На головну   всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
§ 1. Виникнення нотаріату в Західній Європі
§ 2. Виникнення і розвиток вітчизняного нотаріату
§ 3. Сучасні системи нотаріату.
§ 1. Система і компетенція нотаріальних органів
§ 2. Порядок призначення на посаду і звільнення з посади нотаріуса
§ 3. Приватна нотаріальна діяльність
§ 1. Поняття нотаріату
§ 2. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя
§ 3. Норми, що регулюють нотаріальне виробництво, у системі права
§ 1. Поняття нотаріального процесу
§ 2. Суб'єкти нотаріального процесу
§ 3. Стадії нотаріального процесу
§ 4. Нотаріальні виробництва
§ 1. Поняття і система принципів нотаріального процесу
§ 2. Зміст принципів нотаріального процесу
§ 1. Місце і час здійснення нотаріальних дій
§ 2. Оплата чинених нотаріальних дій
§ 3. Вимоги, пропоновані до нотаріальних документів
§ 4. Інші правила здійснення нотаріальних дій
§ 1. Підсудність
§ 2. Підвідомчість
§ 3. Порушення справи
§ 4. Підготовка і розгляд справи
§ 1. Видача свідчення про право на спадщину
§ 2. Видача свідчення про право власності на частку в загальному майні чоловіків
§ 3. Видача свідчення про придбання житлових будинків з публічних торгів
§ 1. Основні правила посвідчення угод
§ 2. Посвідчення угод про відчуження частки майна
§ 3. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна
§ 4. Посвідчення договорів довічного змісту
§ 5. Посвідчення шлюбного контракту
§ 6. Посвідчення договорів застави
§ 7. Посвідчення заповітів
§ 8. Посвідчення доручень
§ 9. Посвідчення вірності копій документів і виписок з них
§ 10. Посвідчення дійсності підпису на документах
§ 11. Посвідчення правильності перекладу
§ 12. Посвідчення факту, що громадянин є живим.
§ 13. Передача заяв фізичних і юридичних осіб
§ 14. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
§ 15. Здійснення морських протестів
§ 1. Уживання заходів до охорони спадкоємного майна
§ 2. Накладення заборони на відчуження нерухомого майна
§ 3. Прийняття документів на збереження
§ 1. Здійснення виконавчих написів
§ 2. Здійснення протестів векселів
§ 3. Посвідчення несплати чеків
§ 1. Забезпечення реалізації права спадкування
§ 2. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном
§ 3. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав