На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 4. Інакші правила здійснення нотаріальних дій

У відповідності зі ст. 43 Закону при здійсненні нотаріальних дій нотаріуси і інші посадові особи, що здійснюють нотаріальні дії, встановлюють особистість громадянина, його представника або представника підприємства, установи або організацій, нотаріальних дій, що звернулися за здійсненням.

123

У випадках, коли за громадянина, який внаслідок фізичної нестачі, хвороби або по якій-небудь інакшій причині не може підписати операцію, заяву або інший документ, їх підписує інший громадянин, нотаріус встановлює особистість зацікавленого громадянина-ініціатора нотаріальної дії, і особистість громадянина, що підписався за нього.

Встановлення особистості здійснюється по паспорту або іншим документам, що виключає які-небудь сумніви відносно особистості громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для в'їзду за рубіж, дипломатичний або службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідку на проживання особи, що проживає в Україні, але що не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, який його замінює, свідчення про народження неповнолітніх, які не досягли 16-ти років, посвідчення водія, посвідчення інваліда або учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане по місцю роботи громадянина, довідка про звільнення громадянина з місць позбавлення свободи і інш.).

Обов'язковість вимоги про встановлення особистості зумовлена необхідністю внесення в реєстр для реєстрації нотаріальних дій відомостей про особистість що явився і документах, на основі яких його особистість встановлена.

При посвідченні угод з'ясовується дієздатність громадян і перевіряється правоздатність юридичних осіб, що беруть участь в угодах. У разі укладення угоди представником громадянина, підприємства, установи або організації перевіряються його повноваження (ст. 44 Закону).

Особливі правила існують для підписання угод, що нотаріально засвідчуються, операцій, заяв і інших документів (ст. 45 Закону).

Нотаріально засвідчені операції, а також заяви і інші документи підписуються в присутності нотаріуса. Якщо операція, заява йди інший документ підписаний у відсутність нотаріуса, громадянин повинен особисто подтвер124

дить, що документ підписаний ім.

Якщо громадянин внаслідок фізичної нестачі, хвороби або по інших шанобливих причинах не може власноручно підписати операцію, заяву або інший документ, за його дорученням, в його присутності і в присутності нотаріуса документ може підписати інший громадянин. Причини, по яких громадянин, зацікавлений в здійсненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, вказується в удостоверительной написі. Операцію не може підписувати обличчя, на користь або за участю якого вона засвідчена.

Якщо громадянин, що звернувся за здійсненням нотаріальної дії, безграмотний або сліпий, нотаріус, крім того, читає йому текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка. Якщо сліпий громадянин грамотний, він сам підписує документ.

Якщо глухий, німий або глухонімий громадянин, що звернувся за здійсненням нотаріальної дії, грамотний, він сам читає документ і підписує його. Якщо такий громадянин безграмотний, то при здійсненні нотаріальної дії обов'язково повинно бути присутній грамотна особа, яка може пояснитися з глухим, німим або глухонімим громадянином і засвідчувати своїм підписом, що зміст операції, заяви або іншого документа відповідає його волі як учасника нотаріальної дії.

Нотаріус може не вимагати кожний раз присутності відомих йому посадових осіб підприємств, установ і організацій, якщо він має зразки підписів цих посадових осіб, отримані при особистому звертанні, і автентичність їх підписів не викликає сумніву.

При здійсненні нотаріальних дій нотаріус повинен бути неупередженим. Тому у відповідності зі ст. 9 Закону нотаріус або посадова особа виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради народних депутатів, здійснюючі нотаріальні дії, не має право здійснювати нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, їх або своїх родичів (дителей, дітей, внуків, діда, бабуш125

«айо^ников ки, братів, сестер), а також на ім'я і від імені

даного виконавчого комітету. Посадові л полнительних комітетів сільських, селищних, горЛФ

нг1тарц»-пьние ветов народних депутатів не має право здійснювати н°

_-, г

дії також на ім'я і від імені даного исп°ли' комітету. У необхідних випадках нотаріальні деі*сі вершаются в будь-який інший державної яотаР1

ипиі ДО^ІТЄТЄ

контори, у приватного нотаріуса або у виконавець^0*1 іншого сільського, селищного, міського срв^той так" , д депутатів. Посадові особи, перерахований Закону, не мають право засвідчувати заповіти і дов^Р6*

/^ипбго чоловіка своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені сви "

"~ пий, Дітей, або своєї дружини, їх і своїх родичів (одител"

внуків, діда, бабусі, братів, сестер). НотаріаЛьН равненние в ним дії, довершені з наруІІ16**1*6 - новленних справжньою статтею правив, є* н^ тельними.

