього, в залежність від характеру довершеного злочину, карна справа або передається слідчому, або закінчується міліцією в формі дізнання.

Міліція також здійснює виробництво по карних справах в формі протокольної підготовки матеріалів. Після передачі справи слідчому органи міліції мають право провести по ньому слідчі дії тільки за його дорученням, за винятком заходів щодо встановлення особи, що здійснила злочин.

11. Органи міліції затримують і містять під вартою осіб, підозрюваних в здійсненні злочину. Основами для затримання є:

- обличчя застигнуте при здійсненні злочину або безпосередньо після його здійснення;

- очевидці, в тому числі і потерпілі, прямо указали на дане обличчя, як злочин, що здійснив;

- на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі виявлені явні сліди злочину.

При наявності даних, що дозволяють підозрювати особу в здійсненні злочину, воно може бути заримоване:

- при замаху на втечу;

- при відсутності постійного місця проживання;

- якщо не встановлена особистість підозрюваного.

Загальний термін затримання не може перевищувати 72 годин.

Якщо вибрана відносно особи, обвинуваченої в здійсненні злочину, міра припинення у вигляді змісту під вартою, то цей термін, за загальним правилом, не може перевищувати 2 місяці. Продовження терміну змісту під вартою може виготовлятися в особливому порядку.

Обличчя, що ухиляються від виконання Недовірливого вироку суду, що вступив в законну силу до позбавлення свободи, і особи, ухиляються від від'їзду покарання у вигляді адміністративного арешту, можуть бути заримовані з метою передачі їх відповідним органам для виконання рішення, що є. Для цього органам міліції прямує копія відповідного рішення.

13. Основою для затримання і подальшого доставлення особи в спеціальну установу для проходження призначеного йому примусового лікування також є рішення суду. Це відноситься і до осіб підданим примусовим заходам виховального характеру.

14. У п 10 статті, що коментується в останній її редакції знайшли відображення сучасні тенденції гуманизації поводження з неповнолітніми правопорушниками, а також особами, потребуючими швидше соціальної допомоги, чого у виправленні і перевихованні карно-виправними методами. Справа за створенням центрів для тимчасової ізоляції неповнолітніх правопорушників, а також центрів соціальної реабілітації.

15. Основою для доставлення в чергову частину органу внутрішніх справ або в медичний витверезник осіб, що знаходяться в суспільних місцях в стані сп'яніння, повинна признаватися лише така його міра, яка позбавляє людину можливості усвідомлено діяти, небезпека спричинення ним шкоди собі або навколишнім, а також можливість нещасного випадку з ним. При цьому бажано доставлення таких осіб не в чергову частину, а в медичний витверезник як спеціалізований заклад.

Якщо громадянин в стані сп'яніння знаходиться у себе в житлі, то приміщення його у витверезник можливе тільки при наявності вмотивованої заяви проживаючих з ним осіб (членів сім'ї або сусідів по комунальній квартирі) і при умові, що є реальні основи передбачати можливість спричинення ним шкоди собі або проживаючим з ним громадянам; в іншому випадку доставлення його у витверезник буде незаконним.

16. Військовослужбовці, підозрювані в здійсненні злочину або адміністративні проступки, що здійснили, можуть бути заримовані міліцією на загальних основах і передані військовому патрулю або органам військового управління.

17. Сучасна редакція п. 14 статті, що коментуються відображає права і можливості міліції по використанню в своїй роботі науково-технічних коштів. Це робилося і раніше, але без належної правової бази. Законодавець просто визнав реальність і створив нормативну задел на майбутнє. Можна мати на увазі, що результати використання технічних і спеціальних засобів (фотографування, відео- і аудиозапись, кінозйомка, дане комп'ютерних баз і т. д.) надалі може бути використані як докази в адміністративному або карному виробництві при умові їх належного оформлення, на про органу міліції потрібно звертати особливу увагу 8 Закон "Про міліцію" в останній його редакції розширив можливості міліції в організації учетов заримованих за підозрою в здійсненні злочину, обвинувачених в здійсненні злочину і укладених в зв'язку з цим під варту. Виключена колишня вказівка на обвинувачених тільки в здійсненні умисних злочинів. Тепер всі необхідні прийоми учетов можуть бути на законній основі застосовані і відносно осіб, що здійснили злочини по необережності. Тут законодавець також просто визнав реальність давно чого склався практики.

