Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 6. Посвідчення договорів застави

У відповідності зі ст. 1 Закону України від 02.10.1992 м. «Про заставу» застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. Внаслідок застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставником) забезпеченого заставою зобов'язання отримати задоволення з вартості закладеного майна переважно перед іншими кредиторами78.

Договори про заставу нерухомого майна (житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, інакших будов і споруд, підприємства або його структурного підрозділу, земельної дільниці, багаторічних насаджень і т. п.), транспортних засобів, космічних об'єктів, товарів в обороті або в переробці підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню (ст. 13 Закону «Про заставу»).

Посвідчення таких договорів здійснюється:

про заставу нерухомого майна - по местонахож

дению майна, що закладається;

про заставу транспорту - по місцю реєстрації транс

кравців коштів;

про заставу товарів в обороті або переробці - по ме-Відомості

Верховної Поради України. - 1992. - ДО» 47. Ст. 642

172

В-стонахожденію підприємства.

При здійсненні даної нотаріальної дії але-. тариусом перевіряється:

- наявність права власності на майно або факт

і передачі майна і права його застави заставнику (сли він

не є власником), а також статус майна, що закладається (відсутність заборони відчуження і арешту);

- наявність дозволу органу, уповноваженого управ¦.

лять певним державним майном, - при за

балці цілісного майнового комплексу підприємства, його

структурних підрозділів, будов і споруд,

згода всіх співвласників - при заставі имущеI'

ства, що знаходиться в загальній власності;

факт виділення в натурі майна, що знаходиться в

^ загальній пайовій власності, - при заставі часткою, паїв.

У підтвердження права власності на майно, належне реєстрації або факту передачі майна і [ права його застави заставником подаються відповідні документи.

При посвідченні договорів про заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража нотаріус вимагає довідку-характеристику з бюро технічної інвентаризації, а в місцевостях, де інвентаризація не проведена, - довідку-характеристику виконавчого комітету відповідної ради народних депутатів, в якій вказана характеристика вказаних об'єктів договору застави.

Якщо договір про заставу майна складається в зв'язку з складанням інакшого договору відносно цього майна і у нотаріуса є вказані вище документи, то другий » раз ці документи не представляються.

Договори про заставу це пісного майнового комплексу державного підприємства, його структурних підрозділів, будов і споруд упевняються нотаріусом при наявності дозволу і на умовах, узгоджених з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном.

З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства застава такого майна

173

може здійснюватися підприємством з дозволу відповідного органу приватизації (регіонального відділення або представництвом Фонду державного майна України).

Майно, що знаходиться в загальній власності, може бути передане в заставу тільки при згоді всіх співвласників. Їх повторна згода не потрібно, якщо договір про заставу майна складається в зв'язку з посвідченням договору купівлі-продажу цього майна з розстрочкою платежу.

Договір про подальшу заставу вже закладеного майна може бути засвідчений, якщо інакше не передбачене законом і попереднім договором застави.

Одночасно з посвідченням договору про заставу нерухомого майна нотаріус, якщо це передбачене договором, накладає заборону на відчуження предмета застави.