На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 1. Підсудність

Стаття 285 ГПК України і ст. 50 Закону встановлюють можливість оскарження нотаріальних дій або відмови в їх здійсненні і є процесуальним засобом, що забезпечує законність нотаріального виробництва, захист прав і інтересів учасників нотаріального про128

цесса - громадян і організацій.

Дозвіл цих справ відповідно точному до законодавства сприяє зміцненню законності в сфері цивільних правовідносин, виникаючих з нотаріально засвідчених договорів, оформлення спадкових прав і исполнительних'надписей, здійснення інших нотаріальних дій.

Зацікавлене обличчя, считаюшее неправильним довершена нотаріальна дія або відмова в його здійсненні, має право подати про це жалобу в районний (міської) суд по місцезнаходженню державної нотаріальної кока-тори, державного нотаріального архіву, виконкому сільської, міської, селищної ради або робочого місця приватного нотаріуса, дії яких оскаржаться.

Жалоба на неправильне здійснення нотаріальної дії або на відмову в його здійсненні консульською установою розглядається в порядку, встановленому Консульським Статутом України в порядку подчиненности74.

Жалоби на неправильне посвідчення заповітів і довіреності або на відмову в їх посвідченні посадовими особами, які у відповідності зі ст. 40 Закону мають право засвідчувати заповіти і довіреність, прирівняних до нотаріально засвідчених (головних лікарів, їх заступників по медичній частині або чергових лікарів лікарень, лікувальних установ, санаторіїв; директори і головні лікарі будинків для старезних і інвалідів; капітани морських судів або судів внутрішнього плавання, плаваючих під прапором України; начальники розвідувальних, арктичних і інших подібних ним експедицій; начальники, їх заступники по медичній частині, старші і чергові лікарі госпіталів, санаторіїв і інших військово-лікувальних установ; командири вояцьких частин, об'єднань, установ і військово-учбових установ; начальники місць позбавлення свободи), подаються в суд по місцезнаходженню відповідно лікарні, іншого стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, санато-См

Консульський Статут України, затверджений Указом Президента України від 2 квітня 1994 г - Лг» 127/944.- Ст. 19.

і 9 196 ] 29

рия, вдома для старезних і інвалідів, експедиції, госпіталю, військово-учбового закладу, військово-лечеб^ного закладу, вояцької частини, місця позбавлення свободи.

Жалоби на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в його посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього плавання подаються в суд по місцю порту реєстрації судна, який визначається при реєстрації українського судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. У відповідності зі ст. 27 Кодексу торгового мореплавства України75 судно може бути зареєстроване в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки в одному морському порту України.