19. Право вносити згідно із законом до державних органів, організацій і суспільних об'єднань обов'язкові для розгляду уявлення і пропозиції про усунення причин і умов, сприяючих здійсненню злочину або адміністративного правопорушення, має яскраво виражену профілактичну спрямованість Мету його - усунення причин і умов, сприяючих здійсненню правопорушень (особливо - злочинів). При цьому пропозиції, як правило, носять більш приватний характер і торкаються, головним чином, виявлених конкретних випадків правопорушень. Уявлення орієнтують адресатів на вживання більш широких заходів, що дозволяють усунути або обмежити глибинні причини правопорушень і сприяючі ним умови.

Пропозиції і уявлення повинні бути розглянуті адресатами не пізніше, ніж в місячний термін, і про прийняті заходи повинне бути повідомлено їх органу міліції, що направив.

20 Уперше Закон "Про міліцію" відкрито сказав про її право проводити Учети осіб, предметів і фактів з метою подальшого використання цих Даних в своїй роботі. Зрозуміло, такі учети здійснювалися завжди, але раніше саме їх існування, порядок і умови проведення регулювалися на рівні закритих відомчих актів. Обліку підлягають: Всі правопорушення і злочини;

осіб, їх що здійснили і схильні до них;

предмети, що стосуються адміністративних правопорушень

Карним злочинам, в тому числі знаряддя злочину.

всій необхідності ретельного обліку і використання отриманих в оперативно-слідчій роботі, бажано було б ухвалити спеціальний Закон про правила такого обліку. Регламентування останніх встало б заслоном на шляху можливості виникнення "поліцейської" держави, зловживань даними учетов і забезпечило б повноцінну охорону законних прав і інтересів громадян і організацій в сфері обороту і використання інформації В Законі могло б бути обумовлене право зацікавлених громадян і організацій (при дотриманні умов, що гарантують секретність джерел інформації) знайомитися з інформацією в тих межах, які зачіпають їх інтереси (особисті, суспільні, комерційні). Це вже передбачене ст. 5 Закону "Про оперативно-розшукову діяльність": "Обличчя, винність якого в здійсненні злочину не доведена у встановленому законом порядку, тобто відносно якого в збудженні карної справи відмовлено або карна справа припинено в зв'язки з відсутністю в діянні складу злочину або події злочину, і яке має в своєму розпорядженні факти проведення відносно його оперативно-розшукових заходів і вважає, що при цьому були порушені його права, має право витребувати від органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, відомості про отриману про його інформацію в межах, що допускаються вимогами конспірації і що виключають можливість розголошування державної таємниці. У випадку, якщо буде відмовлено в наданні запитаних відомостей або якщо вказана особа вважає, що відомості отримані не в повному об'ємі, воно має право оскаржити це в судовому порядку".

21. Оперативно-слідча практика і криміналістика розробила, а закон в ряді випадків закріпив правила і умови здійснення різних форм і методів обліку осіб, що попали по тих або інакших основах в полі зору міліції в зв'язку з їх причетністю або можливою причетністю до здійснення адміністративних правопорушень або карних злочинів. Обліку підлягають обличчя, схильні до злочинів, а також предмети, майно, зброя, автомототранспортние засобу, з метою встановлення їх можливої причетності до попередніх правопорушень з числа зареєстрованих. У випадках, передбачених законом (повторність), ці дані можуть служити доказом по адміністративних і карних справах.

22. Закон "Про міліцію" в останній своїй редакції має на увазі реєстрацію, дактилоскопування і інші заходи применительно до підозрюваних і обвинувачених в здійсненні всіх злочинів, а не тільки умисних, як це було раніше. Дана зміна Закону представляється обгрунтованою в світлі того, що таким чином органи міліції отримують більш повну характеристику особистості правопорушника (злочинця), навіть якщо такі дані не використовуються при кваліфікації довершеного правопорушення (злочини). Але тут є у вигляду і можлива повторність як елемент складу адміністративного правопорушення або злочину. Допускається і реєстрація (зокрема, дактилоскопування) осіб, підозрюваних в здійсненні адміністративного правопорушення при неможливості інакшим образом встановити їх особистість, а також для подальшої ідентифікації. 23. Порядок і умови виробництва оперативно-розшукових дій регулюються Законом "Про оперативно-розшукову діяльність". Відповідно до нього на органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність (до їх числа відносяться і органи внутрішніх справ, зокрема, міліція) покладається:

- виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, а також виявлення і встановлення осіб, їх що готують, що здійснюють або що здійснили;

- здійснення розшуку осіб, що переховуються від органів дізнання, слідства і суду, що ухиляються від карного покарання, а також розшуку без звістки що зникли;

- добування інформації про події або дії, що створюють загрозу державної, військової, економічної або екологічної безпеки Російській Федерації (ст. 2 Закону).

