На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 2. Накладення заборони на відчуження нерухомого майна

Накладення заборони на відчуження майна направлене на своєчасне виконання боржником певного зобов'язання. Дана нотаріальна дія здійснюється по місцю знаходження житлового будинку квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна або по місцю розташування земельної дільниці (п. 134 Інструкції).

Основою накладення заборони на відчуження є:

повідомлення установи банку, підприємства або ор

ганизації про видачу громадянинові позики на будівництво, ка

питальний ремонт або придбання житлового будинку;

посвідчення договору довічного змісту;

посвідчення договору про заставу житлового будинку, квар

тири, дачі, садового будинку, гаража, земельної дільниці, друго

го нерухомого майна;

інші випадки, передбачені законом.

Накладення заборони проводиться шляхом здійснення напису про це на повідомленні установи банку, підприємства або організацій про видачу позики. Один примірник повідомлення з написом нотаріуса про накладення заборони прямує відповідній установі банку, підприємству або організації, що видала позику, а інший залишається в справах нотаріуса.

Накладення заборони за договором довічного змісту і при заставі житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної дільниці, іншого нерухомого майна проводиться шляхом відповідного напису про це на договорі.

Текст заборони повинен містити:

206

зведення про дату і місце накладення заборони;

прізвище, ім'я і по батькові нотаріуса і найменування

нотаріальної контори, нотаріального округу;

- основа заборони;

прізвище, ім'я і по батькові або повне найменування

власника майна;

адреса місцезнаходження майна, на яку нала

гается заборону;

термін виконання передбаченого договором обя

зательства;

- інакші відомості (при необхідності).

Чинним законодавством нотаріус не наділений

правом накладати арешт на яке-небудь майно. Таким правом по кримінально-процесуальному і цивільно-процесуальному законодавству наділені слідчі і судові органи. У разі накладення арешту на майно громадян уповноваженими на те особами або органами вони зобов'язані направити відповідне сповіщення до органів нотаріату. Відомості про накладення арешту, що поступили до нотаріуса, повинні бути зареєстровані відповідним образом.

Накладення заборони реєструється державними і приватними нотаріусами в реєстрі для реєстрації заборон. У цьому ж реєстрі реєструються повідомлення судових і слідчих органів про накладення арешту на нерухоме майно. Про накладені заборони і арешти робиться "запис в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна.

Заборони, що Накладаються і арешти підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого. майно (затверджено наказом Міністерства юстиції України № 31/5 від 9 червня 1999 р.). Положення встановлює порядок ведіння Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, внесення в нього реєстраційних записів, а також отримання і надання інформації про заборони і арешти, що накладаються на об'єкти нерухомого майна.

У відповідності з п. 1 цих Положення Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

* 207

(далі - Єдиний реєстр) - це комп'ютерна база даних, вмісна відомості про: заборонах, що накладаються і арештах; знятті заборон і арештів; виданих довідках про відсутність або наявність заборон і арештів.

Держатель Єдиного реєстру - Міністерство юстиції України, забезпечуюче функціонування Єдиного реєстру.

Адміністратор Єдиного реєстру - державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що має прямий повний доступ до комп'ютерної бази даних і що відповідає за її створення і ведіння, матеріально-технічне і технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.

Надання доступу Реєстраторам і Користувачам до Єдиного реєстру здійснюється Адміністратором на основі відповідних договорів.

Реєстратори Єдиного реєстру - державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що уклали відповідні угоди з Адміністратором і що мають повний прямий доступ до Єдиного реєстру через комп'ютерну мережу. Реєстратори приймають повідомлення про накладені (знятих) заборони і арешти від інших державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів, які не є реєстраторами, посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, судових і слідчих органів, вносять записи в Єдиний реєстр про накладені (знятих) заборони или_ арештах і видають і перевіряють довідки про відсутність або наявність заборони або арешту. *

Користувачі Єдиного реєстру - державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси, що уклали відповідні угоди з Адміністратором або Реєстратором, мають доступ до Єдиного реєстру через комп'ютерну мережу, отримують і перевіряють довідки про відсутність або наявність заборон і арештів.

При певних умовах нотаріуси знімають заборону на відчуження (ст. 74 Закону). Основою до зняття заборони на відчуження нерухомого майна є повідомлення установи банку, підприємства або організацій про погашення позики, повідомлення про припинення договору застави. Заборона на відчуження знімається також

208

при розірванні або припиненні договору довічного змісту в зв'язки зі смертю отчуждателя або набувальник житлового будинку, за винятком випадків успадкування цього будинку спадкоємцями набувальника.

У нотаріальній практиці зняття заборони оформляється таким чином: сторони за договором застави є до нотаріуса, що наклав заборону, і кредитор на договорі застави робить напис про те, що ним отримана вся сума (вказується її розмір) в рахунок остаточного розрахунку за договором застави і він не заперечує зняття заборони із закладеного майна. Підпис кредитора на договорі застави свідчиться удостоверительной написом нотаріуса.

Боржник також може представити нотаріусу заяву від кредитора про того, що він не заперечує зняття заборони з майна в зв'язку з виконанням боржником зобов'язання. Підпис на цій заяві необхідно нотаріально засвідчити.

Про зняття заборони, а також про зняття судовими або слідчими органами накладеного ними арешту на нерухоме майно державний нотаріус робить відповідні відмітки в Реєстрі заборон і арештів і в алфавітній Книзі обліку заборон на відчуження і арештів нерухомого майна. Повідомлення судових або слідчих органів про зняття арешту залишається в справах державної нотаріальної контори.