Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

4.4. Професійне податкове вирахування

Порядок надання професійного вирахування, передбачений статтею 221 НК РФ, представимо у вигляді таблиці:

- -

¦ Платник податків ¦Основа¦Хто предос-¦Коли предостав-¦

¦ ¦для виче-¦тавляет ви-¦ляется вирахування ¦

¦ ¦та ¦пар ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Індивідуальний підприємець: ¦Письмен- ¦Податковий ¦При подачі нало-¦

¦1. Громадянин, що здійснює¦ное заяв-¦орган ¦говой декларації¦

¦підприємницьку діяч-¦ление ¦ ¦за минулий на-¦

¦ность без освіти юридичес-¦ ¦ ¦логовий період ¦

¦кого особи ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Приватний нотаріус ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Громадянин, що займається част-¦ ¦ ¦ ¦

¦ний практикою в порядку, устано-¦ ¦ ¦ ¦

¦вленном діючим законода-¦ ¦ ¦ ¦

¦тельством (астний охоронник,¦ ¦ ¦ ¦

¦приватний детектив) ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Громадянин, що отримав дохід від¦Пісьмен- ¦Податковий ¦При численні¦

¦виконання робіт (казания вус-¦ное заяв-¦агент ¦податкової бази¦

¦луг) за договором гражданско-пра-¦ление ¦ ¦на дату факти-¦

¦вового характеру ¦ ¦ ¦ческого получе-¦

¦ ¦ ¦ ¦ния доходу ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦ ¦Податковий ¦При подачі нало-¦

¦ ¦ ¦орган при¦говой декларації¦

¦ ¦ ¦відсутності ¦за минулий на-¦

¦ ¦ ¦податкового ¦логовий період ¦

¦ ¦ ¦агента ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Громадянин, що отримав дохід від¦Пісьмен- ¦Податковий ¦При подачі нало-¦

¦виконання робіт (казания вус-¦ное заяв-¦орган ¦говой декларації¦

¦луг) за договором гражданско-пра-¦ление ¦ ¦за минулий на-¦

¦вового характеру, укладеному з¦ ¦ ¦логовий період ¦

¦фізичною особою, що не є¦ ¦ ¦ ¦

¦податковим агентом ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Автор: ¦Письмен- ¦Податковий ¦При численні¦

¦1. Громадянин, що отримав автор-¦ное заяв-¦агент ¦податкової бази¦

¦ское винагорода ¦ление ¦ ¦на дату факти-¦

¦2. Громадянин, що отримав возна-¦ ¦ ¦ческого получе-¦

¦граждение за створення, исполне-¦ ¦ ¦ния доходу ¦

¦ние або інакше використання про-¦ ¦ ¦ ¦

¦изведений науки, літератури і¦ ¦ ¦ ¦

¦мистецтва ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Автор відкриття, винаходу¦ ¦ ¦ ¦

¦ния або промислового зразка,¦ ¦ ¦ ¦

¦Податковий ¦При подачі нало-¦

¦ ¦ ¦орган, що отримав винагороду ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦ ¦при ¦говой декларації¦

¦ ¦ ¦відсутності ¦за минулий на-¦

¦ ¦ ¦податкового ¦логовий період ¦

¦ ¦ ¦агента ¦ ¦

- -

Для отримання професійного податкового вирахування платник податків повинен подати письмову заяву податковому агенту. При відсутності податкового агента платник податків отримує професійне податкове вирахування в податковій інспекції по місцю свого проживання. Для цього платник податків представляє податкову декларацію за минулий календарний рік і письмову заяву на професійне вирахування.

Розглянемо схему надання професійного вирахування вказаним в таблиці групам платників податків.