На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

4.2. Соціальне податкове вирахування

Надання соціального податкового вирахування регулюється статтею 219 НК РФ. Ще раз нагадаємо, що це податкове вирахування застосовується тільки до доходів, оподатковуваних по ставці 13 відсотків, при подачі платником податків декларації і письмової заяви про надання вирахування до податкового органу по закінченні календарного року.

З урахуванням пункту 8 статті 78 Податкового кодексу податкові декларації із заявами про надання соціального вирахування можуть бути представлені протягом трьох років після закінчення податкового періоду (календарного року), в якому платниками податків були зроблені вказані витрати.

Законодавцем встановлене наступне соціальне податкове вирахування:

- -

¦ Вигляд соціального вирахування ¦ Розмір вирахування ¦

¦-¦-¦

¦1. Суми з доходів налогоплательщи-¦Фактично зроблені витрати,¦

¦ка, що перераховуються на благотворитель-¦але не більше за 25% суми доходу, по-¦

¦ние меті ¦лученного в податковому періоді ¦

¦-¦-¦

¦2. Витрати платника податків на своє¦Фактично сплачена сума, але¦

¦навчання в освітніх учрежде-¦не більше за 25 000 рублів ¦

¦ниях в податковому періоді ¦ ¦

¦-¦-¦

¦3. Витрати платника податків-народите-¦Фактично сплачена сума, але¦

¦ля на навчання своїх дітей у возрас-¦не більше за 25 000 рублів на кожного¦

¦ті до 24 років на денній формі обуче-¦дитина в загальній сумі на обох ро-¦

¦ния в освітніх установах ¦дителей ¦

¦-¦-¦

¦4. Витрати платника податків на своє¦Фактично сплачена сума, але не¦

¦лікування, лікування чоловіка (дружини),¦більш 25 000 рублів (місці з рас-¦

¦своїх батьків, своїх дітей у віз-¦ходи на медикаменти) ¦

¦расте до 18 років ¦ ¦

¦-¦-¦

¦ ¦Фактично сплачена сума по до-¦

¦ ¦рогостоящим видам лікування ¦

¦-¦-¦

¦5. Витрати платника податків на при-¦Фактично сплачена сума, але не¦

¦отримання медикаменти для себе, су-¦більш 25 000 рублів (місці з рас-¦

¦пруга (дружини), своїх батьків,¦хід на лікування) ¦

¦своїх дітей у віці до 18 років ¦ ¦

- -

Згідно з статтею 222 НК РФ, законодавчі (представницькі) органи суб'єктів РФ можуть встановлювати інакші розміри соціального вирахування з урахуванням своїх регіональних особливостей, але в межах розмірів, встановлених Податковим кодексом.

Порядок надання податкового вирахування роз'яснений в листі МНС РФ від 4 лютого 2002 р. N СА-6-04/124 "Про соціальне податкове вирахування".

Зупинимося детальніше на перерахованих видах соціального вирахування.

Добродійність

У подпункте 1 пункту 1 статті 219 НК РФ перераховані види добродійної допомоги, які враховуються при розрахунку соціального вирахування, а саме:

- допомога організаціям науки, культури, утворення, охорони здоров'я і соціального забезпечення при умові, що ці організації частково або повністю фінансуються з коштів відповідних бюджетів;

- допомога фізкультурно-спортивним організаціям, освітнім і дошкільним установам на потреби фізичного виховання громадян і зміст спортивних команд;

- суми пожертвувань релігійним організаціям на здійснення ними статутної діяльності.

Зверніть увагу, що приймаються тільки суми, перераховані (виплачені) платником податків у вигляді грошових коштів.

Грошові кошти на добродійні цілі можуть бути перераховані безпосередньо з доходів платника податків організацією. Для цього платник податків повинен написати відповідну заяву в бухгалтерію організації, в якій він отримує дохід. Підтвердженням зроблених витрат на добродійність будуть наступні документи:

- довідка організації про зроблені переліки по заяві платника податків;

- копія платіжного доручення з відміткою банку про виконання.

