На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.12.3. Доходи по операціях, здійснюваних довірчим керівником

Податкова база по операціях з цінними паперами (з 1 січня 2003 року - включаючи інвестиційні паї пайового інвестиційного фонду) і операціям з фінансовими інструментами термінових операцій, здійснюваним довірчим керівником, визначається в порядку, розглянутому нами вище, з урахуванням деяких особливостей:

- у витрати включаються суми, сплачені засновником довірчого управління (вигодоприобретателем) довірчому керівнику у вигляді винагороди і компенсації зроблених ним витрат;

- якщо довірчий керівник здійснює операції для вигодоприобретателя, який не є засновником довірчого управління, то дохід визначається з урахуванням умов договору довірчого управління;

- податкова база визначається окремо на кожний вигляд цінних паперів і кожний вигляд доходу (в тому числі по операціях з фінансовими інструментами термінових операцій, дивідендах, відсотках);

- витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до операцій з цінними паперами певної категорії і до певного вигляду доходу, розподіляються пропорціонально доле кожного вигляду доходу;

- збиток, отриманий в податковому періоді по операціях з цінними паперами, зменшує доходи по вказаних операціях.

При визначенні суми доходу по операціях з цінними паперами і фінансовими інструментами термінових операцій, отриманого в податковому періоді, враховують доходи і збитки, отримані по операціях, здійснених довірчим керівником, в такому порядку:

а) збитки зменшують доходи по операціях з цінними паперами тієї ж категорії і фінансовими інструментами термінових операцій;

б) доходи збільшують доходи (або зменшують збитки) по операціях з цінними паперами тієї ж категорії і фінансовими інструментами термінових операцій.

Якщо по операціях, здійснюваних довірчим керівником, отриманий збиток, то він зменшує податкову базу по операціях з цінними паперами відповідної категорії і по операціях з фінансовими інструментами термінових операцій.