На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 14. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів від боржника для передачі їх кредитору здійснюється нотаріусами у відповідності зі ст. 85 Закону.

Під поняттям «депозит» мається на увазі внесок на зберігання грошових сум або цінних паперів, що поступили у тимчасове розпорядження установ і належних по настанні певних умов поверненню їх обличчю, що внесло або передачі по приналежності. Громадянин або організація, яким належать грошові суми або цінні папери, внесені в депозит, є депонентами.

Дана нотаріальна дія здійснюється нотариу192

І сом по місцю виконання зобов'язання. У відповідності зі ст. 167 ГК місцем виконання грошового зобов'язання є місце проживання кредитора в момент виникнення зобов'язання. Якщо ж кредитор до моменту виконання обязатель-;

'. ства змінив місце проживання і сповістив об цю должни1

ка, то місцем виконання зобов'язання буде нове місце;

проживання кредитора.

Необхідною умовою здійснення нотаріальної дії, що розглядається є встановлення:

особистості боржника;

причин, по яких зобов'язання не може бути

виконане безпосередньо;

найменування і адреси кредитора.

При цьому нотаріус не перевіряє основи правильності внесення в депозит грошових сум або цінних паперів, т. е. основи виникнення прав кредитора і зобов'язань дояжника, хоч останній може указати основу і розрахунок, відповідно до якого робиться внесок.

При прийнятті грошових сум і цінних паперів в депозит нотаріус пропонує боржнику письмово або усно повідомити:

своє прізвище, ім'я і по батькові (чи найменування

юридичної особи);

своя адреса;

найменування і остання відома адреса особи,

для передачі якому внесені грошові суми або цінні

папери;

причини, по яких зобов'язання не може бути

виконане безпосередньо.

Такими причинами у відповідності зі ст. 177 ГК можуть бути:

- відсутність кредитора;

ухиляння його від прийняття виконання або інакше

прострочення з його сторони;

відсутність представника недієздатного кредито

ра.

Якщо боржник не указав адресу кредитора і нотаріусу ця адреса невідомий, боржник попереджається, що уведом193

ление кредитори про внесення грошей або цінних паперів в депозит є його обов'язком.

Особі, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, видається квитанція про внесення. На прохання боржника запис про внесення може бути зроблений на представленому документі, що встановлює заборгованість.

Про надходження грошових сум і цінних паперів нотаріус повідомляє кредитора і на вимогу останнього видає йому відповідні грошові суми або цінні папери.

Якщо грошові суми поступили до нотаріуса поштою або з банківської установи, то з сум, що поступили стягується необхідне державне мито (плата за здійснення нотаріальної дії), а залишок приймається в депозит.

Внесення грошей або цінних бумаг'в депозит вважається виконанням зобов'язання, тому повернення грошових сум і цінних паперів особі, що внесла їх в депозит, допускається тільки за письмовою згодою на це особи, на користь якого був зроблений внесок (кредитора). При відмові кредитора дати таку згоду повернення грошових сум або цінних паперів допускається тільки за рішенням суду.