Платник податків може перерахувати грошові кошти безпосередньо зі свого банківського рахунку. Такі витрати підтверджуються банківською випискою.

Якщо платник податків вніс грошові кошти безпосередньо в касу організації, якою він надає фінансову допомогу, то зроблені витрати на добродійність підтверджуються квитанцією до прибуткового касового ордера. У цій квитанції повинне бути вказане призначення коштів, що вносяться.

Приклад 9

Заробіток платника податків по місцю основної роботи становить 10 000 рублів в місяць. По письмовій заяві платника податків йому було надане стандартне вирахування на нього в розмірі 400 рублів і двох його дітей в розмірі 300 рублів на кожну дитину. У зв'язку з тим, що в березні дохід платника податків по місцю основної роботи, обчислений наростаючим підсумком, перевищив 20 000 рублів, стандартне вирахування з березня місяця йому не надаються. Протягом календарного року платник податків отримав по місцю основної роботи дохід у вигляді оплати труда в розмірі 120 000 рублів. Роботодавець - податковий агент визначив податкову базу за звітний період в розмірі 118 000 рублів (120 000 крб.- 400 крб. х 2 міс.- 300 крб. х 2 дитини х 2 міс.) і обчислив і втримав податок в розмірі 15 340 крб. (118 000 крб. х 13%).

Крім вказаного доходу платник податків отримав протягом календарного року авторську винагороду в сумі 70 000 рублів. У джерела виплати доходу був обчислений і втриманий податок на цей дохід в розмірі 9100 рублів (70 000 крб. х 13%).

Протягом податкового періоду (календарного року) платник податків надав добродійну допомогу наукової організації, що повністю фінансується з бюджету, в розмірі 50 000 рублів шляхом перерахування грошових коштів зі свого рахунку в банку на розрахунковий рахунок організації.

При подачі податкової декларації до податкового органу платник податків написав заяву про надання йому соціального вирахування на добродійність і представив наступні документи:

- довідку за формою N 2-НДФЛ з основного місця роботи;

- довідку за формою N 2-НДФЛ від організації, яка виплатила платнику податків авторську винагороду;

- виписку зі свого рахунку в банку про перерахування грошових коштів на добродійні цілі.

Граничний розмір такого вирахування становить 25 відсотків від отриманих платником податків доходів, оподатковуваних по ставці 13 відсотків, тобто 47 500 рублів [(120 000 крб. + 70 000 крб.) х 25%].

Податкова база платника податків за звітний рік буде рівна 140 500 рублів (120 000 крб. + 70 000 крб.- 2000 крб.- 47 500 крб.), де 2000 рублів - стандартне вирахування, надане платнику податків по місцю основної роботи. Обчислений за рік податок буде рівний 18 265 рублів (140 500 крб. х 13%). Протягом податкового періоду у джерел виплат з доходів платника податків був втриманий податок в розмірі 24 440 рублів (15 340 крб. + 9100 крб.).

По підсумках здачі податкової декларації податковий орган поверне платнику податків зайво втриману в податковому періоді суму податку в розмірі 6175 рублів (24 440 крб.- 18 265 крб.).

Освіта

Згідно з подпункту 2 пункту 1 статті 219, вирахування на освіту надається при наявності у освітньої установи відповідної ліцензії (у відповідності зі ст. 33 Закону РФ від 10 липня 1992 р. N 3266-1 "Про освіту") або інакшого документа, який підтверджує статус учбового закладу (для іноземних освітніх установ).

Ліцензія повинна мати додаток, без якого вона є недійсною. У додатку до ліцензії повинні бути вказані:

- переліки освітніх програм, напрямів і спеціальностей підготовки, по яких надається право ведіння освітньої діяльності;

- інша інформація, що характеризує особливості здійснення освітнього процесу.

До освітніх установ відносяться установи дошкільного, загальноосвітнього, початкового, середнього, вищого і послевузовского професійного утворення, додаткової освіти і інші.

