На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13

Примітки

1 Ленінським курсом. Мови і статті. Т. 3. М., 1972, з. 48.

2 Матеріали XXVI з'їзду КПРС. М., 1981, з. 65. 3 См.: Правда, 1979, 11

сент.

4 Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів. М., 1972, з.

7 - 8.

6 См.: Оруджев 3. М. Діалектіка як система. М., 1973, з. 80 - 82;

Кузьмин В. П. Прінцип снстемностн в теорії і методології М.,

1976, з. 54.

6 Тут і далі, коли приводяться статті УК РСФСР і Азербайджанська

ССР, є також у вигляду, якщо інакше спеціально не обумовлене, і

відповідні статті УК інших союзних республік.

7 См.: Фодор Іосиф. Основні принципи, категорії і інститути нового

Карного кодексу Соціалістичної Республіки Румунії. - В кн.: Нове

карне законодавство зарубіжних соціалістичних країн Європи. М.,

1974, з. 259, 158.

6 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів, з. 283.

9 См.: Фролов Е. А., Галнакбаров Р. Р. Множинність злочинних

діянь як інститут радянського кримінального права. Свердловск, 1967, з. 8.

10 См.: Трайннн А. Н. Общеє вчення про склад злочину. М., 1957, з.

254 - 255; Стручків Н. А. Призначення покарання при сукупності

злочинів. М., Госюріздат, 1957, з. 29; Яковлев А. М. Сукупність

злочинів по радянському кримінальному праву. М., Госюріздат, 1960, з. 64 -

69.

11 См.: Кудрявцев В. Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів, з.

258 - 270.,

12 См.: М алло в В. П. Совокупность злочинів (опити кваліфікації

і- призначення покарання). Казань, 1974, з. 124 - 126.

13 См.: Трайиин А. Н. Общеє вчення про склад злочину, з. 254 -

255.

14 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 82. ~

15 См.: Тимейко Г. В. Общеє вчення про об'єктивну сторону злочину.

Ростов, 1977, з. 63 - 64.

16 См.: Зелинский А. Ф. Поняття "злочинна діяльність". - Сов.

держава і право, 1978, № 10, з. 99 - 100.

17 У карних кодексах союзних республік 1926 - 1935 рр. і

спочатку в діючих УК згадувалося про однорідні злочини. У

ст. ст. 39 і 41 УК Азербайджанської ССР 1960 роки і аналогічних статтях УК

інших союзних республік відповідно до Основ карного

законодавства Союзу ССР і союзних республік передбачалися правила

призначення покарання особам, що здійснили після виголошення вироку новий, як

прямо говорилося в тексті цих статей, однорідний злочин. У зв'язку з

подальшою зміною, внесеною в ці статті, вказівки на. однорідність

діянь були виключені із законодавчого тексту.

18 См.: Кудрявцев В., Северин Ю. К поняттю однорідного злочину. -

Сов. юстиція, 1961, № 10, з. 13; Орел Л. Е. Про поняття однорідного

преступления.- Правознавство, 1965, № 3, з. 71 - 77.

19 См. (Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1962, № 6, з. 14. Вказана

постанова в 1969 році втратила силу (див. постанова № 12 Пленуму

Верховного Суду СРСР від 4 грудня 1969 р. "Про скасування і зміну деяких

постанов Пленуму Верховного Суду СРСР по карних справах".- Бюлетень

Верховного Суду СРСР, 1970, № 1, з. 20).

20 См.: До а ф а р про в Т. М. Прізнаки однорідності злочинів. - В

кн.: Вчені записки АГУ нм. С. М. Кирова, серія юрнд. наук, 1968, № 1, з.

80 - 87.

21 См., наприклад: Зелинский А. Повторноє здійснення злочину як

обставина, обтяжуюче ответственность.- Соч. юстиція, 1972, № 5, з. 7.

22 См.: Зелинский А. Повторноє здійснення злочину як

обставина, обтяжуюче відповідальність, з. 7.

23 См.: Ленін В. І. Полі. собр. соч., т. 29, з. 227. 24 Ленін В. І.

Поли. собр. соч., т. 42, з. 290.

25 См.: Васильев А. М. Правові категорії. Методологічні аспекти

розробки системи категорій теорії права.- М., 1976, з. 150.

26 Грунтовний аналіз поняття "загальна повторність" дав В. П. Малков

(див.: Малий ков В. П. Повторность злочинів (онятие і кримінально-правове

значення). Казань, 1970, з. 17 - 27.

