На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13

Анотація

Т. Е. Караєв

ПОВТОРНІСТЬ

ЗЛОЧИНІВ

Москва

Юридична література

1983

67.99(2)8 К21

Рецензенти:

професор Г. 3. АНАШКИН, професор П. Ф. ТЕЛЬНОВ

1203100000-049

012(01)-83

(з) Видавництво "Юридична література", 1983

Караєв Т. Е.

К21 Повторність преступлений.- М.: Юрід. лит., 1983, - 104 з.

У книзі розкрито зміст поняття повторності злочинів, показане

його місце в структурі множинності кримінальних діянь. На відміну

від колишніх публікацій в даній роботі детально розглядаються різновиди

повторності: неодноразовість, систематичність і здійснення діянь у вигляді

промислу, підкреслюється важливість їх розмежування для правильної

кваліфікації злочинів.

Для наукових працівників, аспірантів і викладачів юридичних вузів,

може бути рекомендована прокурорам, слідчим і суддям.

ТАМЕРЛАН ЕЛЬМАР ОГЛИ КАРАЕВ

ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

Редактор Е. А. Лопатіна

Обкладинка художника В. Г. Штаїько

Художній редактор Е. П. Суматохин

Технічний редактор А. А. Арсланова

Коректори В. Д. Рибакова, І. Ф. Шухова

ИБ № 1320

Здане в набір 18.05.82. Підписано в друк 17.08.82. А-07497. 84XI08

1/32. Папір друкарська N 3. Гарнітура литератур; чать висока. Об'єм:

усл. печ. л. 5,46; усл. кр.-отт. 5.G7; л. 5,86. Тираж 7000 екз. Замовлення №

4071. Ціна 75 коп.

Видавництво "Юридична література", 121069, Москва, Г-69, чалова, д.

14.

Обласна друкарня управління видавництв, поліграфії і торгівлі

Івановського облисполкома, 153628, м. Иваново, вул. Текая, 6.

Scan Шурік Гребеньков

OCR Pirat