На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

4.1. Стандартне податкове вирахування

Статтею 218 НК РФ встановлено чотири стандартних вирахування.

1. Стандартне вирахування в розмірі 3000 рублів. Надається за кожний місяць податкового періоду.

2. Стандартне вирахування в розмірі 500 рублів. Надається за кожний місяць податкового періоду.

3. Стандартне вирахування в розмірі 400 рублів. Надається за кожний місяць податкового періоду до місяця,

в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищить 20 000 рублів.

4. Стандартне вирахування в розмірі 300 рублів на кожну дитину у віці до 18 років або до 24 років, якщо дитина є учнем денної форми навчання. Надається за кожний місяць податкового періоду до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищить 20 000 рублів.

Стандартне вирахування застосовується тільки до доходів, оподатковуваних по ставці 13 відсотків. Якщо платник податків має право на вирахування 3000 рублів і 500 рублів, то йому надається одне вирахування 3000 рублів. Платникам податків, що мають право на вирахування 3000 рублів або 500 рублів, не надається вирахування 400 рублів.

Стандартне податкове вирахування надається платнику податків протягом року одним з роботодавців по вибору платника податків. До прийняття нового закону подібне вирахування надавалося тільки по основному місцю роботи платника податків. Якщо протягом року стандартне вирахування не надавалося або було надані в меншому розмірі, ніж передбачено Податковим кодексом, то платник податків може ними скористатися по закінченні податкового періоду при подачі декларації до податкового органу з додатком документів, підтверджуючих його право на вирахування.

Юридичні і фізичні особи, що не визнаються у встановленому порядку роботодавцями, виплати доходу, що є джерелами фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру, стандартне податкове вирахування надавати не має право. Це положення витікає з норм трудового законодавства, згідно з яким роботодавцем може бути юридична або фізична особа, що уклала трудовий договір (контракт) з фізичною особою (працівником). За договором працівник зобов'язується виконувати роботу по певній спеціальності, кваліфікації або посадам з підкоренням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець (юридична або фізична особа) зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови труда, передбачені законодавством про труд, колективним договором і угодою сторін.

Платникам податків, що почали свою роботу у роботодавця не з першого місяця податкового періоду, податкове вирахування в розмірі 400 і 300 крб. надаються по вказаному місцю роботи з урахуванням доходу, отриманого з початку року по колишньому місцю роботи. Сума отриманого фізичною особою доходу по колишньому місцю роботи підтверджується довідкою за формою 2-НДФЛ.

Платники податків мають право на стандартне вирахування за кожний місяць податкового періоду (календарного року) незалежно від того, чи мав він дохід в якомусь певному місяці.

Приклад 1

Працівник підприємства має право на стандартне вирахування в розмірі 400 рублів. У звітному календарному році він знаходився у відпуску за свій рахунок протягом березня і квітня. Його заробіток на підприємстві, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищив 20 000 рублів в червні місяці.

У такому випадку при розрахунку податкової бази дохід працівника за календарний рік повинен бути зменшений на стандартне вирахування з розрахунку 5 місяців (з січня до травня включно), тобто на суму 2000 крб. (400 крб. х 5 міс.).

Приклад 2

Змінимо умови попереднього прикладу. Передбачимо, що працівник має право на стандартне вирахування 500 рублів. У такому випадку при визначенні податкової бази за календарний рік його дохід повинен бути зменшений на стандартне вирахування в розмірі 6000 крб. (500 крб. х 12 міс.).

Зверніть увагу, що стандартне податкове вирахування, як і всі інші, надається платнику податків податковим агентом тільки по його письмовій заяві. Форму заяви податковий агент може розробити сам. Зразок такої заяви даний в додатку 1.

Розглянемо детальніше, які категорії платників податків мають право на перераховане вище стандартне податкове вирахування.