27 Кузнецова Н. Ф. Ефективність кримінально-правових норм і мова

закона.- Соц. законність, 1973, № 9, з. 30.

28 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 195 - 196.

29 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 157, 190.

30 См., наприклад: Яковлев А. М. Совокупность злочинів по радянському

кримінальному праву, з. 38 - 39.

31 См., наприклад: Ткешелиадзе Г. Т. Відповідальність при сукупності

злочинів по радянському кримінальному праву.- Ав-тореф. дисс. канд. юрид.

наук. Тбілісі, 1961, з. 10; Так гель П. С. Множинність злочинів.

Владивосток, 1969, з. 1.

32 См., наприклад: Галиакбаров Р., Ефімов М., Фролов Е. Множинність

злочинних діянь як інститут радянського кримінального права.- Сов. юстиція,

1967, № 2, з. 5; Радянське кримінальне право. Частина Загальна. Свердловск, 1972,

з. 201.

38 М а л до про в В. П. Совокупность злочинів (опити кваліфікації і

призначення покарання), з. 12.

34 См., наприклад: Яковлев А. М. Совокупность злочинів по радянському

кримінальному праву, з. 5; Ку Д р яв це в В. Н. Теоретичні основи

кваліфікації злочинів. М., 1963, з. 287.

35 См., наприклад: Галнакбаров Р., Ефімов М., Фролов Е. Множинність

злочинних діянь як інститут радянського кримінального права, з. 5.

36 См.: Малий ков В. П. Совокупность злочинів (опити кваліфікації і

призначення покарання), з. 14 - 27.

37 См., наприклад: Филимонов В. Д. Відповідальність за повторення

преступлений.- В кн.: Питання кваліфікації радянського права. Вип. 3. Л.,

1960, з. 58; Яковлев А. М. Борьба з рецидивною злочинністю. М., 1964, з.

7.

38 До а ф а р про в Т. М. Проблема рецидиву в радянському карному праві.

Баку, 1972, з. 9 - 10.

39 См.: Фролов Е. А., Галнакбаров Р. Р. Множинність злочинних

діянь як інститут радянського кримінального права, з. 8 - 10.

40 См.: Ткешеліадзе Г. Т. Указ. автореф. днсс, з. 10 - 11.

41 См.: М а л до про в В. П. Повторність злочинів (онятие і

кримінально-правове значення), з. 98 - 99.

42 См.: М а л до про в В. П. Сукупність злочинів (опити

кваліфікації і призначення покарання), з. 160 - 165.

43 См.: Малий ков В. П. Совокупность злочинів (опити кваліфікації

і призначення покарання), з. 204 - 214.

44 См.: Кафаров Т. М. Проблема рецидиву в радянському карному праві, з.

37, 59 - 61.

45 См. там же, з. 33 - 35.

46 См.: Горелик И. И. Правовая оцінка повторного преступления.- В кн.:

Питання держави і права. Вип. 1, Мінськ, 1969, з. 177.

47 См.: Кудрявцев В. Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів, з.

316 - 318.

48 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977, Частина 2, з. 157.

49 См. там же, з. 294. 80 См. там же, з. 190.

51 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 240.

52 См.: Словник синонімів. Изд-е АН СРСР. Л., 1976, з. 235, 376.

53 См.: Алиев Н. Б. Повторность і рецидив злочинів по радянському

кримінальному праву. Махачкала, 1978, з. 26 - 27.

64 Г об р е л н до І. І. Ответственность за залишення в небезпеці по

радянському кримінальному праву. Мінськ, Вища школа, 1964, з. 96 - 97.

55Некипелов П. Т. Актуальние питання кримінально-правової охорони природних

багатств в СССР.- В кн.: Проблеми соціалістичного законодавства на

сучасному етапі розвитку Радянської держави. Межвузовская наукова

конференція. Тези, доповіді. Харків, 1968, з 199 - 200.

56 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Азербайджанської

ССР. 1961 - 1975. Баку, 1977, з. 252.

67 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 310.

58 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 224.

5S См.: Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1580, № 3, з. 19.

0 См., наприклад: М а л до про в В. П. Повторность злочинів (онятие і

кримінально-правове значення), з. 109.

61 См.: Курс радянського кримінального права. Частина Особлива, т. 4; Н. А.

Беляев н інш. Л., 1978, з. 114.

62 См.: Пионтковскнй А. А. Усиленіє ролі громадськості в боротьбі із

злочинністю і деякі питання радянського кримінального права. - Сов.

держава і право, 1961, № 4, з. 66; Курляндский В. И. Питання основи

карної ответственности.- В кн.: Питання кримінального права. М., 1966, з.

25.

93 См., наприклад: Сидорова В., Семернева Н. Кваліфікация повторних

преступлений.- Сов. юстиція, 1976, № 14, з. 4.

94 См.: До е л і і а С. Г. Теоретичні питання звільнення від

карної відповідальності. М., 1974, з. 18.

95 См.: Кузнецова Н. Ф. Освобожденіє від карної відповідальності з

передачею поділа в товариський суд. М., 1964, з. 57.

66 Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1978, № 5, з. 10.

67 См.: Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1979, № 2, з. 42 - 43.

68 См.: Малий ков В. П. Кваліфікация повторних злочинів, довершених

звільненими від карної ответственности.- Сов. юстиція, 1967, № 6, з.

25.

69 До е л і і а С. Г. Теоретічеськиє питання звільнення від карної

відповідальності, з. 203.

70 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 196.

71 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 157.

72 Там же, з. 232.

73 Там же, з. 293.

74 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 279.

75 См.: Бюлетень Верховного Суду РСФСР, 1965, № 11, з. 15.

76 См.: Би л у м М. И. Понятіє і ознаки сукупності преступлений.- В

кн.: Питання кримінального права і процесу. Рига, 1969, з. 23 - 26; Кудрявцев

В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів, з. 311.

77 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 196.

78 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, с.293..

7S См.: Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1981, № 5, з. 9.

80 См.: КУД р я в цев В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів,

з. 310, 311. См. також: Кригер Г. А. Борьба з розкраданням соціалістичного

майна. М., 1965, з. 221.

81 См.: Борзенков Г. Н. Відповідальність за шахрайство (опити

кваліфікації). М., 1971, з. 103 - 104.

82 У ст. 35 Основ говориться - про призначення покарання по сукупності

злочинів, передбачених різними статтями карного закону. Таке

формулювання неточне, бо одна стаття закону може включити в себе не тільки

норми, що встановлюють відповідальність за різні види одного і того ж

злочину, але і норми, що передбачають склади різних злочинів

(наприклад, чч. 1 і 3 ст. 160-1 УК Азербайджанської ССР). Більш правильної, на

нашій думку, є редакція ст. 40 УК Грузинської ССР, згідно якою

сукупність злочинів має місце, коли обличчя визнане винним в

здійсненні двох і більш злочинів, передбачених різними статтями

карного закону. Таким чином трактує сукупність злочинів і

що склався судова практика.

83 См.: Тимейко Г. Повторность розкрадання як кваліфікуюча ознака. -

Сов. юстиція, 1962, № 7, з. 22.

84 См.: Владимиров В. А. Кваліфікация викрадень особистого майна. М.,

1974, з. 172.

85 Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів, з. 298.

№ См.: там же, з. 298.

87 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів, з. 312.

88 См.: Бородин С. В. Кваліфікация злочинів проти життя. М., 1977,

з. 116 - 117.

89 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 190.

90 См.: там же, про. 191. S1 См.: там же, з. 196. 92 См.: там же, з. 266.

93 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 285.

94 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977, з. 158. Потрібно мати на увазі, що згідно з роз'ясненням Пленуму

здійснення будь-яким способом декількох розкрадання, створюючого в загальній складності

розкрадання в особливо великому розмірі, належить кваліфікувати згідно із законом тієї

союзної республіки, де довершене останнє розкрадання (див. там же, з. 158 -

159).

95 См.: Малков В. П. Повторность провини і карна відповідальність.

Казань, 1968, з. 63, 64.

96 См. нову редакцію Указу Президії Верховної Поради СРСР від 26

липня 1966 р. (Відомості Верховної Поради СРСР, 1981, № 23, ст. 782).

Постанова Президії Верховної Поради СРСР від 16 травня 1968 м.

втратило силу (див.: Відомості Верховної Поради СРСР, 1977, № 7, ст. 116).

97 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977 рр.

Частина 2, з. 265. Указом Президії Верховної Поради СРСР від 8 лютого 1977

м. виключена карна відповідальність за повторне дрібне хуліганство.

S8 Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1966, № 6, з. 11. Пункт 8

постанови від 3 грудня 1966 р. втратив силу (див.: Бюлетень Верховного

Суду СРСР, 1972, № 6, з. 26).

99 См.: Відомості Верховної Поради СРСР, 1977, № 7, ст. 116; 1981, №

23, ст. 782.