Оперативно-розшукова діяльність засновується на конституційних принципах законності, поваги і дотримання прав і свобод людини і громадянина, а також на принципах конспірації, поєднання голосних і негласних методів і коштів (ст. 3).

У ході неї можуть провестися наступні оперативно-розшукові заходи:

- опит громадян;

- наведення довідок;

- збір зразків для порівняльного дослідження;

- перевірочна закупівля;

- дослідження предметів і документів;

- спостереження;

- ототожнення особистості;

обстеження приміщень, будівель, споруд, дільниць місцевості і транспортних засобів;

- контроль поштових відправлень, телеграфних і інакших повідомлень;

- прослуховування телефонних переговорів;

- зняття інформації з технічних каналів зв'язку;

- оперативне впровадження;

- контрольоване постачання;

- оперативний експеримент (ст. 6 Закону про ОРД).

Оперативно-розшукова діяльність внаслідок своєї особливості і необхідності повинна носити головним чином закритий характер, однак це не означає повну свободу міліції в здійсненні відповідних заходів. По-перше, приведений перелік допустимих оперативно-розшукових заходів носить вичерпний характер і може бути змінений і доповнений тільки федеральним законом. По-друге, ця діяльність не повинна носити характер провокації, коли, наприклад, особі умисно підкидають "викривальні" його предмети, або тим або інакшим способом підштовхують його до здійснення злочину. Результати оперативно-розшукової діяльності, зафіксовані в справах оперативного обліку (ДОР), самі по собі доказового значення по карних справах не мають, однак вони служать орієнтиром для слідче-судової практики, а також можуть бути переоформлені відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства і тим самим вписатися в розпорядження УПК РФ відносно джерел доказів.

24. Міліція застосовує передбачені законом заходи по контролю за особами:

- звільненими з місць позбавлення свободи;

- осудженими, якими призначені види покарання, не пов'язані з позбавленням свободи;

- осудженими, якими покарання призначене умовно;

- осудженими до позбавлення свободи, але відносно яких виконання вироку відстрочене.

Про осіб, звільнених з місць позбавлення свободи, але що не встали на шлях виправлення (об визнаних особливо небезпечними рецидивістами - в обов'язковому порядку) адміністрація місця позбавлення свободи повідомляє відповідному органу міліції для того, щоб по місцю його проживання або роботи здійснювався контроль за його поведінкою з метою запобігання можливому рецидиву, встановлення злочинних зв'язків Про осіб, які після вступу вироку в законну силу по тих або інакших основах, передбачених законом, залишаються на свободі, суд також повідомляє місцевому органу міліції Як правило, контроль за поведінкою таких осіб покладається на дільничих інспекторів міліції

25. Конституція Російської Федерації (ст. 25) проголошує принцип недоторканості житла, крім випадків, передбачених законом. До цих випадків відносяться:

- переслідування злочинця (в тому числі і по "гарячих слідах");

наявність достатніх основ вважати, що в житлі здійснюється злочин;

необхідність виробництва процесуальних дії (огляд, обшук, "іржання підозрюваного, обвинуваченого).

При цьому міліції надане право безперешкодно входити в житлові і інакші приміщення громадян, на належні їм земельні дільниці на територію і в приміщення, займані організаціями різних форм власності. Крім того, як відмічалося вище, міліція має право оглядати житлові і інші приміщення, будівлі, споруди, дільниці місцевості в рамках здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Міліція має право входити (проникати) в житлове або інакше приміщення, в тому числі з використанням фізичної сили, спеціальних коштів або техніки, при переслідуванні осіб, підозрюваних в здійсненні злочину. Про основи підозри див. вище. Проникнення буде законним, тільки якщо здійснюється безпосереднє переслідування підозрюваного, коли точно відомо, що він сховався в певному місці. У іншому випадку необхідний обшук.

Входження в житлі можливе тільки в зв'язку з довершеним або злочином, що здійснюється, але не адміністративним правопорушенням. Закон має на увазі ті випадки, коли потрібно негайне втручання міліції з метою запобігання або припиненню злочину, його шкідливих наслідків, тому він і допускає обмеження конституційного права громадян на недоторканість житла. Важливою гарантією законності такого обмеження є встановлена законом необхідність повідомлення прокурора про всі випадки проникнення в житлі проти волі проживаючих в йому громадян протягом 24 годин (сповіщається відповідний територіальний прокурор). Міліції надане право в порядку, встановленому законом і відомчими правилами, провести огляд осіб, підозрюваних в здійсненні злочину або адміністративного правопорушення на предмет наявності в організмі алкоголю або наркотичних речовин. Тут є у вигляду не слідча дія (огляд підозрюваного для встановлення на його тілі слідів злочину або наявності особливих прикмет), а захід, що проводиться в невідкладному порядку (метод експертиза). Бажано, по можливості, проведення такого освидетельствения в медичній установі, що буде мати більше доказове значення в подальшому виробництві по адміністративній або карній справі, а також зніме підозри в необ'єктивності співробітників міліції.

27. Право органів міліції проводити оточення (блокування дільниць місцевості при виникненні надзвичайних обставин з числа перерахованих в Законі служить засобом локалізації суспільно небезпечної події або явища, його наслідків і запобігання настанню шкідливих наслідків. У цих цілях може здійснюватися контроль за особами, що знаходяться в оточеній зоні або що покидають її, заборону покидати її або, навпаки, залишатися в ній, огляд транспортних засобів і інші заходи з числа наданих міліції прав. При цьому Закон особливо підкреслює, що діяльність міліції навіть в таких особливих умовах не повинна створювати перешкод громадянам і організаціям в їх нормальній життєдіяльності (в міру можливості до цього треба прагнути).

Обмеження повинні вводитися зі суворо певною метою, з числа вказаних в Законі, і негайно відмінятися по її досягненні або з того моменту, коли стає ясно, що надалі вони безпредметні.

28. Право міліції на особистий огляд пасажирів, ручної поклажі і багажу на повітряному транспорті витікає з КоАП.

Право огляду має головним чином профілактичний характер і надане міліції з метою запобігання провезенню забороненого вантажу, предметів і речовин і, таким чином, забезпечення безпеки польотів

Огляд в адміністративному порядку не треба змішувати з обшуком, який є слідчою дією і проводиться в особливому процесуальному порядку - по постанові слідчого, органу дізнання і з санкції прокурора.

29. Право міліції тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях, дорогах і площах, а також не допускати громадян на окремі дільниці місцевості і об'єкти, або зобов'язувати їх залишитися там або покинути ці дільниці і об'єкти носить головним чином профілактичний характер, в тому числі для забезпечення громадського порядку, збереження життя і здоров'я громадян, а також майна громадян і організацій. Це право може використовуватися і для запобігання масовому безладдю, підтримки суспільного спокою і правопорядку, забезпечення нормального функціонування транспорту, а також для створення спокійних умов для виробництва слідчих і розшукових дій.

30. Міліція має право забороняти експлуатацію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Реалізовуючи дану правомочність, міліція діє відповідно до Правил дорожнього руху, які встановлюють порядок і умови експлуатації транспортних засобів, перевезення людей і вантажів, оформлення права управління транспортом. Міліція (передусім - ГИБДД) має право в будь-який момент і в будь-якому місці зупиняти транспортні засоби навіть при відсутності порушення правил дорожнього руху з боку водія з метою перевірки документів на право користування і управління ними, документів на сам транспортний засіб і вантаж, що перевозиться (один з методів боротьби з угоном автомототранспортних коштів, а також спосіб запобігання дорожньо-транспортним випадкам). Крім того, міліція, якщо в цьому убачається необхідність, наприклад, у вигляді оперативних даних, особливостей зовнішнього вигляду і характеру вантажу, що провозиться, можливостей участі транспортного засобу в дорожньо-транспортному випадку, має право оглядати зовнішню транспортного засобу і вантажу, що перевозиться. Якщо є основи вважати, що транспортні засоби використовуються в протиправних цілях, зокрема, для перевезення заборонених до обороту речовин і предметів (наркотики, зброя і інш.), то огляд може перерости в огляд, який характеризується більшою мірою деталізування дій, що проводяться. Як огляд, так і більш активна форма - огляд проводяться з участю водія або особи, супроводжуючого вантаж (власника, експедитора, вантажника) Якщо ж участь в огляді або огляді вказаних осіб забезпечити не представляється можливим, необхідне запрошення двох зрозумілих, присутність яких дозволить надати доказове значення результатам цих дій.

Огляд транспортних засобів і вантажів, що перевозяться проводиться в адміністративному порядку і не є в цьому випадку кримінально-процесуальною дією. У його ході фіксується стан транспортного засобу, його справність і придатність до експлуатації, а також уточнюється характер вантажу, що перевозиться, його відповідність документам, що є.

