На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.10. Доходи по зовнішньоторгівельних операціях

Не признаються доходами з метою оподаткування доходи фізичної особи від зовнішньоторгівельних операцій, включаючи товарообмінну (п.2 ст. 208 НК РФ). При цьому вказані операції:

а) здійснюються виключно від імені і в інтересах фізичної особи;

б) пов'язані виключно із закупівлею (придбанням) товару (виконанням робіт, наданням послуг) в Російській Федерації, а також ввезенням товару на територію РФ в митному режимі випуску у вільний обіг.

Доходи від зовнішньоторгівельних операцій не є об'єктом оподаткування при виконанні таких умов:

- постачання товару здійснюється фізичною особою не з місць зберігання (в тому числі митних складів), що знаходяться на території РФ;

- ціни на товари (роботи, послуги) не відхиляються у бік підвищення або сторону пониження більш ніж на 20% від ринкової ціни ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг);

- товар не продається через постійне представництво в РФ.

Якщо не виконується хоч би одна з цих умов, то частина доходів фізичної особи, що відносяться до його діяльності в РФ, признається доходом від джерел в РФ в зв'язку з реалізацією товару.

Якщо фізична особа надалі продає (перепродує, передає в заставу) товар, придбаний по зовнішньоторгівельних операціях, з місць зберігання (знаходження) на території РФ, то отриманий від такого продажу дохід є об'єктом оподаткування. Він вважається доходом від джерел в РФ.

При продажу (перепродажу, передачі в заставу) товарів з митних складів за межі РФ отриманий дохід податком не обкладається.