Платник податків, який оплачує освітні послуги за себе, укладає письмовий договір з освітньою установою від свого імені.

Платник податків-родитель, що оплачує освітні послуги за дитину, що не досягла 18 років, укладає договір з освітньою установою також від свого імені. Якщо ж дитині виконалося 18 років, то договір, як правило, укладається з учнем.

У договорі повинен бути обумовлений порядок надання платних освітніх послуг, права і обов'язки сторін, ціна (вартість послуги) і порядок розрахунків.

Для отримання соціального податкового вирахування на освіту платник податків повинен надати до податкового органу документи, підтверджуючі його фактичні витрати на навчання.

Вирахування надається за весь період навчання в учбовому закладі, включаючи академічний відпуск, оформлений у встановленому порядку в процесі навчання.

Платник податків-родитель, що подав до податкового органу заяву про надання йому соціального податкового вирахування в зв'язку з витратами на навчання дітей, надає наступні документи:

- довідку (довідки) про доходи за формою N 2-НДФЛ;

- "Довідку про оплату навчання для представлення до податкових органів Російської Федерації" за формою, затвердженою наказом МНС РФ від 27 вересня 2001 р. N БГ-3-04/370 по узгодженню з Міністерством освіти РФ. Зверніть увагу! МНС РФ своїм наказом від 12 липня 2001 р. N БГ-3-04/357 відмінило вищеназваний наказ від 27 вересня 2001 р. Тому для отримання соціального вирахування по доходах, отриманих в 2002 році, вказану довідку представляти не треба;

- копію договору з освітньою установою, що має ліцензію на надання відповідних освітніх послуг, укладеного між освітньою установою і учнем або між освітньою установою і платником податків - родителем учня денної форми навчання;

- копії платіжних документів, підтверджуючі внесення (перелік) грошових коштів освітній установі за навчання дитини (дітей) платника податків;

- копію (копії) свідчення про народження дитини (дітей) платника податків.

Приклад 10

Громадянин Петров працює майстром в ТОВ "Мотор" за трудовим договором і отримує щомісячну заробітну плату в розмірі 7000 рублів. У 2002 році по місцю основної роботи йому було надане стандартне податкове вирахування в розмірі 400 рублів в січні і лютому. Всього вирахування становило 800 рублів. У березні дохід Петрова, обчислений наростаючим підсумком, становив 21 000 рублів (7000 крб. х 3 міс.), тобто перевищив 20 000 рублів. Тому з березня місяця Петрову стандартне податкове вирахування не надається. Доходи Петрова за 2002 рік в ТОВ "Мотор" становили 84 000 крб. (7000 крб. х 12 міс.). Податкова база по доходах, отриманих в ТОВ "Мотор", склала в 2002 році 83 200 крб. (84 000 крб.- 800 крб.). Податок, обчислений з доходів, отриманих в ТОВ "Мотор", становив 10 816 крб. (83 200 крб. х 13%).

Петров в 2002 році також працював за сумісництвом сторожем на автостоянке. Його заробіток в податковому періоді (календарному році) становив 36 000 рублів. З цього заробітку був втриманий податок в розмірі 4680 крб. (36 000 крб. х 13%).

Разом податковими агентами з доходів Петрова в 2002 році був втриманий податок в розмірі 15 496 крб. (10 816 крб. + 4680 крб.).

Петров вчиться заочно в Автодорожний університеті. Навчання платне. Петров заплатив в 2002 році за своє навчання 22 000 рублів. По заяві Петрова бухгалтер ТОВ "Мотор" втримав гроші за навчання з його заробітної плати і перерахував на розрахунковий рахунок учбового закладу.

