На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 4. Посвідчення договорів довічного змісту

У відповідності зі ст. 426 ГК договір довічного змісту відноситься до договорів, для яких обов'язкова нотаріальна форма.

За договором довічного змісту одна сторона, що є особою непрацездатною за віком або за станом здоров'я (отчуждатель), передає у власність іншій стороні (набувальнику майна) будинок або його частину, замість чого набувальник майна зобов'язується надавати отчуждателю довічно матеріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, живлення, відходу і необхідної допомоги (ст. 425 ГК).

Договори довічного змісту упевняються нотаріусами з дотриманням загальних правил посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків за винятком правил про повідомлення інших учасників загальної пайової власності про майбутнє відчуження.

При посвідченні договорів довічного змісту встановлюються факти непрацездатності отчуждателя (за віком або за станом здоров'я) і вік отчуждателя (досягнення повноліття).

У тексті договору вказується про непрацездатність отчуждателя. Цей факт повинен бути підтверджений відповідними документами, реквізити яких вказуються на примірнику договору довічного змісту, що залишається в справах нотаріуса.

Огчуждателем житлового будинку (квартири) за договором довічного змісту не може бути неповнолітнє обличчя.

Спеціальні правила при посвідченні договору по77

Відомості Верховної Ради України - 1996.- № 45. - Ст. 238.

168

життєвих утримання стосуються передусім змісту ' документа, що нотаріально засвідчується. У тексті договору довічного змісту обов'язково вказується, що набувальник житлового будинку (квартири) зобов'язаний надавати от-чуждателю довічно материачьное забезпечення в натурі у вигляді житла, живлення, нагляду і необхідної допомоги, і визначається грошова оцінка відчужуваного будинку і матеріального забезпечення, яка встановлюється по угоді сторін. Якщо така угода не досягнута, нотаріус не може засвідчити договір.

У відповідності зі ст. 427 ГК відчуження будинку набувальником за житті отчуждателя не допускається, тому при посвідченні договору довічного змісту накладається заборона відчуження житлового будинку (квартири) у встановленому порядку, про що робиться напис на всіх примірниках договору.

Договір довічного змісту може бути анульований або розірваний відповідно до норм цивільного права.

Анулювання договору проводиться на основі ст. 429 ГК у разі смерті громадянина - набувальника житлового будинку (квартири), при відсутності у нього спадкоємців або при відмові їх від договору довічного змісту. При таких умовах по письмовій заяві отчуждателя нотаріус анулює договір, про що на всіх його примірниках робиться відповідний напис з посиланням на ст. 429 ГК. При цьому в підтвердження факту смерті набувальника представляється свідчення про смерть, видане органом РАГСа.

Отчуждателю житлового будинку (квартири) повертається залучений до примірника договору довічного змісту первинний документ, що встановлює право на будинок (квартиру) або його дублікат, який знаходиться в справах нотаріуса. Разом з листом нотаріуса про анулювання договору довічного змісту цей документ (або нею дублікат), що встановлює право подається відповідному органу для перереєстрації.

Розірвання договору довічного змісту можливе по наступних основах:

169

- на вимогу отчуждателя, якщо набувальник майна не виконує обов'язків, прийнятих ним на себе за договором;

- на вимогу набувальника майна, якщо по обставинах, що не залежать від нього його майнове положення змінилося настільки, що він не в змозі надавати отчуждателю обумовлене забезпечення (ст. 428 ГК). Нотаріус може засвідчити розірвання договору тільки при наявності угоди сторін, керуючись при цьому загальними - правилами оформлення розірвання нотаріально засвідченого договору (п, 37 Інструкції), які були розглянуті в з 1 справжнього розділу.