На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24

ЗМІСТ

СТОР. Вступ... 3

Розділ I

ПОНЯТТЯ І (НАЧЕНИЕ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ, ЗЛОЧИНУ

з 1. Поняття об'єктивної сторони... 7

з 2. Об'єктивна і субъективая сторони злочину. Залежність об'єктивної сторони пресіуплеїшя від суб'єктивної сюропи. Залежність субъекшнной сторони злочину від объекшвпой сторони... 12

з 3. Об'єктивна сторона і обстановка здійснення преступле- *, ния.'Понятие обстановки здійснення злочину.. Безпосередній вплив обстановки па об'єктивну сторону злочину. Вплив обстановки здійснення злочину на поведінку особи . . ... 22

з 4 Об'ектівая сторона і уголовнонравовая норма. Закономірності суспільних явищ і їх відображення в правовій нормі.«Об'єктивна сторона злочину і складу преетуплсния.»Об'єктивна сторона і диспозиція статті. 34

з 5. Значення об'єктивної сторони преступлениялОбьективная

сторона і основи карної ответственности.'Значение . " точного опису об'єктивної сторони в законі. Значення встановлення ознак об'єктивної сторони в Судово-прокурорській практиці . .. 48

Розділ Л ЗЛОЧИННА ДІЯ І БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ

з 1 Поняття злочинної дії. ІОсновньІе ознаки пре дії. "Спосіб здійснення пресіупления. Об'єктивні межі злочинною дії. Значення конкретності дії... 66

з2 Поняття злочинної бездіяльності. Югличие без Іействия від дії. Можливість діяти. Межі злочинної бездіяльності. Дриваючий злочини... £4

з 3. Суспільна небезпека дії (бездіяльність).^Поняття i/іїасиосіи способу дії (бездіяльність). Оцінка небезпеки cnvroöа дій законодавцем. Небезпека довершеної дії в конкретному злочині. .. 98

з4. Протиправність дії (бездіяльність). Про поняття протиправності. Пряма карна протиправність. Змішана протиправність. Умовна протиправність. І')

243

Розділ ПІ ЗЛОЧИННІ НАСЛІДКИ

з 1. Природа злочинних наслідків »Поняття злочинних наслідків. Основні і додаткові наслідки. »Структура злочинного наслідку. Злочинні наслідки і карна відповідальність... 131

з 2. Фактичне настання злочинних последствий.'«Формальні» і «матеріальні» злочини. *Факт настання злочинних наслідків. Характер наслідків, що наступили . Міра тягаря наслідків. ' Значення наслідків, не вказаних в диспозиції... Г, 6

з 3. Можливість настання шкідливих наслідків. Природа можливості наслідків. Абстрактна і реальна можливість. Дві тенденції в законодавстві і судовій практиці... 170

Розділ IV ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК

з 1. Поняття і значення причинного зв'язку. 'Основні риси причинного зв'язку. »Значення причинного зв'язку в карній

справі. Поняття необхідної умови...: . : 185

з 2. Характер причинного зв'язку. Постановка питання. '' Необхідний і випадковий причинний зв'язок.^Причинний зв'язок як

елемент складу злочину . .. 197

з IL-чРазновидности причинних зв'язки. Прямий причинний зв'язок.

J Причинний зв'язок, ускладнений втручанням привходя

S щих сил. Втручання сил природи і технічні проI

цессов. Діяльність невинної особи. Вина потерпівши-

(шего. Злочинна поведінка іншої особи...212

з 4. Множинність причин...: 232

Висновок... 240