Стандартне податкове вирахування в розмірі 3000 рублів

Дане стандартне вирахування передбачений подпунктом 1 пункту 1 статті 218 НК РФ і надається наступним категоріям платників податків:

1) особам, що отримав або що переніс променеву хворобу або інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (далі - ЧАЕС) або з роботами по ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС. Перелік захворювань, пов'язаних з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, затверджений наказом Мінздоров'я Росії і Мінтруда Росії від 26 травня 1999 р. N 198/85 "Про перелік захворювань, пов'язаних з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС";

2) наступним особам, що отримали інвалідність внаслідок катастрофи на ЧАЕС:

- що брав участь в ліквідації наслідків катастрофи в межах зони відчуження ЧАЕС;

- зайнятим в експлуатації або на інших роботах на ЧАЕС (в тому числі як тимчасово направлені або відряджені);

- військовослужбовцем і військовозобов'язаним, покликаним на спеціальні збори і залученим до виконання робіт по ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС (незалежно від місця дислокації цих осіб і робіт, що виконуються ними );

- обличчям начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які проходили (проходять) службу в зоні відчуження;

- евакуйованим або що поїхав в добровільному порядку із зони відчуження ЧАЕС;

- переселеним або що поїхав в добровільному порядку із зони відселення;

- що віддав кістковий мозок для порятунку життя людей, потерпілих внаслідок катастрофи на ЧАЕС (незалежно від часу, минулого від дня проведення операції і часу розвитку у цих облич інвалідності).

Встановлення інвалідності здійснюється установою державної служби медико-социальной експертизи відповідно до постанови Уряду РФ від 13 серпня 1996 р. N 965 "Про порядок визнання громадян інвалідами". Обличчя признається у встановленому порядку інвалідом на основі виданої довідки, форма якої затверджується Міністерством соціального захисту населення РФ.

Відповідно до пункту 8 Закону РФ від 15 травня 1991 р. N 1244-1 "Про соціальний захист громадян, що зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС" зоною відчуження признається територія навколо ЧАЕС, а також частина території Росії, забруднена радіоактивними речовинами внаслідок катастрофи на ЧАЕС, з якої відповідно до Норм радіаційної безпеки в 1986-1987 роках населення було евакуйоване.

Зоною відселення признається частина території Росії за межами зони відчуження, на якій густина забруднення грунтів цезієм-137 складає понад 15 Ки/кв. км, або стронцієм-90 - понад 3 Ки/кв. км, або плутонієм-239, плутонієм-240 - понад 0,1 Ки/кв. км;

3) наступним особам, що брали в 1986-1987 роках участь в роботах по ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС:

- що працював в межах зони відчуження ЧАЕС;

- зайнятим на роботах по евакуації населення, матеріальних цінностей, сільськогосподарських тварин;

- зайнятим в експлуатації або на інших роботах на ЧАЕС (в тому числі тимчасово направленим і відрядженим);

4) військовослужбовцям, громадянам, звільненим з військової служби, військовозобов'язаним, які були покликані на спеціальні збори і залучені під час зборів до робіт по ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС (включаючи злітно-підіймальний, інженерно-технічний склади цивільної авіації) незалежно від місця дислокації і робіт, що виконуються;

5) обличчям начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (в тому числі громадянам, звільненим з військової служби), що проходили в 1986-1987 роках службу в зоні відчуження ЧАЕС;

6) військовослужбовцям, громадянам, звільненим з військової служби, військовозобов'язаним, які були покликані на військові збори і брали участь в 1988-1990 роках в роботах по об'єкту "Укриття".

Згідно з пунктом 5 Положення про порядок оформлення і видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи на АЕС, затвердженого наказом МЧС Росії, Мінтруда Росії і Мінфіну Росії від 29 лютого 2000 р. N 114/66/23н, під роботами в 1988-1990 роках по об'єкту "Укриття" розуміються всі роботи всередині захищеної споруди 4-го енергоблока ЧАЕС незалежно від часу перебування в ньому і отриманого дозового навантаження, а також практичне несіння бойової служби військовослужбовцями внутрішніх військ з охорони об'єкта "Укриття" на постах N 15-19, роботи по контролю за несінням служби, рівнем дозових навантажень на постах і перевірці інженерно-технічних коштів охорони об'єкта "Укриття" по периметру, обмеженому вказаними постами;

