На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Стаття 9. Міліція суспільної безпеки

Основними задачами міліції суспільної безпеки є забезпечення безпеки особистості, суспільної безпеки, охорона власності, громадського порядку, виявлення, попередження і припинення злочинів і адміністративних правопорушень, розкриття злочинів, у справах про яких виробництво попереднього слідства не обов'язкове, розшук окремих категорій осіб, встановлення місця знаходження яких віднесене до компетенції міліції суспільної безпеки. Міліція суспільної безпеки сприяє кримінальної міліції у виконанні покладених на неї обов'язків.

Міліція суспільної безпеки є органом дізнання.

Склад міліції суспільної безпеки, порядок створення, реорганізації і ліквідацій її підрозділів, а також чисельності міліції суспільної безпеки, що фінансується за рахунок коштів федерального бюджету, визначаються Урядом Російської Федерації.

Створення, реорганізація і ліквідація ізоляторів тимчасового змісту підозрюваних і обвинувачених здійснюються в порядку, встановленому міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

Чисельність міліції суспільної безпеки, що фінансується за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, встановлюється відповідними органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування. При цьому вона не повинна бути нижче за нормативи, що затверджуються міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

Створення, реорганізація і ліквідація підрозділів міліції суспільної безпеки, коштів бюджетів суб'єктів, що фінансуються за рахунок Російської Федерації і місцевих бюджетів, здійснюються в порядку, визначуваному органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації по узгодженню з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації.

Збільшення витрат органів місцевого самоврядування, пов'язаних з фінансуванням міліції суспільної безпеки, яке виникло внаслідок рішень, прийнятих федеральними органами державної влади і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, компенсується вказаними органами, що прийняли рішення. Розмір компенсації визначається одночасно з прийняттям відповідного рішення.

До міліції суспільної безпеки відносяться підрозділи міліції позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ, порядок створення, реорганізації і ліквідаціям яких визначається міністром внутрішніх справ Російської Федерації. У тому ж порядку затверджуються нормативи чисельності вказаних підрозділів.

Перелік об'єктів, належних обов'язковій охороні підрозділами міліції позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ, визначається Урядом Російської Федерації.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування мають право за рахунок коштів власних бюджетів встановлювати додаткову чисельність підрозділів міліції суспільної безпеки.

Начальники міліції суспільної безпеки суб'єктів Російської Федерації затверджуються в посаді і звільняються від посади органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації по представленню відповідних міністрів внутрішніх справ, начальників управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ- суб'єктів Російської Федерації і є по посаді заступниками вказаних міністрів або начальників управлінь (головних управлінь).

Начальники міліції суспільної безпеки районів, міст і інакших муніципальних освіт призначаються на посаду і звільняються від посади міністрами внутрішніх справ, начальниками управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ суб'єктів Російської Федерації по узгодженню з відповідними органами місцевого самоврядування і є по посаді заступниками начальників органів внутрішніх справ районів, міст і інакших муніципальних освіт.

Начальники міліції суспільної безпеки на залізничному, водному і повітряному транспорті, в закритих адміністративно-територіальних освітах, на особливо важливих і режимних об'єктах, а також начальники інакших підрозділів міліції суспільної безпеки призначаються на посаду і звільняються від посади в порядку, визначуваному міністром внутрішніх справ Російської Федерації.

1. Порядок освіти і діяльність міліції суспільної безпеки визначається Положенням про міліцію суспільної безпеки (місцевої міліції) в Російській Федерації (Додаток № 1 до Указу Президента Російської Федерації від 12.02.93 № 209 "Про міліцію суспільної безпеки (місцевої міліції) в Російській Федерації"). Відповідно до цього Положення міліція суспільної безпеки є складовою частиною міліції Російській Федерації і входить в структуру міністерств внутрішніх справ республік в складі Російській Федерації, управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ країв, областей, автономних областей, автономних округів, міст Москви і Санкт-Петербурга, Ленінградської області, управлінь (відділів) внутрішніх справ на транспорті.

У районах, містах, районах міст міліція суспільної безпеки створюється і функціонує як самостійна структурна ланка в складі відповідних відділів (управлінь) внутрішніх справ.

