На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Зміст

Передмова. .. 7

1. Злочини проти життя і здоров'я в системі

злочинів проти особистості... 9

2. Загальна характеристика і класифікація злочинів

проти життя... 12

12.1. Розвиток системи злочинів проти життя в російському карному законодавстві... 12 2.2. Поняття злочинів проти життя в карному праві Російській Федерації. Життя людини як безпосередній об'єкт злочину . .. 18

3. Поняття і основні ознаки вбивства.

Склад простого вбивства. .. 22

3.1. Визначення поняття вбивства... 22

3.2. Склад простого вбивства. .. 25

4. Кваліфіковані види вбивства . .. 34

4.1. Поняття кваліфікованого вбивства.

Загальна характеристика кваліфікуючих ознак

вбивства . .. 34

4.2. Кваліфікуючі ознаки, що відносяться до об'єкта вбивства . .. 36

4.2.1. Вбивство двох або більше за осіб (п. "а" ч. 2 ст. 105

УК РФ) ... 36

4.2.2. Вбивство особи або його близьких в зв'язку із здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням суспільного обов'язку (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ)...42

4.2.3. Вбивство особи, явно для того, що винного знаходиться в безпорадному стані,

а одинаково зв'язане з викраденням людини

або захватом заложника (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) .. 45

4.2.4. Вбивство жінки, явно для винного вагітності

(, що знаходиться в стані п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... 52

4.3. Кваліфікуючі ознаки, що відносяться ' -

до об'єктивної сторони вбивства. .. 53

4.3.1. Вбивство з особливою жорстокістю

(п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... 53

4.3.2. Вбивство, довершене загальнонебезпечним способом

(п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... 60

4.3.3. Вбивство, довершене групою осіб, групою осіб по попередній змові або організованою групою

(п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... 61

4.4. Кваліфікуючі ознаки, що відносяться

до суб'єктивної сторони вбивства. .. 65

4.4.1. Вбивство з корисливих мотивів або по найму, а одинаково зв'язане з розбоєм, здирством

або бандитизмом (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) ...65

4.4.2. Вбивство з хуліганських спонук

(п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... 76

4.4.3. Вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його здійснення,

а одинаково зв'язане із згвалтуванням

або насильними діями

сексуального характеру (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... 77

4.4.4. Вбивство по мотиву національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі

або кревної помсти (п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ)...79

4.4.5. Вбивство з метою використання органів

або тканин потерпілого (п. "м" ч. 2 ст. 105 УК РФ).. 80

5. Привілейовані види вбивства... 82

5.1. Вбивство матір'ю новонародженої дитини (дітовбивство) (ст. 106 УК РФ)... 82

5.2. Вбивство, довершене в стані афекту

(ст. 107 УК РФ)... 84

5.3. Вбивство, довершене при перевищенні меж необхідної оборони (ч. 1 ст. 108 УК РФ)...89

5.4. Вбивство, довершене при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи,

що здійснило злочин (ч. 2 ст. 108 УК РФ)...93

5.5. Проблема розширення привілейованих видів

вбивства . .. 94

6. Інакші злочини проти життя. .. 98

6.1. Спричинення смерті по необережності (ст. 109 УК РФ)... 98

6.2. Доведення до самогубства (ст. 110 УК РФ)...99

7. Злочини проти здоров'я... 103

7.1. Поняття і система злочинів проти здоров'я. .. 103

7.2. Умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю

(ст. 111 УК РФ)...*... 107

7.3. Умисне спричинення середнього тягаря шкоди здоров'ю (ст. 112 УК РФ) і легкої шкоди здоров'ю

(ст. 115 УК РФ)... 115

7.4. Побої і катування (ст. 116 і 117 УК РФ)... 116

7.5. Спричинення шкоди здоров'ю при наявності привилегирующих обставин і по необережності. .. 118

7.6. Спеціальні види спричинення шкоди здоров'ю

(ст. 119-123 УК РФ) . .. 119

7.7. Злочини, що ставлять в небезпеку життя і здоров'я . .. 121

Додатки. .. 124

1. Злочини проти життя і здоров'я. Розділ 16 УК РФ. .. 124

2. Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації № 1 від 27 січня 1999 р. "Про судову практику у справах про вбивство

(ст. 105 УК РФ)". .. 134