Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 3. Збудження справи

Розгляд жалоб на неправильне здійснення нотаріальної дії або на відмову в його здійсненні здійснюється районним (міським) судом в загальному порядку, встановленому ГПК, з особливостями, передбаченими

13]

ст. 285-288 ГПК.

Право на звертання до суду з жалобою на неправильні нотаріальні дії або на відмову в їх здійсненні мають заявники - особи (фізичні і юридичні), відносно яких були довершені вказані нотаріальні дії або які дістали відмову в їх здійсненні, т. е. що безпосередньо брали участь в нотаріальному процесі. Особи, що не брали участі в нотаріальному процесі, але що вважають, що їх права і інтереси, що охороняються законом порушені нотаріальною дією, має право звернутися до суду з відповідним позовом. Якщо таке обличчя звернулося з жалобою на неправильне здійснення нотаріальної дії, суддя відповідно до правил ч. 3 ст. 255 ГПК відмовляє в прийнятті заяви і роз'яснює заявнику його право на пред'явлення позову.

На основі ч. 4 ст. 285 ГПК заява про неправильно довершену нотаріальну дію або про відмову в його здійсненні може подати і прокурор.

Незалежно від того, з чиєї ініціативи збуджена справа, процесуальне положення заявника повинно займати особа, відносно якого була довершена нотаріальна дія, або яке дістало відмову в здійсненні нотаріальної дії.

У справах але жалобам на нотаріальні дії або на відмову в їх здійсненні нотаріуси і інші органи, що здійснюють нотаріальні дії, беруть участь як зацікавлені особи (ст. 98 ГПК), несуть обов'язки і користуються правами, передбаченими ст. 99 ГПК, в тому числі правому оскарження рішення або визначення суду.

Право на подачу жалоби може бути реалізоване протягом десяти днів від дня здійснення неправильної нотаріальної дії або відмови здійснити нотаріальну дію. Відповідно до загальних правил числення процесуальних термінів течія терміну на подачу такої жалоби починається від дня, наступного за тим, коли заявнику стало відомо про довершену нотаріальну дію або про відмову в здійсненні такої дії. Оскільки на прохання особи, що дістала відмову в здійсненні нотаріального дейст132

вия, причини відмови викладаються в письмовій формі, термін в такому випадку повинен обчислюватися від дня, наступного за вдень винесення постанови з викладом мотивів.

Питання про дотримання заявником встановленого для подачі жалоби десятиденного терміну дозволяє суд. Цей термін не вважається пропущеним, якщо до його закінчення жалоба була подана (здана на пошту) органу, що здійснює нотаріальні дії, або безпосередньо в суд.

Пропущений по шанобливих причинах термін на подачу жалоби може бути відновлений судом на прохання зацікавленої особи. Жалоба, подана після закінчення цього терміну, залишається без розгляду у відповідності зі ст. 85 ГПК. якщо суд не знайде основ для його відновлення або про відновлення терміну не заявлялося клопотання. Визначення про залишення жалоби без розгляду не є перешкодою для пред'явлення відповідного позову.

Відносно змісту і форми жалоби потрібно керуватися загальними правилами цивільного процесуального законодавства в тій мірі, в якій вони застосовні до особливого виробництва. Оскільки справи даної категорії розглядаються судом за правилами ГПК з виключеннями і доповненнями, що містяться в гл. 39 ГПК, жалоби за формою і змістом повинні відповідати вимогам ст. 137 ГПК. У жалобі повинне бути вказано:

найменування суду, в який подається жалоба;

найменування заявника, його місце мешкання або

знаходження, якщо жалоба подається юридичною особою;

зміст вимог заявника;

- обставини, якими заявник обгрунтовує

свої вимоги;

- докази, підтверджуючі викладені обсто

ятельства;

- перелік документів, прикладених до жалоби.

Жалоба повинна бути оплачена державної по

шлиной у відповідному розмірі.

При подачі жалоби без дотримання вимог ст. 137 ГПК суддя на основі ст. 139 ГПК постановляє оп133

ределение про залишення жалоби без руху і надає заявнику термін для виправлення її недоліків. Якщо протягом цього терміну вони не будуть усунені, суддя повертає жалобу, постановивши про це вмотивоване визначення.

При цьому потрібно враховувати, що відсутність письмової відмови нотаріуса в здійсненні нотаріальної дії не є основою для відмови в прийомі жалоби. Письмова постанова нотаріуса є лише доказом певної дії, а відсутність доказів у відповідності зі ст. 136. 137 ГПК не може бути основою до відмови в прийнятті жалоби.

Для подачі жалоб ст. 287 ГПК встановлює особливий порядок: вони прямують в суд через нотаріуса або посадову особу, що здійснює нотаріальні дії. Нотаріус або відповідна посадова особа, отримавши жалобу, зобов'язані передати її в суд разом з своїми поясненнями по її суті і оригіналами або копіями необхідних документів не пізніше трьох днів від дня отримання жалоби.