У січні 2003 року Петров подав в податкову інспекцію по місцю проживання податкову декларацію і заяву про надання йому соціального податкового вирахування. До заяви Петров приклав:

- довідку за формою N 2-НДФЛ, видану ТОВ "Мотор";

- довідку за формою N 2-НДФЛ, видану автостоянкой;

- довідку з бухгалтерії ТОВ "Мотор" про зроблене утримання із заробітної плати і перерахування грошових коштів за навчання;

- копії платіжних доручень на перерахування плати за навчання (з банківською відміткою);

- копію договору Петрова з Автодорожний університетом на отримання освітніх послуг. До договору прикладена копія ліцензії (з додатком) університету.

Податкова база за 2002 рік по доходах Петрова становила 97 200 крб. (84 000 крб. + 36 000 крб.- 800 крб.- 22 000 крб.). Сума податку - 12 636 крб. (97 200 крб. х 13%). Підлягає поверненню втриманий податковими агентами податок в розмірі 2860 крб. (15 496 крб.- 12 636 крб.).

Приклад 11

Івана по місцю основної роботи отримав в 2002 році дохід в розмірі 180 000 рублів. У лютому його дохід вже перевищив 20 000 рублів. Тому Іванов отримав стандартне податкове вирахування тільки в січні: 400 рублів на себе і 600 рублів на двох дітей (300 крб. х 2). З доходів Іванова по місцю основної роботи був обчислений і втриманий податок в розмірі 23 270 крб. ((180 000 крб.- 400 крб.- 600 крб.) х 13%).

Інших доходів Івана в 2002 році не отримував.

Иванов в 2002 році заплатив за навчання своїх дітей в освітніх установах:

- 24 000 рублів за дочку у віці 19 років, яка дістає вищу освіту у вузі за денною формою навчання;

- 15 000 рублів за сина у віці 10 років, який навчається в спеціалізованій загальноосвітній школі.

По закінченні 2002 року Іванов подав до податкового органу на надання йому соціального податкового вирахування. До заяви Іванов приклав:

- довідку про доходи, отримані в 2002 році, за формою N 2-НДФЛ з основного місця роботи;

- копію договору зі спеціалізованою школою на отримання освітніх послуг для сина (з копією ліцензії і додатку до неї);

- копію договору дочки з вузом на отримання освітніх послуг (з копією ліцензії і додатку до неї);

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів, підтверджуючих факт оплати навчання дітей в освітніх установах;

- копії свідчень про народження дітей.

З урахуванням наданого соціального податкового вирахування податкова база по доходах Іванова за 2002 рік становила 140 000 крб. (180 000 крб.- 400 крб.- 600 крб.- 24 000 крб.- 15 000 крб.). Податок на доходи Іванова за 2002 рік становив 18 200 крб. (140 000 крб. х 13%). Таким чином, підлягає поверненню сума податку, втримана по місцю основної роботи, в розмірі 5070 крб. (23 270 крб.- 18 200 крб.).

Зверніть увагу: не надається вирахування:

а) по витратах на оплату освітніх послуг, наданих індивідуальними підприємцями;

б) по витратах на оплату навчання, що надається організаціями, що не мають ліцензій, в формі разових лекцій, стажування, семінарів, інших видів навчання, що не супроводяться видачею документів про освіту і (або) кваліфікацію.

Лікування

У подпункте 3 пункту 1 статті 219 НК РФ визначені умови, при яких платник податків може скористатися даним вирахуванням:

- медична установа повинна бути російською, мати відповідну ліцензію на здійснення медичної діяльності;

- перелік медичних послуг, повинен бути затверджений Урядом РФ. Перелік видів лікування, що дорого коштують також затверджується постановою Уряду РФ. У цей час діє постанова Уряди від 19 березня 2001 року N 201 "Про затвердження переліків медичних послуг і видів лікування в медичних установах Російської Федерації, що дорого коштують, лікарських засобів, суми оплати яких за рахунок власних коштів платника податків враховуються при визначенні соціального податкового вирахування";

- медикаменти, вартість яких приймається до вирахування, повинні міститися в переліку лікарських засобів, що затверджується Урядом РФ. У цей час діє постанова Уряди від 19 березня 2001 р. N 201;