2. Задачі міліції суспільної безпеки визначені застосовно до загальних задач міліції - див. коментар до ст. 2 справжнього Закону.

3. Про поняття виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів і адміністративних правопорушень див. коментар до ст. 2 справжнього Закону.

4. Про поняття розслідування злочинів і дізнання див. коментар до ст. 2 справжнього Закону.

5. У склад міліції суспільної безпеки входять:

- чергові частини (одночасно є черговими частинами відповідних органів внутрішніх справ міських, районних відділів (управлінь), відділів (управлінь) внутрішніх справ на транспорті;

- дільничі інспектора міліції;

- ізолятори для тимчасового змісту заримованих і укладених під варту осіб;

- спеціальні приймачі для змісту осіб, арештованих в адміністративному порядку;

- підрозділу:

- патрульно-постової служби міліції, в тому числі загони міліції особливого призначення (ОМОН);

- державної інспекції по безпеці дорожнього руху;

- охорони об'єктів за договорами;

- охорони і конвоювання заримованих і арештованих;

- для ліцензійно-дозвільної роботи і контролю за приватною детективною і охоронною діяльністю;

- для виконання адміністративного законодавства;

- по попередженню правопорушень неповнолітніх;

- по розкриттю злочинів, у справах про яких виробництво попереднього слідства не обов'язкове;

- спеціалізовані підрозділи дізнання;

- інакші підрозділи, необхідні для рішення задач, що покладаються на міліцію суспільної безпеки чинним законодавством Російської Федерації (ст. 2 Положення).

Таким чином, організаційна структура, міліції суспільної безпеки повністю відповідає основним задачам виявлення, що покладаються на неї, попередження, припинення і частково розслідування правопорушень і злочинів. Підрозділи міліції суспільної безпеки максимально наближені до населення даної території, і саме вони передусім відповідають за підтримку правопорядку на ній. Крім того, вони спеціалізовані на виконання частини задач з числа встановлених Законом перед міліцією суспільної безпеки, що дозволяє забезпечити достатній професіоналізм і високу якість роботи.

6. Перелік підрозділів міліції суспільної безпеки встановлений Додатком № 2 до Указу Президента Російської Федерації від 12.02.93 № 209 "Про міліцію суспільної безпеки (місцевої міліції) в Російській Федерації". До них відносяться:

- загін міліції особливого призначення (ОМОН): створюється в республіканському, крайовому, обласному центрі або іншому великому місті з найбільш складною оперативною обстановкою при чисельності населення понад 300 тис. чоловік, а також на великих транспортних вузлах міст Москви, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самари, Новосибірська, Хабаровська, Екатерінбурга;

- державна інспекції по безпеці дорожнього руху (ГИБДД), що здійснює нагляд за дотриманням встановлених правил в сфері безпеки дорожнього руху;

- чергова частина: створюється у відділі внутрішніх справ міста з населенням 50 тис. чоловік і більш або сільського району - 8 одиниць; в лінійному відділі внутрішніх справ на транспорті - 8-12 одиниць; в лінійному відділенні внутрішніх справ на транспорті - 8 одиниць;

- ізолятори для тимчасового змісту заримованих і укладених під варту осіб (ИВС);

- конвойна служба міліції: стройовий підрозділ конвойної служби міліції створюється в республіканському, крайовому, обласному центрі або великому місті; його чисельність встановлюється в залежності від кількості населення в місті; в містах Москві, Санкт-Петербурге чисельність визначається в індивідуальному порядку МВС Росії; штатна чисельність конвойного підрозділу горрайоргана внутрішніх справ визначається по фактичному наповненню ИВС;

- служба дізнання: 1 дізнавач на 165 розглянутих матеріалів про злочини в рік, включаючи протокольну форму досудебной підготовки матеріалів, або на 50 карних справ.

Дані підрозділи міліції суспільної безпеки містяться за рахунок коштів республіканського бюджету Російської Федерації, патрульно-постова служба міліції (ППС): 1 працівник ППС на 1 -1 5 тис. чоловік міського населення, 1 працівник ППС на 120 - 150 дворів в сільській місцевості;

- дільничі інспектора: 1 дільничий інспектор міліції на 3 -3,5 тис. чоловік міського населення, 1 дільничий інспектор міліції в сільській місцевості на сільську або селищну Раду народних депутатів;

- державна інспекція по безпеці дорожнього руху (ГИБДД), що здійснює нагляд за дотриманням встановлених правил в сфері безпеки дорожнього руху: 1 госавтоинспектор по реєстраційній-екзаменаційній роботі на 10 тис. чоловік, що здали екзамени на право управління транспортом, або на 10 тис. одиниць поставлених на облік транспортних засобів в рік,

- дорожньо-патрульна служба (ДПС) ГИБДД 1 інспектор ДПС на 35 км протяжності доріг загальнодержавного і республіканського значення; 1 інспектор ДПС на 200 км протяжності доріг обласного і місцевого значення; 1 інспектор ДПС в містах на 265 транспортних засобів, що перебувають на обліку; 1 інспектор по розшуку на 25 водіїв, що сховалися з місць дорожньо-транспортних випадків за рік; 1 інспектор по адміністративній практиці на 5 тис. адміністративних матеріалів в рік;

- інспектора у справах неповнолітніх: 1 інспектор на 4 - 5 тис. неповнолітніх;

- підрозділу по виконанню адміністративного законодавства Російської Федерації: 1 інспектор по адміністративній практиці з розрахунку на 5 тис. адміністративних матеріалів в рік;

- спеціальні приймачі для осіб, підданих адміністративному арешту: штатна чисельність встановлюється в залежності від кількості місць: на 20-50 місць - 9-12 одиниць; на 51-75 - 11-14 одиниць; на 76-ЮО - 16-19 одиниць; на 101-150 - 23-29 одиниць; на 151-200 - 29-34 одиниці, на 201-250 - 34-41 одиниця; на 251-300 місць - 42-47 одиниць Дані підрозділи міліції суспільної безпеки містяться за рахунок коштів республіканських бюджетів республік в складі Російській Федерації, крайових, обласних бюджетів країв і областей, обласного бюджету автономної області і окружних бюджетів автономних округів, міських бюджетів міст Москви і Санкт-Петербурга.

- підрозділу позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ - відділи, відділення позавідомчої охорони, що мають в безпосередньому підкоренні міліцейські, воєнізовані і сторожові підрозділи, організуються при наявності загальної чисельності працівників охорони більше за 50 одиниць з урахуванням можливості розвитку централізованої охорони із задіяною ємністю понад 120 номерів на пульт і підрозділи міліції з чисельністю не менше за 20 одиниць особистого складу.

Ці підрозділи міліції суспільної безпеки містяться за рахунок коштів, що отримуються за охорону об'єктів за договорами. 7. Структура міліції суспільної безпеки і її штати в тій частині, яка фінансується за рахунок коштів федерального бюджету, визначається Урядом Російської Федерації. Крім матеріальної основи до того, тут виявляється і прагнення федеральної влади якщо і не до централізації міліції суспільної безпеки (по вказаних вище міркуваннях це взагалі недоцільне, швидше, можливий зворотний процес при дотриманні, зрозуміло, балансу інтересів Федерації і місцевих), то принаймні уніфікації органів і підрозділів міліції, що, зокрема, робить їх більш керованими. Представляється, що з цих же міркувань виходить законодавець, встановлюючи в ч. 5 статті, що коментуються правило, відповідно до якого органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування не можуть занижувати нормативи чисельності міліції суспільної безпеки, затверджені міністром внутрішніх справ Російської Федерації, і таким чином економити на бюджеті. Взагалі можна помітити, що дешева міліція насправді обходиться дорого з точки зору інтересів правопорядку. Що стосується тієї частини міліції суспільної безпеки, яка фінансується за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, то вона організується і реорганізується відповідними органами виконавчої влади. Однак і тут потрібно узгодження з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, яке може і не погодитися з скороченням (передусім ) штатів, що пропонується і структури, враховуючи загальну обстановку в справі охорони правопорядку в даному регіоні. Така незгода повинно розглядатися як перешкода на шляху передбачуваної реорганізації. Що стосується неминучих витрат на зміст міліції суспільної безпеки, які виявляються непосильними для органів місцевого самоврядування, то тут повинно вступити в дію правило ч. 7 справжніх статті: федеральні власті і власті суб'єкта Федерації зобов'язані компенсувати їх повному об'ємі, причому не "заднім числом", а одночасно з прийняттям рішення про відмову в скороченні міліції суспільної безпеки.

