На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

5.4. Процентні доходи і доходи від участі в інших організаціях

1. Відсотки за державними казначейськими зобов'язаннями (ГКО), відсотки по облігаціях і цінних паперах: колишнього СРСР, Російської Федерації, органів місцевого самоврядування.

2. Відсотки по внесках в банках, що знаходяться на території Російській Федерації:

- по рублевим внесках (за винятком строкових пенсійних внесків, внесених до 1 січня 2001 року на термін не менш 6 місяців) в межах 3/4 діючої ставки рефінансування ЦБ РФ протягом періоду, за який нараховані відсотки;

- по строкових пенсійних внесках, внесених до 1 січня 2001 року на термін не менш 6 місяців, в межах сум, розрахованих виходячи з діючої ставки рефінансування ЦБ РФ протягом періоду, за який нараховані відсотки;

- по валютних внесках в межах 9 відсотків річних.

3. Доходи акціонерів (засновників, учасників) від переоцінки основних фондів (коштів) акціонерного товариства (товариства з обмеженою відповідальністю, іншої організації). Даний вигляд доходу може бути отриманий у вигляді:

- додаткових акцій (інакших майнових часткою), розподілених між акціонерами (засновниками, учасниками) пропорціонально їх частці і видам акцій (для акціонерів);

- різниці між новою і первинною номінальною вартістю акцій (майнових часткою в статутному капіталі).