На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 1. Поняття і система принципів нотаріального процесу

Нотаріальний процес характеризується рядом принципів, що забезпечують виконання задач нотаріату. Принципи нотаріального процесу - це найбільш загальні правові вимоги до здійснення нотаріальної діяльності, що відображають характер нотаріального виробництва. Вони знаходять своє закріплення в нормах права.

Принципи нотаріального процесу можна класифікувати по різних основах. Наприклад, по сфері поширення вони діляться на загальноправові (характерні для всіх галузей права); міжгалузеві (загальні з цивільним процесом); галузеві (властиві тільки нотаріальної діяльності). По функціональній ознаці можна виділити принципи організації нотаріату і принципи здійснення нотаріальної діяльності.

91

Найбільш доцільною представляється класифікація принципів нотаріального процесу по джерелу їх закріплення в спеціальному законодавстві про нотаріат, З урахуванням цього критерію до принципів нотаріального процесу відносяться принципи:

законність;

обгрунтованість нотаріальних актів;

диспозитивності;

безпосередність;

національної мови;

сприяння громадянам і організаціям в реалізації

їх прав;

таємниці здійснення нотаріальних дій.