7) наступним особам, що стали інвалідами, що отримав або що переніс променеву хворобу і інші захворювання внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидів радіоактивних відходів в ріку Теча:

- що брав в 1957-1958 роках і в 1959-1961 роках безпосередню участь в роботах по ліквідації наслідків аварії (в тому числі тимчасово направленим і відрядженим);

- зайнятим в 1949-1956 роках на роботах по проведенню захисних заходів і реабілітації радіоактивно забруднених територій вдовж ріки Теча;

- евакуйованим, переселеним і що добровільно виїхав з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення. До даних осіб в тому числі відносяться діти (включаючи дітей, що знаходилися в момент евакуації в стані внутриутробного розвитку), військовослужбовці, вільнонайманий склад військових частин і спеціального контингенту. До тих, що добровільно виїхали відносяться обличчя: а) що виїхали в період з 1949 до 1956 року включно в зв'язку з радіоактивним забрудненням ріки; б) з 29 вересня 1957 р. по 31 грудня 1958 р. в зв'язку з аварією;

- що проживає в радіоактивно забруднених населених пунктах.

Право на отримання пільг і компенсацій вказаним особам дає посвідчення єдиного зразка. Порядок оформлення і видачі посвідчення встановлений Положенням, затвердженим наказом МЧС Росії від 24 квітня 2000 р. N 229.

8) особам, що безпосередньо брали участь у випробуваннях ядерної зброї в атмосфері і бойових радіоактивних речовин, вченнях із застосуванням такої зброї до 31 січня 1963 року. Відповідно до постанови Уряду РФ від 11 грудня 1992 р. N 958 "Про заходи по забезпеченню соціального захисту громадян з підрозділів особливого ризику" до вказаної категорії платників податків відносяться обличчя, що виконували службові обов'язки:

- в складі частин, служб і підрозділів в період проведення випробувань, вчень в районі, визначеному у встановленому порядку;

- в період проведення випробувань, вчень в складі екіпажів літаків-носіїв, літаків-лабораторій, літаків (вертольотів) прикриття, радіаційної розвідки, аерофотосъемки, пробовідбору радіоактивних продуктів вибуху, а також як фахівці з технічної експлуатації, комплексної підготовки, ремонту і дезактивації цих літаків (вертольотів) на основних і допоміжних аеродромах базування;

- в складі підрозділів, що проводили аналіз проб радіоактивних продуктів вибухів і медико-біологічні дослідження з радіоактивно забрудненими биообъектами на території полігонів, на яких проводилися випробування ядерної зброї і бойових радіоактивних речовин;

- в складі частин, служб і підрозділів, що працювали на бойових полях після проведення вибухів, включаючи будівельні, монтажні, демонтажние і відбудовні роботи, евакуацію об'єктів випробувань з бойових полів, їх дезактивацію, знищення (захоронення) зруйнованих об'єктів, дезактивацію технічних засобів;

9) особам, що безпосередньо брали участь в підземних випробуваннях ядерної зброї в умовах нештатних радіаційних ситуацій (перелік цих ситуацій визначається Міністерством оборони РФ і Міністерством РФ з атомній енергії) і дії інших вражаючих чинників ядерної зброї в складі:

- державних комісій з проведення випробувань;

- екіпажів літаків (вертольотів) пробовідбору радіоактивних продуктів вибуху, вертольотів, кораблів, судів екстреної евакуації і інших забезпечуючих підрозділів;

- груп знімання матеріалів реєстрації;

- груп обслуговування аппаратурних комплексів;

- груп радіаційних і медико-біологічних досліджень з радіоактивно забрудненими биообъектами;

- груп відбору радіоактивних проб і їх лабораторної обробки;

- груп радіаційної розвідки;

- груп живучості;

- груп проведення демонтажу техніки і аппаратурних комплексів з радіоактивно забрудненої зони з подальшою їх дезактивацією;

- груп забезпечення режиму і охорони командного пункту і приустьевих майданчиків.

Приведений перелік встановлений постановою N 958;

10) особам, що безпосередньо брали участь в ліквідаціях зареєстрованого Міноборони РФ радіаційних аварій на ядерних установках надводних і підводних кораблів і на інших військових об'єктах при виконанні службових обов'язків в складі:

- екіпажів надводних і підводних кораблів з ядерними установками з постійним або періодичним знаходженням в зоні суворого режиму з моменту виникнення радіаційних аварій до їх ліквідації;

- персоналу технічних баз і допоміжних служб флоту, що брав участь в ліквідації радіаційних аварій на ядерних установках підводних кораблів і інших військових об'єктах;

- державних і відомчих комісій, призначених для розслідування причин виникнення радіаційних аварій і що працювали на аварійних об'єктах.

Приведений перелік встановлений постановою N 958;

11) особам, що брали безпосередню участь в роботах по зборці ядерних зарядів при виконанні ними службових обов'язків до 31 грудня 1961 року в складі:

- персоналу інженерно-технічних служб (складальні бригади, перевірочні лабораторії, служби зберігання);

- персоналу сховищ вузлів ядерних зарядів;

- фахівців військових представництв, що безпосередньо здійснювали контроль за виготовленням компонентів ядерних зарядів і за зборкою цих зарядів.

Приведений перелік встановлений постановою N 958;

12) особам, що безпосередньо брали участь в підземних випробуваннях ядерної зброї, проведенні і забезпеченні робіт по збору і захороненню радіоактивних речовин при виконанні службових обов'язків:

- в підрозділах науково-дослідних установ Міноборони РФ, що проводили роботи в районі епіцентра підземного ядерного вибуху;

- в підрозділах, що проводили радіаційну розвідку штольни, демонтаж обладнання і його дезактивацію після видобування з штольни;

- в підрозділах, що здійснюють проходку в порожнину підземного ядерного вибуху в штольне;

- в підрозділах, що проводили роботи по збору і захороненню радіоактивних речовин, що утворилися внаслідок будь-яких видів ядерних вибухів, випробувань бойових радіоактивних речовин, експлуатації і аварій ядерних енергетичних установок коштів озброєння.

Приведений перелік встановлений постановою N 958;

13) інвалідам Великої Вітчизняної війни. Перелік вказаних осіб визначений статтею 4 Федерального закону від 12 січня 1995 р. N 5-ФЗ "Про ветеранів";

14) особам з числа військовослужбовців, що стали інвалідами I, II і III груп внаслідок поранення, контузії або каліцтв, отриманими:

- при захисті СРСР, Російській Федерації;

- при виконанні інакших обов'язків військової служби;

- внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті (в тому числі захворювання бувших партизан). Інші категорії інвалідів, прирівняні по пенсійному забезпеченню до перерахованим в даному пункті військовослужбовцем.

Перелік вказаних в справжньому пункті осіб визначений статтею 4 Федерального закону від 12 січня 1995 р. N 5-ФЗ "Про ветеранів".

Приклад 3

Працівник організації - інвалід II групи з числа військовослужбовців. Інвалідність він отримав при виконанні обов'язків військової служби. 1 січня 2001 року працівник представив в бухгалтерію підприємства, яке є його основним місцем роботи, письмова заява про надання йому стандартного податкового вирахування відповідно до подпунктом 1 пункту 1 статті 218 НК РФ в розмірі 3000 рублів. При визначенні податкової бази податковим агентом дохід працівника щомісяця меншає на 3000 рублів з січня до грудня включно. Загальна сума наданого працівнику вирахування протягом податкового періоду становитиме 36 000 рублів (3000 крб. х 12). Заробітна плата працівника становить 2000 рублів в місяць, інших доходів по основному місцю роботи він не мав. Протягом податкового періоду (календарного року) працівник мав також дохід від роботи за сумісництвом в розмірі 14 000 рублів. Яким же чином працівник може скористатися стандартним податковим вирахуванням, що покладається йому?

1. По основному місцю роботи. Загальна сума доходу, отримана працівником протягом року, становила 24 000 рублів (2000 крб. х 12). Сума стандартного вирахування, що покладається йому більше суми доходу, тому податкова база приймається рівної нулю і податок на доходи працівника по місцю основної роботи не нараховується.

2. По місцю роботи за сумісництвом. Громадянин може подати заяву про надання йому стандартного податкового вирахування тільки одному податковому агенту-роботодавцю по його вибору. Працівник подав заяву по основному місцю роботи. Тому до доходів працівника, отриманих від роботи за сумісництвом, податкове вирахування не застосовується, і податкова база буде рівна його заробітній платі, отриманій протягом календарного року, тобто 14 000 рублів, а сума обчисленого і втриманого податку становитиме 1820 рублів (14 000 крб. х 13%).

3. При подачі податкової декларації до податкового органу після закінчення податкового періоду (не пізніше 30 квітня року, наступного за минулим податковим періодом). Скористатися правом на стандартне податкове вирахування в повному розмірі працівник зможе при подачі декларації до податкового органу. Сума його доходу за минулий календарний рік, оподатковувана по ставці 13 відсотків, становитиме 38 000 рублів (24 000 крб. + 14 000 крб.). Податкова база буде рівна отриманим доходам за мінусом належного працівнику стандартного вирахування, тобто 2000 рублів (38 000 крб.- 36 000 крб.). Сума обчисленого податку - 260 рублів (2000 крб. х 13%). Сума зайво втриманого протягом календарного року податку в розмірі 1560 рублів (1820 крб.- 260 крб.) буде повернена платнику податків по його заяві податковим органом.

Приклад 4

Скористаємося умовами попереднього прикладу 3, змінивши розмір заробітної плати працівника, що отримується ним по місцю основної роботи. Передбачимо, що щомісячна заробітна плата працівника становить 5000 рублів. У такому випадку право працівника на стандартне вирахування буде реалізоване таким чином.

1. По основному місцю роботи. Дохід працівника у вигляді заробітної плати за календарний рік становитиме 60 000 крб. (5000 крб. х 12). Податкова база буде рівна 24 000 крб.

(60 000 крб.- 36 000 крб.). Обчислений і втриманий податок становитиме 3120 крб. (24 000 крб. х 13%).

2. По місцю роботи за сумісництвом. Аналогічно прикладу 3.

3. Податкова декларація. Сума доходу працівника за податковий період становитиме 74 000 крб. (60 000 крб. + 14 000 крб.), податкова база - 38 000 крб. (74 000 крб.- 36 000 крб.), обчислений податок 4940 крб. (38 000 крб. х 13%). Протягом податкового періоду податковими агентами з доходів працівника був втриманий податок в сумі 4940 крб. (3120 крб. + 1820 крб.), що дорівнює обчисленому за рік податку. Таким чином, працівник не повинен подавати декларацію до податкового органу після закінчення календарного року, оскільки свої зобов'язання платника податків він виконав, і до повернення податок йому не належить.

Стандартне податкове вирахування в розмірі 500 рублів

Дане вирахування надається на основі подпункта 2 пункту 1 статті 218 НК РФ наступним категоріям платників податків:

1) Героям Радянського Союзу, Героям Російської Федерації, особам, нагородженим орденом Слави трьох мір;

2) наступним особам, що брали участь в Великій Вітчизняній війні або потерпілому від неї:

- вільнонайманому складу діючої армії;

- що брав участь в обороні міст і прирівняним до військовослужбовців діючої армії;

- військовослужбовцем, що проходив службу в діючій армії;

- партизанам;

- що знаходився в Ленінграде в період його блокади (з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.);

- колишнім в'язням концлагерей і т. п.;

3) інвалідам з дитинства і інвалідам I і II груп;

4) особам, що отримали внаслідок аварій або випробувань на атомних об'єктах променеву хворобу або інакше захворювання, пов'язане з радіаційним навантаженням;

5) медичному персоналу і іншим працівникам лікувальних установ, що отримав наднормативні дози радіаційного опромінювання в період з 26 квітня по 30 червня 1986 року (крім осіб, чия професійна діяльність пов'язана з роботою в умовах радіаційної обстановки на їх робочому місці);

6) особам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС і є джерелом іонізуючих випромінювань;

7) особам, що віддали кістковий мозок для порятунку життя людей;

8) робітником і службовцем, бувшим військовослужбовцем і що звільнився зі служби в органах внутрішніх справ, співробітникам установ карно-виконавчої системи, що отримали професійні захворювання внаслідок радіаційного впливу під час роботи в зоні відчуження ЧАЕС;

9) особам, які брали участь в 1957-1958 роках в ліквідації наслідків аварії на виробничому об'єднанні "Маяк" (включаючи тимчасово направлених і відряджених);

10) особам, які в 1949-1956 роках були зайняті на роботах по проведенню захисних заходів і реабілітації радіоактивно забруднених територій вдовж ріки Теча;

11) особам, евакуйованим, переселеним, що виїхали добровільно з територій, забруднених радіацією внаслідок аварії на ПО "Маяк" і внаслідок радіоактивних скидів в ріку Теча (для тих, що виїхали добровільно з 29 вересня 1957 р. по 31 грудня 1958 р. і з 1949 по 1956 роки відповідно), в тому числі евакуйованим в 1957 році військовослужбовцем, вільнонайманому складу військових частин і спецконтингенту;

12) евакуйованим, переселеним і що виїхав добровільно в 1986 році із зони відчуження і зони відселення ЧАЕС;

13) батькам і дружинам військовослужбовців (якщо вони не одружилися повторну ), загиблих внаслідок поранення, контузії або каліцтв, отриманого ними при захисті СРСР, РФ або при виконанні інакших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті;

14) батькам і дружинам (якщо вони не одружилися повторну ) державних службовців, загиблих при виконанні службових обов'язків;

15) громадянам, звільненим з військової служби або що закликалися на військові збори, що виконували інтернаціональний обов'язок в республіці Афганістан і інших країнах, в яких велися бойові дії.

Приклад 5

Працівник є інвалідом з дитинства. Він має одну дитину у віці до 18 років. На основі подпункта 2 пункту 1 статті 218 НК РФ він має право на щомісячне стандартне вирахування в розмірі 500 рублів, а на основі подпункта 4 пункту 1 статті 218 НК РФ він має право на вирахування в розмірі 300 рублів. Вирахування в 300 рублів надається йому до місяця, в якому його дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року не перевищить 20 000 рублів. Щомісяця працівнику нараховується заробіток в розмірі 4000 рублів. У таблиці показаний порядок надання стандартного податкового вирахування працівнику протягом податкового періоду:

- -

¦ Місяць ¦ Дохід ¦Наростаючий дохід¦Вирахування 300 крб.¦Вирахування 500 крб.¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Січень ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 300 ¦ 500 ¦

¦Лютий ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ 300 ¦ 500 ¦

¦Березень ¦ 4 000 ¦ 12 000 ¦ 300 ¦ 500 ¦

¦Квітень ¦ 4 000 ¦ 16 000 ¦ 300 ¦ 500 ¦

¦Травень ¦ 4 000 ¦ 20 000 ¦ 300 ¦ 500 ¦

¦Червень ¦ 4 000 ¦ 24 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Липень ¦ 4 000 ¦ 28 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Серпень ¦ 4 000 ¦ 32 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Вересень ¦ 4 000 ¦ 36 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Жовтень ¦ 4 000 ¦ 40 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Листопад ¦ 4 000 ¦ 44 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Грудень ¦ 4 000 ¦ 48 000 ¦ 0 ¦ 500 ¦

¦Разом ¦ 48 000 ¦ ¦ 1 500 ¦ 6 000 ¦

- -

Податкова база працівника за календарний рік становитиме 40 500 крб. (48 000 крб.- 1500 крб.- 6 000 крб.), а сума обчисленого податку - 5265 крб. (40 500 крб. х 13%).

Стандартне податкове вирахування 400 рублів

Дане вирахування надається на основі подпункта 3 пункту 1 статті 218 НК РФ тим категоріям платників податків, які не мають права на вирахування 3000 рублів і 500 рублів.

Приклад 6

Працівник подав письмову заяву про надання йому стандартного податкового вирахування в розмірі 400 рублів по основному місцю роботи. Заробітна плата працівника становить 3500 крб. в місяць. У березні працівник отримав премію в розмірі 2000 крб. Для визначення податкової бази нарахований дохід працівника меншає на стандартне податкове вирахування в розмірі 400 крб. Це зменшення проводиться до того місяця, поки загальна сума доходу працівника не перевищить 20 000 крб. Порядок надання вирахування протягом податкового періоду зображений в наступній таблиці:

- -

¦Місяць календарно-¦Дохід за місяць,¦Дохід наростаючим¦Стандартним нало-¦

¦го року ¦крб. ¦підсумком, крб. ¦говий вирахування, крб. ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Січень ¦ 3 500 ¦ 3 500 ¦ 400 ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Лютий ¦ 3 500 ¦ 7 000 ¦ 400 ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Березень ¦ 5 500 ¦ 12 500 ¦ 400 ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Квітень ¦ 3 500 ¦ 16 000 ¦ 400 ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Травень ¦ 3 500 ¦ 19 500 ¦ 400 ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Червень ¦ 3 500 ¦ 23 000 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Липень ¦ 3 500 ¦ 26 500 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Серпень ¦ 3 500 ¦ 30 000 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Вересень ¦ 3 500 ¦ 33 500 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Жовтень ¦ 3 500 ¦ 37 000 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Листопад ¦ 3 500 ¦ 40 500 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Грудень ¦ 3 500 ¦ 44 000 ¦Не надається¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Разом ¦ 44 000 ¦ - ¦ 2 000 ¦

- -

Як видно з таблиці, в червні місяці загальна сума доходу, нарахованого працівнику роботодавцем - податковим агентом, перевищила 20 000 рублів, тому з червня працівнику стандартне вирахування не надається. Податкова база за рік буде рівна 42 000 крб. (44 000 крб.- 2000 крб.), а сума обчисленого податку становитиме 5460 крб. (42 000 крб. х 13%).

Стандартне податкове вирахування 300 рублів

Відповідно до подпунктом 4 пункту 1 статті 218 НК РФ незалежно від надання стандартного вирахування 3000 рублів, 500 рублів або 400 рублів, платники податків мають право на стандартне вирахування в розмірі 300 рублів за кожний місяць податкового періоду на кожну дитину, що знаходиться на забезпеченні у платника податків.

Зупинимося на наступних важливих моментах, які необхідно знати і податковим агентам, і платником податків для правильного надання (застосування) вказаного вирахування:

1. Податкове вирахування надається наступним категоріям платників податків:

а) батькам;

До батьків дитини відносяться обличчя, визнані батьками відповідно до норм сімейного законодавства, записані у встановленому порядку батьком (матір'ю) дитини в книзі записів народжень і в свідченні про народження дитини. Батьки, що мають право на вирахування, можуть як перебувати, так і не перебувати в браку між собою на дату реєстрації народження дитини.

Для отримання вирахування на зміст дитини платник податків при подачі письмової заяви податковому агенту пред'являє свідчення про народження дитини.

До заяви, що зберігається у податкового агента, необхідно прикласти копію цього документа;

б) дружинам батьків;

До дружин батьків відносяться громадяни, що перебувають в зареєстрованому шлюбі з особами, що мають свою дитину, яка не є рідним (усиновленим) для цього громадянина.

Для отримання вирахування на зміст дитини громадянин із заявою на вирахування повинен надати податковому агенту свідоцтво про шлюбі і свідчення про народження дитини. Копії цих документів із заявою платника податків зберігаються у податкового агента;

в) хранителям і опікунам;

Згідно з статтею 31 ГК РФ, опіка і опікування над неповнолітніми дітьми встановлюються для захисту їх прав і інтересів, а також з метою їх виховання у випадках, коли у дітей відсутні батьки або усиновлювачі, або батьки позбавлені судом батьківських прав, або батьки ухиляються від виховання своїх дітей.

Як і в попередніх випадках, платники податків даної категорії надають податковому агенту із заявою відповідні документи, копії яких разом із заявою зберігаються у податкового агента.

2. Податкове вирахування проводиться на кожну дитину у віці до 18 років. Якщо дитина є учнем денної форми навчання, аспірантом, ординатором, студентом або курсантом, то вирахування проводиться до досягнення ним 24 років. Вирахування надається на весь період навчання, включаючи академічний відпуск, оформлений у встановленому порядку в період навчання.

Для отримання вирахування на дитину до 24 років платник податків повинен пред'явити податковому агенту довідку учбового закладу, в якому навчається дитина, підтверджуючу його статус учня денної форми навчання, аспіранта, ординатора, студента або курсанта.

Приклад 7

Дитина у віці до 24 років навчається за денною формою навчання на підготовчих курсах для вступу до вузу. Вуз видає батькам відповідну довідку. У цьому випадку платник податків має право на стандартне вирахування 300 рублів, оскільки слухач підготовчих курсів є учнем денної форми навчання.

3. Вирахування надається в двійчастому розмірі, тобто 600 рублів на дитину, наступним платникам податків:

- вдовам, вдівцям;

- самотнім батькам. Під самотнім розуміється один з батьків, що не перебуває в зареєстрованому браку. Таким чином, батьки-аліментники, що не перебувають в зареєстрованому браку, також дістали право на двійчасте вирахування. При цьому факт участі такого родителя в змісті дитини за допомогою сплати аліментів підтверджується наявністю виконавчого листа або нотаріально завіреної угоди про сплату аліментів. Батькам, що ухиляються від сплати аліментів, вирахування не надається;

- самотнім опікунам, самотнім хранителям.

Для отримання вказаного вирахування платник податків пред'являє податковому агенту необхідні документи, підтверджуючі право на двійчасте вирахування. Одним з таких документів є паспорт, в якому є відмітка про сімейний стан. Іноземний громадянин, що є самотнім родителем, у якого дитина (діти) знаходиться за межами Російської Федерації, двійчасте вирахування може отримати на основі документів, завірених компетентними органами держави, в якій проживає дитина (діти).

Приклад 8

Дружини, що мають дитину до 18 років, розірвали брак.

Батько сплачує аліменти на зміст дитини по виконавчому листу. У зареєстрованому браку він не складається. Він має право на стандартне вирахування на вміст дитини в подвоєному розмірі, тобто 600 рублів в місяць. Вирахування надається йому до того місяця, в якому його дохід, обчислений наростаючим підсумком, не перевищив 20 000 рублів.

Мати, що перебуває в розлученні, отримує також двійчасте вирахування на зміст дитини.

Потім мати одружується повторну зареєстровану. Про це вона повинна повідомити податкового агента. З місяця, наступного за місяцем вступи в брак, надання матері двійчастого вирахування припиняється. Їй надається вирахування в розмірі 300 рублів.

Новий чоловік матері дитини також має право на стандартне вирахування на вміст її дитини в розмірі 300 рублів, починаючи з місяця вступи в зареєстрований брак.

4. Встановлені наступні дати виникнення і припинення права платника податків на вирахування:

- початкові дати:

а) місяць народження дитини (дітей);

б) місяць, в якому встановлена опіка (опікування);

- кінцеві дати:

а) останній день року, в якому дитина досягла віку 18 років або 24 року (якщо він продовжує навчатися);

б) місяць, наступний за місяцем закінчення навчання дитини старше за 18 і до 24 років;

в) останній день року смерті дитини;

г) для двійчастого вирахування - місяць, наступний за місяцем вступи родителя (опікуна, хранителя) в брак, зареєстрований у встановленому порядку в органах ЗАГС.

5. Надання вирахування проводиться незалежно від наявності у дитини (дітей) самостійних джерел доходу і спільного мешкання з батьками.