На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 3. Посвідчення неоплати чеків

Посвідчення неоплати чека - нотаріальна дія, що додає виконавчу силу борговому платіжному документу - чеку з метою забезпечення захисту прав суб'єктів розрахункових відносин по ньому. Чеком є документ, вмісний нічим не зумовлене розпорядження чекодате банку зробити платежі вказаної в йому суми.

Розпорядження, або доручення, чекодавця банку осно-зано на договорі між ними. Як платник по че226

ку може бути вказаний тільки банк, де чекодавець має кошти. Банк може відмовити в платежі у разі порушення чекодавцем умов договору, перевищення сумою, вказаною в чеку, суми внеску, сумніву в автентичності чека і т. д. Наслідки такої відмови безпосередньо торкаються чекодержателя, який фактично не складається ні в яких юридичних відносинах з банком, але пов'язаний правовідношенням з чекодавцем.

Чек на відміну від векселя, що має широке звертання, пред'являється до платежу нотаріусом по місцю знаходження платника (банку).

На основі ст. 93 Закону нотаріус приймає для пред'явлення до платежу чеки, подані після закінчення десяти днів, а іноземні чеки - після закінчення шести місяців від дня видачі чека, але не пізніше. 12 година. наступного після цього терміну дня.

Нотаріус в той же день пред'являє чек в банк до оплати. Якщо банк оплачує чек, нотаріус повертає його обличчю, що оплатило чек, без посвідчення неоплати~з написом на самому чеку про отримання платежу. Отримана сума передається особі, що звернулася з проханням пред'явити чек до оплати.

У разі неоплати чека нотаріус засвідчує її шляхом напису на чеку у встановленій формі і робить про це відмітку в реєстрі (п. 180 Інструкції).

Одночасно з написом на чеку нотаріус посилає повідомлення чекодавцю про неоплату його чека банком і здійснення напису на чеку.

На прохання чекодержателя нотаріус у разі неоплати чека здійснює виконавчий напис. Оскільки її здійснення пов'язане з посвідченням неоплати чека, то видається виконавчий напис по місцю знаходження платника і при наявності його запису про те, що чек був пред'явлений до оплати з вказівкою для пред'явлення, але не був оплачений. При здійсненні виконавчого напису перевіряється своєчасність пред'явлення чека до оплати.

Виконавчі написи здійснюються за бажанням чекодержателя як проти чекодавця, так і проти осіб, відповідальних по чеку.

227

Про здійснення виконавчого напису нотаріус робить відмітку в реєстрі і посилає } ведомление чекодавцю про неоплату чека і здійснення виконавчого напису.