На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24

АНОТАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР

Теорія і практика кримінального права і карного процесу

І. В. АЛЕКСАНДРОВ

ПОДАТКОВІ ЗЛОЧИНИ:

КРИМІНАЛІСТИЧНІ

ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Санкт-Петербург

Юридичний центр Прес

2002

ББК 67.408 А46

Редакційна колегія серії «Теорія і практика кримінального права і карного процесу»

Р. М. Асланов (отв. ред.), А. І. Бойцов (отв. ред.), Б. В. Волженкин, Ю Н. Волков, Л Н. Вішневська, А. В. Гнетов,

Ю. В. Голік, І. Е. Звечаройський, В. С. Коміссаров,

А. І. Коробеєв, Н. І. Мацнев (отв. ред), С. Ф. Мілюков,

М. Г. Міненок, А. Н. Попов, М. Н. Становський, А. П. Стуканов,

А. В Федора, А А. Ексархопуло

Рецензенти:

Карагодин В. Н., заслужений юрист Російської Федерації, професор, докт. юрид. наук, завідуючий кафедрою криміналістики Уральської державної

юридичної академії. Беляков А. А., канд. юрид. наук, доцент кафедри криміналістики Уральської

державної юридичної академії.

Баянів А. І., канд. юрид. наук, доцент, завідуючий кафедрою криміналістики Юридичного інституту Красноярського державного університету.

Олександра І. В.

А46 Податкові злочини: Криміналістичні проблеми расследования.- СПб.: Видавництво «Юридичний центр Прес», 2002.-247с. ISBN 5-94201-111-7

В книзі розкриваються криміналістичні проблеми, пов'язані з розслідуванням податкових злочинів. Дається системний опис особливостей таких злочинів, їх змісту, поширених способів здійснення фізичними і юридичними особами. Викладається характеристика суб'єктів злочинної діяльності і аналізуються сліди цієї діяльності. Розглядаються методи виявлення, розкриття і розслідування податкових злочинів. Аналізуються криміналістичні проблеми діяльності по розслідуванню таких злочинів і пропонуються кошти їх рішення.

Книга розрахована на студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також може використовуватися практичними працівниками органів суду, прокуратури і податкової поліції.

ББК 67.408

й И. В. Александров, 2002 ISBN 5-94201-111-7 й Ізд-у «Юридичний центр Прес», 2002

ASSOCIATION YUMDICHESKY CENTER

Theory and practice of criminal law and criminal procedure

I. V. ALEXANDROV

TAX CRIMES:

CRIMINALISTIC PROBLEMS OF INVESTIGATION

Saint Petersburg

Yuridichesky Center Press

2002

Підтвердженням тому служать наступні роботи, що вийшли з друку Б. В. Волженкина «Економічні злочини», В. І. Міхайлова і А. В. Федорова «Митні злочини», Е. В. Топіл'ської «Організована злочинність», М. Н. Становського «Призначення покарання», В. Б. Малі-ніна «Причинний зв'язок в карному праві», Д. В. Рівмана і В. С. Устінова «Віктімологія», В. М. Волженкиной «Норми міжнародного права в російському карному процесі», Р. Д. Шарапова «Фізичне насилля в карному праві», М. Г. Міненка і Д. М. Мінета «Користь. Кримінологічні і кримінально-правові проблеми», С. Д. Шестакової «Змагальність в карному процесі», І. Ю. Міхальова «Кримінальне банкрутство», Г. В. Овчинникової, М. Ю. Павліка, О. Н. Коршунової «Захват заложника», А. Н. Попова «Злочину проти особистості при пом'якшувальних обставинах», О. В. Старкова і С. Ф. Мілюкова «Покарання: кримінально-правовий і кримино-пенологический аналіз», А. Л. Протопопова «Розслідування сексуальних вбивств», С. А. Алтухова «Злочину співробітників міліції», В. Г. Павлова «Суб'єкт злочину», Ю. Е. Пудовочкина «Відповідальність за злочини проти неповнолітніх по російському кримінальному праву», І. М. Тяжкової «Необережні злочини з використанням джерел підвищеної небезпеки», В. М. Борісенко, К. І. Егорова, Г. Н. Ісаєва,

A. В. Сапсая «Злочину проти вояцької служби», А. А. Майорова,

B. Б. Малініна «Наркотики: злочинність і злочини», Г. В. Назаренко «Неосудність: карно-релевантні психічні стану», Б. В. Вол-женкина «Злочину в сфері економічної діяльності (економічні злочини)» 2-е изд., доповненого і розширеного, А. А. Струкової «Неповернення з-за кордону коштів у іноземній валюті: кримінально-правова характеристика», С. С. Тіхонової «Прижиттєве і посмертне донорство в РФ: питання кримінально-правового регулювання», А. В. Мадьярової «Роз'яснення Верховного Суду РФ в механізмі кримінально-правового регулювання», Прохорової М. Л. «Наркотізм: кримінально-правова характеристика», Л. А. Андреєвой, П. Ю. Константінова «Вплив жорстокості злочинної поведінки на карну відповідальність», в яких аналізуються сучасні проблеми боротьби із злочинністю.

Сподіваємося, що знайдемо в Вас вимогливого читача, якщо Ваша приналежність до юридико-освітньої або правоприменительной діяльності викличе інтерес до цієї серії книг.

Редакційна колегія Серпень 2002 р.