На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.3.2. Матеріальна вигода від придбання товарів

Дохід у вигляді матеріальної вигоди може утворитися тільки внаслідок операції між взаємозалежними особами. Тому важливо точно визначити поняття "взаємозалежні особи". Дана категорія платників податків уперше введена саме Податковим кодексом виключно з метою оподаткування, щоб податкові органи могли контролювати правильність застосування цін по операціях між ними. Згідно з пунктом 1 статті 20 НК РФ, взаємозалежними признаються фізичні особи і (або) організації, відносини між якими можуть впливати безпосередній чином на умови або економічні результати їх діяльності або діяльність осіб, що представляються ними. Фізичні особи признаються взаємозалежними в наступних випадках:

- одна фізична особа підкоряється іншій фізичній особі по посадовому положенню;

- обличчя складаються відповідно до сімейного законодавства Російської Федерації в шлюбних відносинах, відносинах спорідненості або властивості, усиновлювача і усиновленого, а також опікуна і опікуваного.

Крім переліку осіб, які в будь-якому випадку признаються взаємозалежними і спростування даного факту неможливо, Податковий кодекс відповідно до пункту 2 статті 20 надає суду право визнати осіб взаємозалежними для цілей оподаткування навіть при відсутності основ, передбачених пунктом 1 даної статті. Таким чином, приведений перелік взаємозалежних осіб не є вичерпним, його можна доповнити, або в судовому порядку, або платник податків сам визнає свою взаємозалежність по відношенню до іншої особи. Пункт 2 статті 212 явно доповнив список взаємозалежних осіб, згадавши, що матеріальна вигода, отримана від придбання товарів (робіт, послуг) відповідно до цивільно-правового договору у організацій, що є взаємозалежними по відношенню до платника податків, тобто юридична і фізична особа, можуть бути визнані взаємозалежними. Насамперед це, звісно, торкається працівника і роботодавця, а також засновника і організації.

Приклад 6

Підприємство ТОВ "Автосалон" продає автомобілі ВАЗ по ціні 280 000 рублів. 25 квітня 2002 року громадянин Петров А. А., що є засновником цього підприємства, за договором купівлі-продажу придбав такий автомобіль по ціні 220 000 рублів. У день придбання автомобіля, тобто 25 квітня 2002 року, у громадянина Петрова А. А. утворився дохід у вигляді матеріальної вигоди в розмірі 60 000 крб. (280 000 крб.- 220 000 крб.). Сума податку, обчисленого з цього доходу, становитиме 7800 крб. (60 000 крб. х 13%). 25 квітня Петров А. А. повинен сплатити податок з доходу до бюджету, а підприємство "Автосалон", як джерело доходу, зобов'язане до 25 травня 2002 року повідомити до свого податкового органу про цей дохід і неможливість втримати податок.

Приклад 7

Підприємство продає товар своїм працівникам в рахунок заробітної плати по наступній схемі: оформляється договір купівлі-продажу, працівник отримує товар, а потім вартість цього товару утримується у нього із заробітної плати. У цьому випадку в момент передачі товару може виникнути тільки дохід у вигляді матеріальної вигоди, якщо товар працівникам проданий по пільгових цінах. Цей дохід обчислюється як різниця між вартістю товару по ринкових цінах і вартістю товару по пільгових цінах. Датою отримання даного доходу буде день передачі товару працівникам.