На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 10. Посвідчення автентичності підпису на документах

При посвідченні автентичності підпису на документах нотаріус встановлює наступні обставини: - зміст документа не суперечить закону;

185

документ не містить зведенні, що порочать честь і

достоїнство громадянина;

документ не має характеру операції.

З останнього правила є одне виключення. На операції може бути засвідчена автентичність підпису особи, що підписалася за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно внаслідок фізичної нестачі, хвороби або інших шанобливих причин. У цьому випадку нотаріус встановлює особистість як того, хто підписався, так і того, за кого це обличчя підписалося.

Нотаріус, засвідчуючи автентичність підпису, не засвідчує факти, викладені в документі, а тільки підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

У випадку, коли громадянин викладає в документі обставини, право посвідчення яких належить тільки державному органу (час народження, браку, смерті, наявність хвороби, інвалідності, право власності на майно і т. д.), нотаріус зобов'язаний відмовити в посвідченні автентичності підпису на такому документі (п. 144 Інструкції). Законодавство передбачає лише одне виключення з цього правила: автентичність підпису на такому документі може бути засвідчена тільки в тому випадку, якщо даний документ повинен бути наданий в суд або інакшу установу іноземної держави.

При посвідченні зразків підписів посадових осіб підприємств, установ або організацій на картках, що представляються в Національний банк України, інші комерційні банки різних видів і форм власності з метою відкриття рахунків, нотаріусом перевіряється:

правоздатність юридичної особи;

автентичність підписів посадових осіб;

повноваження посадових осіб на право підпису.

Для підтвердження повноважень на право підпису нотаріусу представляється наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи, довіреність на ім'я керівника, видана вищестоящим органом, і т. п.

186