1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ֲ

.

!

ί ˲

-1960

DS.L.

PRE SPOLOttfOSf AKO ZAKLADtfA POPMIENKA TRESTNEHO

1955

8LOVENSKE VYDAVATECSTVO POLITICKEJ LITERATURY ,'

BRATISLAVA '

.

3- Mf

V

V

ϲί

ί ˲

- I960

" "

. .

. .

.

. . : . . , .

13/VIII 1959 . ϳ 20/1 1960 . 841087. : . . . 7,50; . . . 12,30; -. . 12 70 2500. -00512. ֳ 6 ' 35 . 671

- , - 64, . , 38 - 40

2 .

, ., 29.