31. При наявності достатніх основ вважати, що обличчя, керуючі транспортними засобами, знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, працівник міліції відчужує їх від Управління, як і при відсутності документів на право управління або користування транспортним засобом. Достатність основ вважати, що обличчя знаходиться в стані сп'яніння - категорія оцінна, і її реалізація залежить як від зовнішніх об'єктивних показників поведінки водія, так і від досвіду працівника ГИБДД. Більш об'єктивним критерієм є результати експреса-аналізу на алкоголь, але і вони не мають абсолютного характеру. Так, схожу з алкогольною реакцію можуть дати, наприклад, деякі харчові продукти і медикаменти. Тому виведення ГИБДД може певною мірою носити приблизний, умовний характер, в чому укладається можливість помилки при довільному його тлумаченні. Набагато більш доказове значення має огляд водія в медичній установі (по можливості), тим більше, що воно проводиться фахівцем, не зацікавленим у виході справи. Нарешті, професійний спеціалізований огляд дозволить запобігти подальшому оскарженню дій співробітника міліції. До відсутності документів на право управління транспортним засобом можуть бути прирівняні випадки, коли пред'явлені документи викликають сумнів в своїй автентичності або в приналежності даній особі. Такі документи підлягають вилученню на предмет подальшого експертного або інакшого спеціального дослідження.

Працівники міліції (передусім - ГИБДД) мають право і зобов'язані (взагалі в багатьох випадках право співробітника міліції одночасно є і його обов'язком внаслідок публічно-правового, тобто суспільно значущого характеру його діяльності) затримувати транспортні засоби, що знаходяться в розшуку. Дані про це співробітник міліції може отримати з оперативних відомостей (орієнтування) або по спеціальному запиту. До з'ясування всіх обставин транспортний засіб повинен бути вміщений на спеціальну стоянку.

32. Право обмеження або заборони провадження ремонтно-строительних і інших робіт на вулицях і дорогах в умовах, коли не в належній мірі забезпечені заходи безпеки дорожнього руху, має на своєю меті охорону безпеки його учасників і працівників ремонтних служб.

Провадження всіх робіт, пов'язаних з створенням перешкод для дорожнього руху, повинне бути узгоджене з відповідним органом міліції для того, щоб його співробітники мали можливість завчасно вжити необхідних заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху (виділити вбрання співробітників, змінити схему руху).

33. Органи міліції мають право здійснювати контроль за законністю діяльності організацій, що залучаються по виготовленню бланків необхідною для організації дорожнього руху документації. Згідно із законом така діяльність підлягає ліцензуванню. У

х порушення умов надання ліцензії вона може бути зупинена до усунення допущених порушень або аннулиро-а Дана правомочність є засобом контролю за законністю залишення уЧастником дорожнього руху відповідних прав, також повинно перешкоджати появі в обороті фальшивих документів.

Нарешті, органи міліції (ГИБДД) стежать за дотриманням технічних параметрів установки і експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху (світлофори, розмітка проезжей частини і інш.). 34 Згідно з останніх редакції Закону міліція оглядає місця зберігання і використання будь-якої зброї:

- вогнепального;

- холодного;

- газового;

- сигнального;

- боєприпасів;

- вибухових речовин.

Оглядаються також об'єкти, де вони звертаються, з метою перевірки дотримання вимог збереження і безпеки, в тому числі і на випадок розкрадання.

Перевіряється і дотримання правил обліку зброї і боєприпасів, а також допуску до них певних осіб.

При виявленні порушень встановлених правил органи міліції дають обов'язкові до виконання розпорядження громадянам і посадовим особам про їх усунення. Якщо порушення не може бути усунене негайно (наприклад, при необхідності провадження спеціальних робіт або заходів), необхідне виконання розпорядження взяти на контроль.

Якщо зброя, боєприпаси, вибухові речовини зберігаються без належного на те дозволу (ліцензії), міліція вилучає їх - відшкодувально або безвідплатно, в залежності від характеру порушення., випадках, коли виявлені порушення носять систематичний або злісний характер (наприклад, не усуваються після виданого розпорядження), Діяльність відповідних об'єктів і осіб може бути заборонена повністю або на певний термін, а видані ліцензії анульовані. При необхідності вирішується і питання про залучення відповідаючих осіб до адміністративної або карної відповідальності.