- медикаменти повинні бути призначені лікуючим лікарем. При цьому, згідно з спільним наказом від 25 липня 2001 р. Мінздоров'я РФ N 289 і МНС РФ N БГ-3-04/256, лікар повинен використати для виписки лікарських засобів рецептурний бланк облікової форми N 107/у. Цим же наказом затверджений порядок виписки лікарських засобів, вартість яких враховується при визначенні суми соціального податкового вирахування;

- витрати на лікування і медикаменти платник податків повинен зробити за рахунок власних коштів;

- платник податків повинен надати податковому органу наступні документи, підтверджуючі його фактичні витрати на лікування:

- довідку про оплату медичних послуг за формою, затвердженою наказом від 25 липня 2001 р. Мінздоров'я РФ N 289 і МНС РФ N БГ-3-04/256;

- копії платіжних документів, підтверджуючих внесення (перелік) платником податків грошових коштів медичним установам Російської Федерації;

- копію договору платника податків з російською медичною установою про надання медичних послуг або видів лікування, що дорого коштують (якщо такий договір укладався);

- копію свідоцтва про шлюбі (якщо платник податків сплатив медичні послуги і лікування за свого чоловіка);

- копію свідчення про народження платника податків або інакший підтверджуючий документ (якщо платник податків сплатив медичні послуги і лікування за свого родителя або батьків);

- копію (копії) свідчення про народження дитини (дітей) платника податків (якщо платник податків сплатив медичні послуги і лікування за свою дитину у віці до 18 років);

- платник податків повинен надати податковому органу наступні документи, підтверджуючі його фактичні витрати на придбання медикаменти:

- рецептурние бланки з призначеннями лікарських засобів за формою 107/у. На цих бланках повинен стояти штамп: "Для податкових органів Російської Федерації, ИНН платника податків";

- платіжні документи, підтверджуючі оплату платником податків призначених лікарських засобів;

- копію свідоцтва про шлюбі (якщо платник податків сплатив лікарські засоби, призначені його чоловіку або дружині);

- копію свідчення про народження платника податків або інакший підтверджуючий документ (якщо платник податків сплатив лікарські засоби, призначені його родителю або батькам);

- копію (копії) свідчення про народження дитини (дітей) платника податків (якщо платник податків сплатив лікарські засоби для своєї дитини у віці до 18 років).

При подачі заяви на соціальне податкове вирахування платник податків також представляє довідку (довідки) про доходи за формою N 2-НДФЛ.

Приклад 12

У звітному календарному році платник податків сплатив своє лікування в денному стаціонарі в сумі 10 000 рублів, придбав медикаменти по рецептах, виписаних лікарем, для себе і своєї дружини на суму 5000 рублів, а також сплатив нейрохірургічну операцію свого батька в розмірі 28 000 рублів. Дохід платника податків, оподатковуваний по ставці 13 відсотків, з урахуванням наданого йому стандартного вирахування по місцю основної роботи становив 95 000 рублів. При подачі податкової декларації до податкового органу по закінченні року платник податків написав заяву про надання йому соціального вирахування на лікування. Витрати, понесені платником податків на своє лікування і придбання медикаменти для себе і своєї дружини в розмірі 15 000 рублів (10 000 крб. + 5000 крб.) складають менше за 25 000 рублів. Отже, вони приймаються до вирахування повністю. Операція батька платника податків відноситься до видів лікування, що дорого коштують, і витрати, понесені платником податків в розмірі 28 000 рублів, приймаються до вирахування без обмеження, тобто в повному розмірі. Таким чином, для визначення податкової бази за минулий календарний рік доходи платника податків повинні бути зменшені на суму соціального вирахування 43 000 рублів (15 000 крб. + 28 000 крб.). Податкова база становитиме 52 000 крб. (95 000 крб.- 43 000 крб.), а сума обчисленого податку по ставці 13% - 6760 крб. (52 000 крб. х 13%).