На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

ЗМІСТ

Розділ I. Возникновеніє і розвиток

нотаріату 3

з 1. Виникнення нотаріату

в Західній Європі 3

з 2. Виникнення і розвиток вітчизняного

нотаріату 16

з 3. Сучасні системи нотаріату. Нотаріат

латинської школи і законодавство

України: порівняльний аспект 29

Розділ II. Організаційні основи діяльності

нотаріату 36

з 1. Система і компетенція нотаріальних

органів 36

з 2. Порядок призначення на посаду

і звільнення від посади нотаріуса 43

з 3. Приватна нотаріальна діяльність 49

Розділ III. Нотаріат в системі юстиції 56

з 1. Поняття нотаріату 56

з 2. Нотаріат як інститут превентивного

правосуддя 60

з 3. Норми, регулюючі

нотаріальне виробництво, в системі права 64

Розділ IV. Нотаріальний процес 69

з 1. Поняття нотаріального процесу 69

з2. Суб'єкти нотаріального процесу 73

з 3. Стадії нотаріального процесу 77

з4. Нотаріальні виробництва 85

Розділ V. Прінципи нотаріального процесу 91

з 1. Поняття і система принципів

нотаріального процесу 91

з 2. Зміст принципів нотаріального

процесу 92

236

Розділ VI. Загальні правила здійснення нотаріальних

дій 101

з 1. Місце і час здійснення нотаріальних

дій 101

з 2. Оплата нотаріальних

дій , що здійснюються 106

з 3. Вимоги, що пред'являються до нотаріальних

документів 111

з 4. Інакші правила здійснення нотаріальних

дій 123

Розділ VII. Оскарження нотаріальних дій

або відмови в з сог-сршении 128

з 1. Підсудність, 128

з 2. Підвідомчість 130

з 3. Збудження поділа 131

з 4. Підготовка і розгляд поділа 134 *

Розділ VIII. Посвідчення безперечних прав 137

з 1. Видача-свідчення про право

на спадщину 137

з 2, Видача свідчення про право власності

на частку в спільному майні чоловіків 147

з 3. Видача свідчення про придбання

житлових будинків з публічних торгів 151

Розділ IX. Посвідчення безперечних фактів 152

з 1 Основні правила посвідчення

угод ; 152

з 2. Посвідчення угод про відчуження

частки майна '. 159

з 3. Посвідчення угод

про відчуження нерухомого майна 163

з 4. Посвідчення договорів довічного

змісту 168

з 5. Посвідчення шлюбного контракту 170

з6. Посвідчення договорів застави 172

з7. Посвідчення заповітів 174

237

з 8. Посвідчення довіреності 179

з 9. Посвідчення вірності копій документів

і виписок з них 182

' з 10. Посвідчення автентичності підпису

на документах 185

з11. Посвідчення правильності перекладу 187

з 12. Посвідчення факту, що громадянин

є живим. Посвідчення факту

перебування громадянина в певному

місці. Посвідчення тотожності

громадянина з особою, зображеною на

фотографії. Посвідчення часу

пред'явлення документів 188

з 13. Передача заяв фізичних і

юридичних осіб * 191

з 14. Прийняття в депозит грошових сум

і цінних паперів 192

з 15. Здійснення морських протестів 194

Розділ X. Охранітельние нотаріальні

дії 196

з 1. Вживання заходів до охорони спадкового

майна 196

з 2. Накладення заборони на відчуження

нерухомого майна 206

з 3. Прийняття документів на зберігання 209

Розділ XI. Нотаріальні дії, направлені

на придання документам виконавчої

сили 211

з 1. Здійснення виконавчих написів 211

з 2. Здійснення протестів векселів 219

з3. Посвідчення неоплати чеків 226

Розділ XII. Меяодународное співпраця

в сфері нотаріату 228

з 1. Забезпечення реалізації права

успадкування 228

238

з 2. Прийняття нотаріусами документів,

складених за межею...-. 230

з 3. Забезпечення доказів, необхідних

для ведіння справ в органах іноземних

держав 232