На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 3. Забезпечення доказів, необхідних для ведіння справ в органах іноземних держав

Нотаріус забезпечує докази, необхідні для ведіння справ в органах іноземних держав (ст. 102 Закону).

Про здійснення дій, передбачених ст. 102 закону, може просити той, що будь-якого має право звертатися за їх здійсненням громадянин України, українська юридична особа, іноземний громадянин, особа без громадянства, а також іноземна юридична особа. Вони повинні надати нотаріусу доказу, що здійснення даної дії необхідне для ведіння справи в органі іноземної держави.

Закон не встановлює яких-небудь обмежень відносно характеру іноземного органу, який веде справу. Мова може г йти не тільки про суд, третейський суд, арбитраж232

ном суді або взагалі про установу юстиції, але і про адміністративний, фінансовий, валютний, митному або інакший орган іншої держави. Не має значення і вигляд справи, що ведеться за межею: це може бути спадкова справа, справа про продаж нерухомості, що знаходиться за межею, поділа про розірвання браку і т. п. Доказ забезпечується незалежно від положення справи: до його збудження, у час нею розгляди, під час оскарження рішення, і т. д.

Дії по забезпеченню доказів виготовляються у відповідності з цивільним процесуальним законодавством України (п. 197 Інструкції),

З метою забезпечення доказів, що є потрібен для ведіння справ в органах іноземних держав, українські нотаріуси можуть допитувати свідків, оглядати письмових і речових доказів, призначати експертизу.

Нотаріус, що забезпечує докази, повинен сповістити про час і місце забезпечення доказів цру-гую сторону і зацікавлених осіб, чиї права і інтереси можуть бути гак або інакше порушені діями, що проводяться. Нез'явлення сповіщених осіб не є обставиною, перешкоджаючою проведенню дій по забезпеченню доказів. Сповіщення іншої сторони і зацікавлених осіб не є обов'язковою вимогою, якщо в цей час неможливо визначити, хто згодом буде брати участь в передбачуваній справі.

Перед проведенням допиту нотаріус повинен попередити свідка або експерта про карну відповідальність за надання явно помилкових свідчень або висновку, а також за відмову або ухиляння від надання свідчень або висновку. Про допит свідка, проведений в порядку забезпечення доказів, нотаріус складає протокол.

Протокол повинен містити наступні відомості:

дату і місце проведення допиту; прізвище і ини

циали нотаріуса, що проводив допит; найменування нота

риальной контори, нотаріального округу;

прізвище, ім'я і по батькові особи, на прохання якого

проводиться забезпечення доказів, і його місце житель233

ства;

прізвища, імена і по батькові осіб, що беруть участь в до

просі;

прізвище, ім'я і по батькові свідка, рік його рожде

ния і місце проживання;

зведення про попередження про відповідальність за

надання явно помилкових свідчень або відмову від їх дачі;

зміст свідчення свідка, т. е. питання, за

дані йому, і відповіді на них.

По закінченні допиту протокол підписується свідком, особами, що беруть участь в допиті і нотаріусом. Підпис нотаріуса скріпляється його друком.

При забезпеченні доказів шляхом огляду письмових і речових доказів такий огляд в залежності від обставин може відбуватися як в приміщенні нотаріальної контори, робочого місця приватного нотаріуса, так і за їх межами, наприклад, в місці знаходження документів. При цьому також складається протокол, в якому повинні бути відображені:

дата і місце виробництва огляду;

прізвище, ім'я і по батькові нотаріуса, найменування

нотаріальної контори, нотаріального округу;

прізвище, ім'я і по батькові особи, на прохання якого

проводиться забезпечення доказів, і його адреса;

- прізвища, імена і по батькові зацікавлених осіб,

що беруть участь у виробництві огляду, їх місця жи

тельства;

- обставини, виявлені при огляді.

Протокол по закінченні огляду підписується всіма

особами, що беруть участь в огляді і нотаріусом. Підпис нотаріуса скріпляється його друком.

При необхідності нотаріус має право призначити проведення експертизи. Для цього він виносить постанову, в якій повинні бути вказані:

дата і місце складання постанови, прізвище і

ініціали нотаріуса, що винесло постанову, наименова

ние нотаріальної контори, нотаріального округу;

прізвище, ім'я і по батькові особи, на прохання якого

234

призначається експертиза, його місце проживання;

- питання, по яких потрібно висновок експерта;

- найменування експертної установи, якому поручається виробництво експертизи. При дорученні виробництва експертизи конкретному експерту вказуються його прізвище, ім'я і по батькові, місце проживання, місце роботи і посада.

Експертний висновок підписується експертом.

Після закінчення проведення дій, що забезпечують докази, нотаріус видає зацікавленій особі, на прохання якого ці дії робилися, по одному примірнику кожного документа, складеного в процесі забезпечення доказів. Один примірник цих документів зберігається в справах державної нотаріальної контори або у приватного нотаріуса.

Кожний документ вноситься в реєстр для реєстрації нотаріальних дій, підписується нотаріусом і скріпляється його друком.

Особа, що звернулася до нотаріуса з проханням забезпечити докази, зобов'язано зробити оплату державного мита, винагороди свідкам, експертам і інші витрати, пов'язані з виробництвом дій по забезпеченню доказів. При визначенні розміру виплат свідкам і експертам враховуються ставки, встановлені для видачі винагород при виклику свідків і експертів в суд.

Якщо до нотаріуса звернувся з проханням забезпечити докази громадянин України, що є стороною в справі, що розглядається органами іноземної держави, нотаріус виконує всі дії в звичайному порядку. Якщо забезпечення доказів повинне бути зроблене на прохання офіційних органів іноземної держави, нотаріус вживає заходів по їх забезпеченню тільки у випадку, якщо це прохання передане йому в порядку, встановленому міжнародними договорами або законодавством України.

235