На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

4.4.1. Вирахування для індивідуальних підприємців

Застосовують професійне податкове вирахування до доходів, отриманих протягом податкового періоду від здійснення підприємницької (приватної) діяльності. Ці доходи підлягають оподаткуванню по ставці 13 відсотків. Законодавець передбачив два варіанти визначення розміру професійного податкового вирахування.

1-й варіант. Розмір професійного вирахування визначається як сума фактично зроблених витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням налогооблагаемого доходу. Витрати приймаються до заліку тільки при наявності підтверджуючих ці витрати документів. Крім того, ці витрати повинні відповідати складу витрат, які зменшують податкову базу по податку на прибуток відповідно до розділу 25 Податкового кодексу "Податок на прибуток організацій". У складі витрат при визначенні професійного вирахування також враховуються:

- суми податку на майно фізичних осіб, сплачені підприємцем у відповідності зі статтями розділу "Податок на майно фізичних осіб" (за винятком житлових будинків, квартир, дач, гаражів) по майну, що безпосередньо використовується для ведіння підприємницької діяльності. До введення в дію розділу "Податок на майно фізичних осіб" потрібно керуватися Законом РФ від 9 грудня 1991 р. N 2003-1 "Про податки на майно фізичних осіб";

- суми єдиного соціального податку, сплачені індивідуальним підприємцем в звітному податковому періоді по встановлених ставках як як безпосередній платник, так і як роботодавець, виробляючий виплати найманим працівникам;

- інші нараховані або сплачені підприємцем за податковий період податки і збори (за винятком податку на доходи фізичних осіб), встановлені чинним законодавством. До заліку приймаються тільки ті податки і збори, які пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Якщо підприємець здійснює декілька видів діяльності, то до вирахування приймається сукупна сума витрат по всіх видах здійснюваної діяльності.

У Методичних рекомендаціях для податкових органів визначено, що при численні податкової бази по підсумках звітного податкового періоду проводиться підсумовування витрат по всіх довершених операціях (операціям, діям) незалежно від того, отриманий по кожній з них окремо дохід або збиток.

Приклад 20

Індивідуальний підприємець займається торгівлею і здійснює грузоперевозки. За звітний календарний рік дохід (виручка) від продажу товарів становив 700 000 рублів, а від грузоперевозок - 270 000 рублів. Витрати по торговій діяльності становили 570 000 рублів, а по грузоперевозкам - 280 000 рублів. Для визначення податкової бази підсумовуються доходи і витрати по всіх видах діяльності. Усього дохід підприємця за звітний податковий період становитиме 970 000 рублів (700 000 крб. + 270 000 крб.), а витрати (тобто професійне податкове вирахування) - 850 000 крб. (570 000 крб. + 280 000 крб.). Крім того, індивідуальний підприємець як особа, що виконувала інтернаціональний обов'язок в Афганістані, подав письмову заяву про надання йому стандартного вирахування 500 рублів. Це вирахування надається за кожний місяць податкового періоду, тобто в розмірі 6000 рублів (500 крб. х 12 міс.). Податкова база буде рівна 114 000 рублів (970 000 крб.- 850 000 крб.- 6000 крб.), а обчислений податок - 14 820 рублів (114 000 крб. х 13%).

2-й варіант. Розмір професійного вирахування становить 20 відсотків від загальної суми доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Цей варіант використовується у випадках, коли підприємець не може документально підтвердити зроблені витрати. Зверніть увагу, що в пункті 1 статті 221 міститься обмовка про незастосування даного методу визначення професійного вирахування відносно доходів фізичних осіб, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, але не зареєстровані як індивідуальні підприємці.

Приклад 21

Дохід від торгової діяльності індивідуального підприємця за звітний рік становив 80 000 рублів. Документально свої витрати він підтвердити не може. Тому при подачі податкової декларації він написав заяву про надання йому професійного податкового вирахування в розмірі 20 відсотків від суми отриманого доходу. Сума наданого підприємцю професійного вирахування становитиме 16 000 рублів (80 000 крб. х 20%).

При визначенні податкової бази витрати, підтверджені документально, не можуть враховуватися одночасно з витратами в межах встановленого нормативу.