На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 8. Посвідчення довіреності

У відповідності зі ст. 64 ГК довіреністю признається письмове уповноваження, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Отже, довіреність - це документ, що видається довірителем (що представляється), в якому зафіксовані повноваження представника по здійсненню операцій і інакших правомірних дій, їх зміст і межі.

Нотаріуси засвідчують довіреність, складену від імені одного або декількох осіб, на ім'я одного або нес179

кольких осіб. Така довіреність підлягав обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреності в порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр довіреності.

При посвідченні довіреності перевіряється дотримання вимог до тексту довіреності. У тексті довіреність повинна бути вказана місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена і по батькові (повне найменування юридичної особи) і місце мешкання (місцезнаходження юридичної особи) представника і особи, що представляється, а в необхідних випадках і кожним посада. У довіреності на ім'я адвокатів фіксується їх статус і членство в адвокатському об'єднанні (якщо адвокат є членів адвокатського об'єднання).

Термін дії довіреності вказується прописом. Відповідно до чинного законодавства (ст. 67 ГК) він не може перевищувати трьох років. При посвідченні довіреності нотаріус повинен роз'яснити особі, яку представляють, що у випадках, якщо термін в довіреності не визначений, вона зберігає силу протягом одного юда від дня посвідчення. Довіреність, призначена для здійснення дій за межею, не вмісна вказівок про термін її дії, зберігає силу до її скасування особою, що видала довіреність.

Довіреність, в якій не вказана дата її посвідчення, недійсна.

Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на здійснення операцій, що не суперечать його статуту (положенню) або загальному положенню про організації даного вигляду (ст. 64 ГК).

Довіреність від імені державної організації видається за підписом її керівника з додатком друку цієї організації. Довіреність від імені кооперативної або іншої громадської організації видається за підписом осіб, уповноважених на це її статутом, з додатком друку цієї організації. Довіреність від імені державної, кооперативної або іншої громадської організації на отримання або видачу грошей і інших майнових цінностей повинна бути підписана також головним (старшим) бухгалтером цієї організації.

180

Довіреність від імені неповнолітніх до 14-ти років упевняються від імені законних представників по пред'явленню доказів таких повноважень. Довіреність від імені неповнолітніх від 14-ти до 18-ти років упевняється від імені самих неповнолітніх, діючих із згоди законного представника.

При посвідченні довіреності на ведіння справи в суді нотаріус роз'яснює, що уповноважене обличчя матиме право здійснювати дії, перераховані в ст. 115 ГПК, якщо вони спеціально обумовлені в цій довіреності.

На основі п. 93 Інструкції повноваження по нотаріально засвідченій довіреності міг} Т бути передані телеграфом. Телеграма-доручення складається з тексту довіреності і удостоверительной напису з розшифровкою підпису нотаріуса і його друку.

У законі передбачені випадки неможливості посвідчення довіреності. Так, не може бути засвідчені довіреність на оформлення через представника дій, яка по характеру може бути довершені тільки особисто: оформлення заповіту, висновок браку і інш. Не може бути засвідчена довіреність на ім'я недієздатної особи (ст. 62, 51-54 ГК).

Обличчя, якому видана довіреність, може передовірити здійснення тих дій, на які воно уповноважене, іншій особі, якщо воно уповноважене на це довіреністю або вимушене до цього обставинами для охорони інтересів що видав довіреність (ст. 68 ГК). Довіреність,; по якій повноваження передаються іншій особі, повинна бути нотаріально засвідчена.

Тому при посвідченні такої довіреності встановлюються факт основної довіреності, де передбачені право на передоручення або обставини, що вимусило представника по основній довіреності до передоручення для охорони інтересів що видав довіреність. У підтвердження наявності таких обставин нотаріусу повинні бути представлені докази.

Нотаріус повинен пересвідчитися, що довіреність, видана в порядку передоручення, не включає в себе більше прав,'

181

чим їх передане по основній довіреності.

Термін дії довіреності, виданої по передорученню, не може перевищувати терміну дії основної довіреності, на основі якої вона видана.

У довіреності, виданій по передорученню, повинні бути вказані час і місце посвідчення основної довіреності, прізвище, ім'я, по батькові і місцепроживання особи, що видало основну довіреність, і осіб, якому воно передовіряє свої повноваження, а в необхідних випадках і їх посадове положення.

На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Копія основної довіреності залучається до примірника довіреності, що залишається в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса. При подальшому посвідченні, виданої в порядку передоручення в тій же державній нотаріальній конторі або тим же приватним нотаріусом, копія основної довіреності не залишається.

Обличчя, що видало довіреність, може в будь-який час відмінити довіреність або передоручення, а особа, якій довіреність видана, - відмовитися від неї. З припиненням довіреності втрачає силу передоручення. Довіритель зобов'язаний сповістити про скасування довіреності особу, якій довіреність видана, а також відомих» йому третіх осіб, для представництва перед якими дана довіреність. Такий же обов'язок покладається на правонаступників особи, що видала довіреність, а у відповідних випадках - на хранителя або опікуна. При посвідченні довіреності нотаріус зобов'язаний роз'яснити ці положення довірителю, як і те, що передача такої заяви про скасування довіреності може бути здійснена нотаріусом в порядку ст. 84 Закону.