На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24

АНОТАЦІЯ

в. н. КУДРЯВЦЕВ

ОБ'ЄКТИВНА

СТОРОНА ЗЛОЧИНУ

Державне видавництво

ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Москва -1960

> > > 2 > > >

Справжня монографія присвячена теоретичному аналізу об'єктивної (зовнішньої) сторони злочину і створюючих її елементів: злочинної дії і бездіяльності, шкідливого наслідку і причинного зв'язку між ними. У ній по-новому освітлюються питання про спосіб і обстановку здійснення злочину, про уго-ловноправовой протиправність, про природу злочинних наслідків, про причинний зв'язок як елемент складу злочину, про дриваючий злочини, про співвідношення складу злочину і диспозицію кримінально-правової норми і інші. Автор використав в роботі нове карне законодавство Союзу ССР і союзних республік, а також судово-прокурорську практику. У книзі дана критика буржуазного карного законодавства і уголовноправових теорій.

Книга розрахована на працівників суду і прокуратури, наукових працівників в області кримінального права, а також на викладачів і студентів вищих юридичних учбових закладів.

Кудрявцев Володимир Миколайович

«ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ»

Редактор Т. П. Ш у р а до про в а

Обкладинка художника А. П. Купцова

Художній редактор Ю. В. Олексія

Технічний редактор H. M. Тарасова

Коректор Е. В. Крюкова

Шлеться в набір 18 V1-1960 м. Підписано до друку 27/Х-1960 м. Формат паперу

84xl08'/3.. Об'єм: физ. печ. л. 7,63; условн. печ. л. 12,51; учетно-изд. л. 13,65.

Зак! 2844. Тираж 7000. А-09092. Ціна 6 р. 85 до. З 1/1-1961 м.-69 коп.

Госюриздат - Москва, Би- 64, вул. Чкалова, 38-40

ово > Друкарська, 6.