На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 4. Підготовка і розгляд поділа

Прийнявши жалобу до виробництва, суддя здійснює всі необхідні дії, пов'язані з підготовкою справи до судового розгляду.

Для забезпечення правильного і своєчасного розгляду жалоб суддя, збуджуючи справу, зобов'язаний відповідно до вимог ст. 143 ГПК провести всі необхідні дії. Важливим є залучення в справу всіх зацікавлених осіб. Оскільки закон містить вказівку на участь в справі нотаріуса або іншої посадової особи, дії якого оскаржаться, суддя повинен повідомити цих осіб про час і місце розгляду справи. До зацікавлених осіб відносяться також учасники правовідносин, пов'язаних із здійсненням нотаріальної дії: родичі заявника, його чоловік, органи державного управління (наприклад, фінансовий відділ виконкому) і інш.

134

В судовому засіданні судочинство проводиться за правилами ст. 39 ГПК. Після того як будуть здійснені дії, що становлять зміст підготовчої частини судового розгляду, розгляд справи по суті починається з доповіді судді. Першим виступає заявник, який викладає суть своїх вимог. Далі по суті жалоби пояснення дає нотаріус, представник органу, що здійснює нотаріальні дії, або відповідну посадову особу.

Предметом судового розгляду в цих справах є або законність і обгрунтованість нотаріальної дії, або правомірність відмови в його здійсненні. При перевірці законності дій нотаріуса суддя повинен ретельно вивчити закон, на основі якого діяв нотаріус, дослідити всі докази і з'ясувати обставини, що мають значення для справи. Доказами можуть бути:

документи, що стосуються довершеного нотаріально

го дії (инали нотаріально засвідченого догово

ра, заповіти, свідчення про право на спадщину, про право

власності на частину в спільному майні чоловіків, до

веренности, інші документи, видані нотаріальним ор

ганом; документи, підтверджуючі бесспорность заборгований

ности або іншої відповідальності боржника і т. п.);

постанова нотаріуса або відповідний акт

іншого органу (посадової особи), здійснюючої нотари

альние дії, про відмову здійснити дану нотаріальну

дію;

документи, які заявник просив засвідчити

або засвідчити.

При розв'язанні питання про обгрунтованість жалоби суд повинен вийти з того, що нотаріальні дії повинні здійснюватися відповідно суворому до встановлених для даного органу або посадової особи компетенцією і порядком із здійснення.

Відмова в здійсненні нотаріальної дії може бути визнана обгрунтованим, якщо здійснення такої дії суперечить закону, дія підлягає здійсненню іншим нотаріусом або іншою посадовою особою, або з

135

проханням про здійснення нотаріальної дії звернулося недієздатне обличчя або його представник, що не має необхідних повноважень, або якщо угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказаним в його статуті або положенні, а також якщо подані для здійснення нотаріальної дії документи не відповідають вимогам чинного законодавства або містять відомості, що порочать чесгь і достоїнство громадян (ст. 49 Закону).

Оскільки на справи по жалобах на неправильні нотаріальні дії або на відмову в їх здійсненні розповсюджуються загальні правила цивільного судочинства (сг. 255 ГПК), рішення по цих справах повинні відповідати вимогам ст. 203, 231, 283 ГПК. Рішення суду повинне бути вмотивованим і містити аналіз представлених у справі доказів, а також посилання на матеріальні і процесуальні норми права.

У резолютивній частині рішення повинне бути вказано про задоволення жалоби або про повне або часткове залишення її без задоволення.

При задоволенні жалоби на неправильні нотаріальні дії суд повинен їх відмінити, указавши, які саме нотаріальні дії, коли і ким довершені, відміняються. Задовольняючи жалобу на відмову в здійсненні нотаріальної дії, суд в резолютивній частині рішення відміняє постанову (інший відповідний акт) про це з вказівкою дати і органу, його що прийняв, і яку нотаріальну дію і кого повинен здійснити.

Суд не має право по таких справах замість скасування нотаріальних дій визнавати недійсним засвідчені угоди, вирішувати питання про відповідні дії (наприклад, дозволити подарувати або продати певне майно замість того, щоб зобов'язати нотаріальний орган здійснити відповідну нотаріальну дію); зобов'язувати орган, що здійснює нотаріальні дії, здійснити дію, що суперечить закону, або здійснити нотаріальну дію в зв'язку з представленням в суд документів або доказів, відсутність яких у заявника викликала

136

відмова в здійсненні цих дії, оскільки вказана обставина є основою для нового звертання до нотаріального органу, а не для скасування його постанови. У тих випадках, коли суд визнає дії нотаріального органу законним і обгрунтованим, він відмовляє в задоволенні жалоби. Копія рішення прямує нотаріусу або посадовій особі, що здійснює нотаріальні дії.

При невиконанні рішення суду застосовуються заходи, передбачені ст. 417 ГПК.

Рішення суду по жалобі може бути оскаржене особами, що беруть участь в справі, в тому числі і нотаріусами, або на нього може бути внесене представлення прокурора.