1Ов Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 287.

101 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 190.

102 См.: Бюлетень Верховного Суду, РСФСР, 1971, № 5, з. 13.

103 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 295.

104 Збірник, постанов Пленумп Верховного Суду СРСР. 1924-1977.

Частина 2, з. 293.

105 См.: Бюлетень Верховного Суду РСФСР, 1968, № 11, з. 16.

106 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 157.

107 См.: Магомедов А. М. Питання кваліфікації продовжуваних

преступлений.- Вестннк МГУ. Серія II. Право, вип. 1, 1978, з. 31.

108 На цю обставину звертає увагу і А. М. Магомедов (див.:

Магомедов А. М. Вопроси кваліфікації продовжуваних злочинів. - Вісник

МГУ. Серія II. Право, вип. 1, 1978, з. 36).

109 См.: Дурману Н. Д. Караність розкрадання державного і

суспільного майна, крадіжки особистого майна і розбою по Указу від 4 червня

1947 р.- Соц. законність, 1947, № 10, з. 7.

110 См., наприклад: Блум М. И. Поняття дриваючий і продовжуваного

преступления.- В кн.: Роль правової науки у вдосконаленні практичної

діяльності державних органів, господарських і громадських

організацій. Тези доповідей і наукових повідомлень. Львів, 1967, з. 215 - 216.

111 См., наприклад: ПіонтковськийА. М., 1961, з. 633.

112 См.: Курс радянського кримінального права. Частина Загальна. М.,

1970, про. 160.

113 Lehrbuch des Schtrafrechts der Dentschen Demokratischen Repyblick,

Allgemeiner Teil, Berlin, 1959, s. 648.

114 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 83, 157.

115 См., наприклад: Герцензон А. А. Уголовноє право. М., 1948, з. 444.

116 Такої ж думки дотримується ряд авторів (див., наприклад:

Шаргородскнй М. Д. Вопроси Загальної частини кримінального права. Л., 1955, з. 236;

Стручків Н. А. Назначеніє покарання при сукупності злочинів, з. 14.).

117 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 157.

118 Бюлетень Верховного Суду РСФСР, 1970; № 1, з. 14.

119 См.: Бюлетень Верховного Суду СРСР, 1968, № 2, з. 41.

120 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 240.

121 См., наприклад: Кливер І: Розмежування продовжуваних і повторних

преступлений.- Соц. законність, 1979, № 5, з. 53.

122 См.: Оримбаев Р. Уголовная відповідальність за обман покупців,

довершений неодноразово. - В кн.: Проблеми держави і права на

сучасному етапі. Вип. 111. M., 1971, з. 137 - 138.

128 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 158 - 159.

124 Так само вирішує це питання Г. А. Крнгер (див.: Крнгер Г. А. Борьба з

розкраданням соціалістичного майна, з. 213).

125 См.: Тимейко Г. Повторность розкрадання як кваліфікуюча ознака, з.

22.

129 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теорія кваліфікації злочинів, а. 30.

(Такої ж позиції дотримуються Г. А. Крнгер і Г, Н. Борзенков.)

127 См., наприклад: Трайяії А. Н. Общеє вчення про склад злочину,

з. 286 - 289; Пионтковский А. А. Вчення про злочин по радянському

кримінальному праву, з. 582 - 585; Кудрявцев В. Н. Теоретичні основи

кваліфікації злочинів, з. 310 - 315.

128 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 - 1977.

Частина 2, з. 190.

129 Т і ш до е в і ч И. С. Приготування і замах по карному

праву. М., 1958, з. 129.

130 См., наприклад: Би л у м М. И. Поняття і ознаки сукупності

злочинів, з. 26 - 27.

131 См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР. 1924 -

1977. Частина 2, з. 196, 190.

132 См.: Т р а й і і н А. Н. Общеє вчення про склад злочину, з.

286, 288 - 289. Схожу позицію займав і М. А. Шнейдер (див.: Шнейдер М. А.

Співучасть в злочині по радянському кримінальному праву. М.,. 1958, з. 76).

133 См.: Кримінальне право. Загальна частина. М., 1938, з. 319; Утевский Б. С.

Співучасть в злочині. М., 1939, з. 13.

134 См.: Пиоитковский А. А. Вчення про злочин по радянському

кримінальному праву, з. 583 - 584.

135 Бюлетень Верховного Суду РСФСР, 1968, № 6, з. 14. 136 См.: Трайнін

А. Н. Общеє вчення про склад злочину, з. 288.