8. Міліція суспільної безпеки є передусім інструментом в руках місцевих органів виконавчої влади по підтримці правопорядку на даній території, хоч це і не звільняє її від виконання певних задач в рамках суб'єкта Федерації і навіть федерації загалом. Раніше вже відмічалося певною мірою подвійне положення міліції суспільної безпеки. Тут воно підкреслюється тим, що начальники міліції суспільної безпеки суб'єктів Російської Федерації затверджуються в посаді і звільняються від посади органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації по представленню відповідних міністрів внутрішніх справ, начальників управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ суб'єктів Російської Федерації; нижчестоячі начальники міліції суспільної безпеки районів, міст і інакших муніципальних освіт призначаються на посаду і звільняються від посади міністрами внутрішніх справ, начальниками управлінь (головних управлінь) внутрішніх справ суб'єктів Російської Федерації, але по узгодженню з відповідними органами місцевого самоврядування. Представляється, що якщо по запропонованій кандидатурі двічі не вдалося досягнути такої згоди, то повинна бути запропонована інша. Тим самим будуть додержані інтереси місцевої влади і її автономія в тому, що стосується правопорядку на її території.

9. У тому випадку, коли можливості міліції суспільної безпеки не відповідають конкретним задачам в сфері охорони правопорядку, в дію повинні вступати федеральні органи. Правова основа Для такої взаємодії міститься в ст. 8 справжнього Закону: "Кримінальна міліція сприяє міліції суспільної безпеки у виконанні покладених на неї обов'язків". З іншого боку, і міліція суспільної безпеки відповідно до справжньої статті зобов'язана сприяти кримінальної міліції у виконанні покладених на неї обов'язків. Таким чином, між цими двома гілками системи міліції встановлюється взаємодія на "робочому" рівні.

10. Основне призначення міліції суспільної безпеки, як °але сформульовано в Законі, свідчить про її максимальне приниження до потреб населення даної території. Саме вона безпосередньо забезпечує на ній правопорядок, вживає заходів до попередження і припинення адміністративних правопорушень і карних злочинів, надає в необхідних випадках і в межах своєї компетенції допомогу громадянам і організаціям, потерпілим від правопорушень. Часто саме її співробітники першими стикаються з протиправними виявами, чим і зумовлено надання їм загальної правомочності міліції по їх припиненню.

11. До складу міліції суспільної безпеки входять передусім підрозділи і органи "безпосереднього реагування" - чергові частини, підрозділи патрульно-постової служби, позавідомчої охорони і інші. Вже саме існування цих органів і служб, наближених до населення даної території, її об'єктів, має важливе профілактичне значення. Крім того, вельми важливим є знання співробітниками міліції суспільної безпеки особливостей даної території, контингенту проживаючих і осіб, що бувають на ній. Це забезпечує можливість оперативно вживати необхідних заходів по запобіганню або припиненню правопорушення.

12. Чисельність міліції суспільної безпеки встановлюється в залежності від джерела фінансування (бюджет суб'єкта Російської Федерації або бюджет органу місцевого самоврядування), але не нижче за нормативи, встановлені міністром внутрішніх справ Російської Федерації. Однак місцеві органи влади мають право за рахунок власних бюджетів збільшити чисельність міліції суспільної безпеки з урахуванням конкретних умов стану справ з правопорушеннями і злочинами. Це дозволяє гнучко реагувати на погіршення оперативної обстановки.

13. Органи міліції суспільної безпеки утворяться і на транспорті, де в межах своєї компетенції, визначуваної територією транспорту, а також відомчою приналежністю підприємств, установ, організацій до системи транспорту, виконують ті ж задачі, що і територіальні органи міліції суспільної безпеки. Те ж можна сказати і про органи міліції суспільної безпеки в закритих адміністративно-територіальних освітах, на особливо важливих і режимних об'єктах.