Співробітники міліції мають право безперешкодно входити в приміщення займані організаціями незалежно від форм власності і підлеглості (крім іноземних дипломатичних представництв і приміщень консульських установ іноземних держав, які використовуються виключно для роботи консульських установ, в цьому значенні допустимим представляється, наприклад, огляд гаража і транспортних засобів, що знаходяться в йому ) при наявності даних про манливого карну або адміністративну відповідальність за порушення законодавства, регулюючого фінансову, господарську, підприємницьку і торгову діяльність Сюди ж можуть бути віднесені і випадки переслідування підозрюваних в здійсненні злочину осіб

36 Дані про правопорушення (оперативного характеру або отримані в ході попереднього розслідування по карній справі), що є повинні бути достатні для певної думки про можливу наявність адміністративного правопорушення або карного злочину; склад правопорушення (злочини) при цьому може переглядатися в певних межах, але у всіх випадках повинні бути дані, що характеризують його об'єкт і об'єктивну сторону (суб'єкт і суб'єктивна сторона можуть бути невідомі).

37. Дані про правопорушення (злочинах) , що є можуть мати різне походження (жалоби і заяви громадян, повідомлення організацій, матеріали оперативно-розшукової діяльності, безпосереднє виявлення співробітниками міліції ознак правопорушення або злочину в ході своєї звичайної діяльності з охорони правопорядку або по виявленню, припиненню, розкриттю і розслідуванню злочинів) Важливе лише те, щоб вони були достатні для прийняття рішення про необхідність здійснення певних дій і заходів органом міліції, яке не може бути зумовлене тільки особистим розсудом її співробітників Вторгнення в приміщення, в яких здійснюється виробнича, комерційна або інакша діяльність, може привести до істотного обмеження або порушення прав і свобод, проголошених і гарантованих законодавством, і передусім Конституцією Російської Федерації, тим більше, якщо відповідна діяльність здійснюється по місцю проживання громадянина В необхідних випадках дані дії потрібно оформляти як огляд або обшук при наявності збудженої карної справи, тобто дотримувати процедуру, наказану законодавством на ці випадки

38. Міліція має право оглядати виробничих, складських, торгових і інакших службових приміщень, транспортних засобів, інших зберігання і використання майна. Участь при цьому власник майна або інших осіб за його дорученням не виключає необхідності (принаймні - доцільність) залучення зрозумілих, яка у випадку необхідність зможе підтвердити факти і обставини, свідками яких вони були (адміністративне і кримінально-процесуальне законодавство допускає можливість допиту таких осіб як свідки у справі про адміністративне правопорушення або по карній справі)

В випадках, коли залучення до огляду власника майна неможливо і немає довірених їм осіб, огляд проводиться з участю представника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування даної території, що забезпечує в цих випадках об'єктивність здійснюваних дій і висновків,

що формулюються 39 У разі необхідності (визначається по розсуду співробітників міліції з урахуванням конкретних обставин справи і перспектив подальшого виробництва) органи міліції мають право вилучати:

- необхідні документи на матеріальні цінності, грошові кошти і документи на кредитні і фінансові операції,

- зразки сировини і продукції

Факт виїмки повинен бути засвідчений відповідним протоколом (при необхідності - з додатком опису вилученого), підписаним відповідальною за ці документи (кошти, майно) особою (іншою особою за його дорученням), а також зрозумілим. Згодом ці документи (зразки, протокол) зможуть служити доказами по адміністративній або карній справі

40 Право вимоги обов'язкового виробництва перевірок і ревізій виробничої і фінансово-господарської діяльності організацій тепер доповнене вказівкою на можливість провести їх безпосередньо силами міліції, що повинно підвищити ефективність її діяльності, оскільки міліція буде незалежна від можливостей контрольно-ревізійних організацій. Разом з тим, потрібно відмітити, що результати такої діяльності міліції (загалом їй не властивій) підлягають особливо ретельній перевірці і оцінці як організації, можливо зацікавленій в певному ув'язненні

41. Метою збереження грошей, товарно-матеріальних цінностей і документів (якщо немає необхідності або можливостей їх негайного вилучення) каси приміщення або місця їх зберігання можуть бути опечатані. Реалізація цієї правомочності міліції фактично означає припинення діяльності даної організації, що саме по собі повинне бути обгрунтовано даними, що є про можливі правопорушення.

42. Факти і обставини зроблених контрольних закупівель також повинні бути документально оформлені, бажано з участю зрозумілих, оскільки їх результати надалі можуть фігурувати як докази у відповідному виробництві.

43. Вимога обов'язкового виробництва перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої і фінансово-господарської діяльності може бути адресовано як безпосередньо керівникам організацій, так і вищестоящим органам. Крім того, відповідні пропозиції можуть бути направлені спеціалізованим контролюючим органам.

