На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 2. Підвідомчість

У порядку особливого виробництва жалоби на здійснення нотаріальних дій або на відмову в їх здійсненні можуть бути розглянуті при умові відсутності між зацікавленими обличчями суперечки про право цивільне, підвідомчої судам. Якщо заявник оспорює достовірність засвідченого факту, права і обов'язків, заснованих на довершеній нотаріальній дії, або правильність документів, необхідних для цього, або коли іншими особами оспорюються права і обов'язки, придбання яких пов'язане із здійсненням нотаріальних дій, заяви розглядаються в порядку позовного виробництва. Це має практичне значення, оскільки в залежності від того, в порядку якого виробництва розглядається справа, вирішуються питання про підсудність, коло осіб, що бере участь в справі, їх процесуальному положенні, об'ємі процесуальних прав і обов'язків, розмірі державного мита і т. д.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 255 ГПК, якщо в матеріалах, що поступили з жалобою, є дані про наявність суперечки про право цивільне, підвідомче суду, су5

См. Відомості Верховної Ради України.- 1995.-№ 47. - Ст. 349.

130

дья відмовляє в прийнятті жалоби і роз'яснює зацікавленим особам, що вони мають право подати позов на загальних основах, а коли це виявлене при розгляді справи, суд залишає жалобу без розгляду з вказаними роз'ясненнями.

По значенню ст. 285 ГПК в порядку особливого виробництва оскаржиться тільки відмова в здійсненні виконавчого напису, а правильність вимог, вказаних у виконавчому написі, може бути оспорена боржником тільки в позовному порядку. При оскарженні боржником правильності цих вимог завжди виникає суперечка про право, яка, у відповідності зі ст. 255 ГПК не розглядається в порядку особливого виробництва. У таких випадках справа розглядається по позову боржника, а відповідачем є кредитор. При. задоволенні позову суд постановляє рішення про скасування виконавчого напису.

Жалоби на відмову в здійсненні тієї або іншої нотаріальної дії або на неправильне здійснення певної нотаріальної дії потрібно відрізняти від жалоб на дії нотаріуса, які не торкаються істоти нотаріальних функцій, що здійснюються. Жалоби на порушення термінів здійснення нотаріальної дії, погану організацію роботи, нетактовну поведінку, порушення часів прийому і т. д. розглядаються не в судовому, а в адміністративному порядку органами, що здійснюють керівництво нотаріатом - управліннями юстиції відповідних місцевих адміністрацій, Міністерством юстиції України. Аналогічні жалоби на дії посадових осіб виконкомів місцевих рад, на які покладене здійснення нотаріальних функцій, розглядаються виконкомом вищестоящої ради. Подача таких жалоб на відміну від жалоб, що пред'являються в суд, терміном не обмежена.