Всі нотаріальні дії, довершені нот Р реєструються в реєстрах нотаріальних дій Сс кона).

v "минете-Я ВІД-Кожній

нотаріальній дії присв#ИІ!

«отарліаль-дельнии порядковий номер. Номер, під яким н^

дтсЯ Я а до-ное дія зареєстровано в реєстрі, указив#е1

лгмІТеЯ ЬНИХ

кументах, що видається нотаріусом, або в удостов^Р* написах.

з ^т ЇХ ПрОгеєстри

повинні бути прошнуровани, лисиць^*' нумеровані. Кількість листів в реєстрі повинна 6И рено підписом посадової особи Головного упра#ле

тг /- «/-«гі^х Киє-тіциї

в Криму, управлінні юстиції в областях, гоР*-^

ве і Севастополі, уповноваженими для цього наЧалїг

цих управлінь. ~

^лг^ЗАВИВАННЯ ПЄНодпись

посадової особи скріпляється гери^ -

чатью Головного управління юстиції в Криму, уЯР^ юстиції в областях, містах Києві і Севастополі.

Запис нотаріальної дії в реєстр про#3^ ^апи-нотаріусом або інакшим працівником державний** альной контори або особою, що знаходиться в трудови^ °

гпґ~?^* "ОЪС"

126

ниях з приватним нотаріусом, тільки після того, як УД4^

ригельная напис на документі або документ, що видається нотаріусом ним підписані.

Запис в реєстр олівцем не допускається.

Кожний нотаріус веде окремий реєстр. У державній нотаріальній конторі, де працюють трохи нотаріусів (в многосоставной нотаріальній конторі), реєстрам привласнюються індекси, які співпадають з номером друку державного нотаріуса. У цьому разі номера на документах, що оформляються державним нотаріусом, означаються таким чином: № 1-1, № 1-2, № 2-1 і т. д., де перша цифра означає індекс реєстру, а друга - порядковий номер запису.

З-дозволу Головного управління юстиції в Криму, управлінь юстиції в областях, містах Києві і Севастополі нотаріуси можуть вести самостійні реєстри для запису окремих нотаріальних дій.

У цьому разі номера на документах, записані в реєстри, означаються таким чином: № 1-До-10 (т. е. запис з номером десять зроблена в першому реєстрі для реєстрації запевнення вірності копій документів в многосоставной державній нотаріальній конторі); № З-В-5 (запис з номером п'ять зроблена в третьому реєстрі для реєстрації виконавчих написів в многосоставной державній нотаріальній конторі); № Д-4 (запис з номером чотири зроблена в реєстрі для запису довіреності в односоставной державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса).

Нотаріус-має право видавати виписки з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій по письмовій заяві громадян, підприємств, установ або організацій, відносно яких або за дорученням яких здійснюються нотаріальні дії, а також на письмову вимогу суду, прокуратури, органів слідства і дізнання в зв'язку з справами, що знаходяться в їх виробництві.

Виписки з реєстрів нотаріальних дій про заповіти видаються тільки після смерті заповідача.

Стаття 53 Закону передбачає можливість видачі дубліката нотаріально засвідченого документа.

У разі втрати документа, засвідченого або ви127

даного нотаріусом або посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради народних депутатів, по письмовій заяві осіб, по довіреності яких або відносно яких виконувалося нотаріальна дія, державним нотаріальним архівом видається дублікат втраченого документа.

До передачі в архів примірників документів, засвідчених або виданих нотаріусом, дублікат втраченого документа видається нотаріусом по місцю його зберігання.

Державний нотаріальний архів або державна нотаріальна контора видають також дублікати заповітів, які поступили на зберігання від посадових осіб, вказаних в ст. 40 Закону.

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним в заповіті спадкоємцям після уявлення свідчення про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, вказаних в заповіті, він може бути виданий їх спадкоємцям після представлення ними свідчення об смерті заповідача і вмерлого спадкоємця.

Дублікат документа повинен містити в собі весь текст засвідченого або виданого документа.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і проводиться удостоверительная напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, що зберігається в справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса.