На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

АНОТАЦІЯ

В. В. Комаров В. В. Баранкова

НОТАРІАТ

І НОТАРІАЛЬНИЙ

ПРОЦЕС

Підручник

для студентів юридичних вищих учбових закладів

ХАРКІВ

«Консум»

2000

ББК 67.75

Х75 Рецензенти

До 63 м. І. Штефан,

доктор юридичних наук, професор;

Ю. М. Грошевой,

доктор юридичних наук, професор Автори

В. В. Комаров,

член-кореспондент Академії правових наук України, професор, завідуючий кафедрою

цивільного процесу Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого:

розділ II (з 1, 2), розділ V, розділ VII, розділ VIII,

розділ X, розділ XI;

В. В. Баранкова,

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри цивільного процесу

Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого:

розділ I, розділ II (з 3), розділ III, розділ IV, розділ VI, розділ IX, розділ XII

Комарів В. В., Баранкова В. В.

К63 Нотаріат і нотаріальний процес: Учебник.- Харків: Консум, 2000.- 240 з.

ІЗВК 966-7124-59-2

У підручнику викладається курс нотаріату і нотаріального процесу. Розглянуті поняття нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок здійснення окремих нотаріальних дій.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних учбових закладів, наукових працівників, юристів-практиків

Друкується за авторським договором з винятковою ліцензією. Всі права захищені

,. 1203021300-030 , кку Й7, з

До 7125=2000- ' Ьс) °6ЪЯВЛ- ББК *™,\

й В. В. Комаров, В В. Баранкова, 1999

й Спільне колективне підприємство

тсом с\гґ ті^л т про з іноземними інвестиціями фірма

1ЬИ\ %6-7124-2 «Консум», оформлення, 1999