44. Вся перерахована правомочність повинна реалізовуватися тільки при наявності основи вважати, що має місце порушення закону. У іншому випадку буде мати місце невиправдане розпилення сил і коштів міліції з одного боку і можливе порушення прав і інтересів організацій - з іншою.

45. Органи міліції мають право отримувати від посадових осіб організацій, від матеріально-відповідальних осіб зведення і пояснення за фактами порушення законодавства. Форма пояснень - усна і письмова. Потрібно мати на увазі, що зібраним таким чином матеріали надалі можуть послужити основою для збудження карної справи або адміністративного виробництва і, отже, повинні володіти всіма необхідними реквізитами (фірмові бланки, зміст документів завірений друком і підписом відповідальної особи-, прикладені супутні документи і пр.).

46. Невиконання законної вимоги співробітника міліції про припинення виявленого правопорушення дає підстави для припинення відповідної діяльності до усунення цього порушення або для анулювання виданої раніше ліцензії на неї.

У цих випадках можливо залучення винних до адміністративної відповідальності за невиконання законної вимоги співробітника міліції.

47. У відповідності зі ст. 6 і 8 Закони "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації", приватна детективна і охоронна діяльність підлягає ліцензуванню. Видача ліцензій здійснюється відповідним органом внутрішніх справ (міліцією) Орган міліції має право анулювати видану раніше ліцензію на створення і діяльність недержавних детективних служб у випадках:

- порушень або невиконання приватним детективом (підприємством, об'єднанням) вимог, передбачених Законом "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації", положень законів і інакших правових актів Російської Федерації, становлячої правову основу діяльності приватних детективів, їх підприємств і об'єднань;

- виконання податкових і інакших зобов'язань.

Прийняттю рішення про анулювання ліцензії повинно передувати попереднє письмове попередження органом внутрішніх справ

володаря, за винятком випадків, якщо приватному детективу пред'явлене обвинувачення в здійсненні злочину. У попередженні точно вказується, які саме правові норми і правила порушені або не виконані належним образом і визначається термін для усунення допущених порушень. Ліцензія на приватну розшукову діяльність анулюється також у разі добровільної відмови приватного детектива від неї або ліквідації об'єднання (ст. 10 Закону).

48. Документи, що мають ознаки підробки або зухвалі інакші сумніви в їх автентичності або приналежності, підлягають вилученню у громадян і посадових осіб з метою їх дослідження, запобігання можливості їх подальшого використання, а також на предмет можливого залучення до справи про адміністративне правопорушення або карної справи як речовий доказ.

Вилученню підлягають документи, на які власник очевидно не має права.

Факт вилучення повинен бути засвідчений відповідним актом або протоколом, копія якого вручається особі на його вимогу.

49. Міліція має право (і зобов'язана) вилучати у громадян предмети і речовини, вилучені з цивільного обороту, тобто такі, всі операції з якими повинні здійснюватися в рамках персоною, встановленою законом процедури, на зберігання, носіння і користування якими громадяни не мають відповідного дозволу (ліцензії). Надалі міліція вирішує долю вилучених речей і предметів: вони або знищуються, або передаються відповідним організаціям, або реалізовуються через торгову мережу з виплатою колишньому власнику їх вартості або без такої.

Завантажене безгосподарне майно міліції зобов'язана зберігати до посилення його власника або власника або до звертання його в дохід держави.

Співробітники міліції мають право використати у разі необхідності будь-які відповідні транспортні засоби незалежно від їх приналежності (крім належних дипломатичним, консульським і представництвам іноземних держав, міжнародним організаціям і транспортних засобів спеціального призначення) з метою реалізації задач міліції. При цьому допускається і відсторонення водія від управління транспортним засобом на час проїзду.

51. За аналогічному принципом будується і право співробітників міліції безперешкодно і безвідплатно користуватися в службових цілях коштами зв'язку, належними громадянам і організаціям.

52. Право співробітників міліції безпосередньо отримувати від громадян і посадових осіб організацій необхідну ним інформацію обмежено двома параметрами. По-перше, ця інформація повинна бути дійсно необхідна для реалізації задач міліції (див. коментар до ст. 2 справжнього Закону), а не нагромаджуватися "на всякий випадок". По-друге, в ряді випадків необхідно враховувати інтереси збереження державної таємниці. При цьому може бути застосована особлива процедура, зокрема, що включає в себе узгодження інтересів керівників відповідних відомств і міліції.

На відомості, що становлять комерційну таємницю, дані обмеження не розповсюджуються. Достатньою гарантією її дотримання і збереження в цьому випадку є заборона співробітникам міліції розголошувати відомості, що стали ним відомими в зв'язку із здійсненням службової діяльності.

53. Чималі можливості містяться в співпраці органів міліції зі засобами масової інформації, які дозволяють ввести в дію інформаційний потенціал великого масиву громадян в справі:

- виявлення, попередження, припинення правопорушень і злочинів;

- встановлення винних і потерпілих;

- встановлення свідків що відбулося.

Відповідні повідомлення і звертання міліції в засобах масової інформації розповсюджуються безкоштовно, причому у разах необхідності - в обов'язковому порядку.

54. Органи міліції мають право залучати до співпраці громадян з їх згоди. Порядок і умови такої співпраці визначаються ст. 17 і 18 Закони "Про оперативно-розшукову діяльність". Відповідно до них окремі обличчя можуть за їх згодою притягуватися до підготовки або проведення оперативно-розшукових заходів із збереженням за їх бажанням конфіденційності сприяння органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, в тому числі за контрактом. Ці обличчя зобов'язані зберігати в таємниці зведення, що стали ним відомими в ході підготовки або проведення оперативно-розшукових заходів, і не має право надавати явно помилкову інформацію вказаним органам

Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть укладати контракти з повнолітніми дієздатними особами незалежно від їх громадянства, національності, підлоги, майнового, посадового і соціального положення, утворення, приналежності до суспільних об'єднань, відношення до релігії і політичних переконань.

Органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, забороняється використати конфіденційне сприяння за контрактом

- депутатів;

- суддів;

- прокурорів;

- адвокатів;

- священослужитель;

- повноважних представників офіційно зареєстрованих релігійних об'єднань.

Обличчя, сприяючі органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, знаходяться під захистом держави. Держава гарантує особам, що виявили згоду сприяти за контрактом органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виконання своїх зобов'язань, передбачених контрактом. Воно гарантує також правовий захист, пов'язаний з правомірним виконанням вказаними особами суспільного обов'язку або покладених на них обов'язків. Особи, що співробітничають з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, або що надали ним допомогу в розкритті злочину або встановленні осіб, їх що здійснили, можуть отримувати винагороди і інші виплати. Отримані вказаними особами суми винагород і інші виплати податками не обкладаються і в деклараціях про доходи не вказуються. Період співпраці громадян за контрактом з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, як основний рід занять включається в трудовий стаж Пождан. Вказані обличчя мають право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства Російської Федерації. У разі загибелі батька, що співробітничав за контрактом з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, в зв'язку з його участю в проведенні оперативно-розшукових заходів сім'ї потерпілого і особам, що знаходилася на його утриманні, з коштів відповідного бюджету виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового змісту загиблого і призначається пенсія з нагоди втрати годувальника у встановленому порядку. При отриманні особою, що співробітничає за контрактом з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, травми, поранення, контузії, каліцтва, що наступили в зв'язку з його участю в проведенні оперативно-розшукових заходів і що виключають для нього подальшу співпрацю з цими органами, вказаній особі з коштів відповідного бюджету виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічного грошового змісту і призначається пенсія по інвалідності у встановленому порядку Таким чином, є у вигляду повнолітні дієздатні особи, за станом здоров'я придатне для виконання задач оперативно-розшукової діяльності Співпраця органів міліції з ними оформляється на основі контракту (договору), в якому визначаються права і обов'язку кожного з сторін Ці особи (агенти, позаштатні співробітники) знаходяться під захистом закону. При виникненні реальної загрози для життя, здоров'я або майна вказаних осіб, а також членів їх сімей і близьких, органи міліції зобов'язані вжити необхідних заходів по запобіганню протиправним діям, встановленню винних і залученню їх до відповідальності, передбаченої законодавством Російської Федерації.

До співпраці з органами міліції можуть бути залучені обличчя з числа членів злочинних угруповань, в тому числі і злочини, що здійснили, що не призвели тяжких наслідків. При цьому вони підлягають звільненню від карної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації. Наприклад, допускається припинення карної справи, якщо внаслідок зміни обстановки обличчя перестало бути суспільно небезпечним Крім того, обличчя, що здійснили протиправні діяння без тяжких наслідків, що активно сприяли розкриттю злочинів, що відшкодували заподіяний збиток або інакшим образом що загладили заподіяну шкоду, звільняються від карної відповідальності (ст. 75 УК РФ) Особи, що співробітничають з органами міліції, можуть отримувати винагороду Рівним образом можуть отримувати винагороди інші громадяни, що сприяли розкриттю злочину і затриманню осіб, його що здійснили Оголошення про призначення винагороди може бути дано через засоби масової інформації.