На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 15. Здійснення морських протестів

У період плавання або стоянки судна може статися подія, яка згодом стане основою для пред'явлення судовласнику майнових вимог. З метою забезпечення доказів для охорони прав і законних інтересів судовласника нотаріуси приймають заяву капітана судна про таку подію і складають акт про морський протест.

Під подією потрібно розуміти наявність обставин, що не залежать від волі людей (орм, ураган, зіткнення з айсбергом, стиснення судна льодами, різкі перепади температур внаслідок плавання в різних кліматичних поясах і інші небезпеки і випадковість, виникаючі на море, а також зіткнення судів, корабельна аварія, пожежа на

194

борту судна, посадка на мілину і пр.).

Заява капітана про морський протест повинна бути складена в письмовій формі і містити опис подій, що відбулися і заходів, прийнятих капітаном для забезпечення охорони довіреного йому майно.

У відповідності зі ст. 343 Кодексу торгового мореплавства України81 в порту України заява про морський протест робиться протягом двадцяти чотирьох годин з моменту оформлення приходу судна в порт. Якщо випадок, зухвалий необхідність заяви морського протесту, стався в порту, протест повинен бути заявлений протягом двадцяти чотирьох годин з моменту випадку. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені терміни неможливо, причини цього повинні бути вказані в цьому документі.

Доказами обставин, викладених в заяві про морський протест, які досліджує нотаріус при здійсненні даної нотаріальної дії, є:

судновий журнал і засвідчена капітаном випис

ка з нього;

фактичні дані, отримані нотаріусом при

опиті самого капітана і свідків, до складу яких

пред'являються особливі вимоги (п. 184 Інструкції). По

можливості свідків повинне бути не менш чотирьох. Вони

повинні бути членами суднової команди, два з них - при

належати до облич командного складу. Виходячи з формули

ровки ст. 95 Закону, при відсутності можливості опитати че

тирех свідків нотаріусом може бути опитано і мень

шиї число свідків. У той же час у разі прохання капи

тана і при наявності можливості нотаріус має право опитати і

більше число свідків, оскільки Законом встановлене

тільки мінімальне число.

На основі дослідження даних доказів і заяви капітана нотаріус складає акт про морський протест, в якому вказується:

Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 51. - Ст. 349.

7* 195

- час звертання капітана із заявою;

- прізвище, ім'я і по батькові нотаріуса;

найменування державної нотаріальної конто

ри, нотаріального округу;

назва і прапор судна;

його приналежність, власник, приписка, регист

рационний номер,

час прибуття в порт;

прізвище, ім'я і по батькові капітана, його громадянство

і місце мешкання;

час, коли сталася подія, його опис.

Фіксуються також представлені докази:

дані суднового журналу;

зміст опиту капітана і свідків;

прізвища, імена і по батькові, посада, громадянство,

місце мешкання свідків;

зміст їх свідчень, які ними подписива

ются. Вказуються також

номер по реєстру;

зведення про сплату державного мита або

оплаті нотаріальних дій, що здійснюються. Акт про морський

протест упевняється підписом і друком нотаріуса.

Один примірник акту видається капітану або уповноваженій ним особі, а другий із заявою капітана і випискою з суднового журналу залишається в справах державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса).