На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

Зміст

Введення

1. Платники податку на доходи фізичних осіб

2. Загальні принципи визначення податку на доходи фізичних осіб

2.1. Доходи обкладаються по різних ставках: схема визначення величини

податку

2.2. Як платить податок на доходи фізичних осіб податковий агент

2.3. Дата отримання доходу з метою оподаткування

2.4. Зарплата нарахована в 2000 році, а видана в 2001 році: проблеми

перехідного періоду

3. Об'єкт оподаткування - отриманий дохід

3.1. Доходи від використання авторських і інакших суміжних прав

3.2. Доходи, отримані від членів сім'ї

3.3. Доходи отримані у вигляді матеріальної вигоди

3.3.1. Матеріальна вигода від економії на відсотках

3.3.2. Матеріальна вигода від придбання товарів

3.3.3. Матеріальна вигода від придбання цінних паперів

3.4. Доходи отримані в натуральній формі

3.5. Доходи отримані за договорами страхування і недержавного

пенсійного забезпечення

3.6. Дивіденди і відсотки

3.7. Доходи іноземних громадян

3.8. Доходи від виграшів і призів

3.9. Дохід у вигляді посібника по лікарняному листу

3.10. Доходи по зовнішньоторгівельних операціях

3.11. Доходи у вигляді курсової різниці від операцій з валютою

3.12. Доходи по операціях з цінними паперами і з фінансовими

інструментами термінових операцій

3.12.1. Доходи по операціях купівлі-продажу цінних паперів

3.12.2. Доходи по операціях з фінансовими інструментами термінових

операцій

3.12.3. Доходи по операціях, здійснюваних довірчим

керівником

3.12.4. Порядок обчислення і сплати податку податковим агентом

4. Податкове вирахування

4.1. Стандартне податкове вирахування

Стандартне податкове вирахування в розмірі 3000 рублів

Стандартне податкове вирахування в розмірі 500 рублів

Стандартне податкове вирахування 400 рублів

Стандартне податкове вирахування 300 рублів

4.2. Соціальне податкове вирахування

Добродійність

Освіта

Лікування

4.3. Майнове податкове вирахування

1 група

2 група

Проблеми перехідного періоду

4.4. Професійне податкове вирахування

4.4.1. Вирахування для індивідуальних підприємців

4.4.2. Вирахування для одержуючих доходи за договорами

цивільно-правового характеру

4.4.3. Вирахування для авторів

5. Що не оподатковується на доходи фізичних осіб

5.1. Доходи соціального, гуманітарного і добродійного

характеру

5.2. Доходи, пов'язані з професійною і суспільною

діяльністю

5.3. Доходи, пов'язані з підприємницькою діяльністю

5.4. Процентні доходи і доходи від участі в інших організаціях

5.5. Доходи, що частково звільняються від оподаткування

5.6. Інші доходи

6. Податкова звітність

Форма 1-НДФЛ

Форма 2-НДФЛ

Форма 3-НДФЛ

Форма 4-НДФЛ

7. Правила переліку (сплати) податку до бюджету

Податкові агенти

Індивідуальні підприємці

Інші фізичні особи

8. Усунення двійчастого оподаткування

Додаток